Kachnička mandarínská
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Chov okrasných vodních ptáků

Svět okrasného vodního ptactva je rozmanitý a krásný. O chovu černých labutí, indických hus, kachniček mandarínských a dalších exotických krasavic vypráví chovatel Ludvík Musílek ze Sadské na Nymbursku.

Vybudovat okrasným vodním ptákům zázemí z jezírek, rybníčků i bazénků stálo jejich chovatele Ludvíka Musílka ze Sadské na Nymbursku mnoho studia, času, úsilí i peněz. Dnes, po třiceti pěti letech chovatelské činnosti, má dvacet druhů okrasného vodního ptactva o celkovém počtu šedesáti kusů. Daří se zde černým labutím, čírkám amazónským, červenoramenným i skořicovým, liščím husicím, husám indickým, kachničkám karolínským,  mandarínským a dalším opeřeným krasavicím.

Kachnička mandarínská Kachnička mandarínská Zdroj: Archiv ireceptar.cz

„Chov okrasného vodního ptactva je závislý především na rozhodnutí, jaké druhy chovat. Například kachny mají velký nárok na vodu (na vodě se i páří), husy a husice potřebují zase větší prostor na pastvu a na vodě tolik nelpí. Labutě se rády pasou, ale zároveň potřebují prostornou vodní hladinu, protože z vody vystupují jen nerady." vysvětluje Ludvík Musílek základy chovu.

Pro chovatele začátečníky

Začátečníkům bych však doporučil k chovu pestrobarevné okrasné kachničky karolínské a mandarínské, které na chov nejsou náročné ani v zimním období. Jsou krásné a pořídíte je za přijatelnou cenu“ radí pan Musílek.

Nádrž pro chov ptáků

Založení vodní nádrže se odvíjí od druhu a počtu ptáků, které chceme chovat:

 • obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  Dno nádrže se musí svažovat k výpustnímu otvoru, aby při vypouštění jezírka proud vody odnesl všechnu nečistotu do jímky nebo do odpadní kanalizace. Při čištění a výměně vody si tak chovatel ušetří spoustu práce.

  Nejčastěji to bývá tůňka nebo jezírko o hloubce 30 až 50 cm.
 • Větší ptáci, jako například labutě nebo nilské husice, potřebují hloubku alespoň 1 m.
 • Čím větší hloubka, tím lépe, protože vodní drůbež nebude tolik vířit kal usazený na dně.

Chovatel by měl v zimních měsících co nejdéle udržet v jezírkách a rybníčcích nezamrzlou vodu, aby se ptáci mohli koupat (s výjimkou těch, kteří byli přeneseni do zimoviště).

Černá labuť Černá labuť Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Odchov vodních ptáků

 • obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

   Labutě a husice si zachovávají věrnost, i když druhý z páru uhynul. Zbylý pták si již nového partnera obvykle nevyhledává a žije po zbytek života sám.

  Pro některé druhy, zvláště kachny, je podzim nebo začátek zimy dobou zásnub.
 • Při chovu vodní drůbeže je důležité sestavovat do páru nepříbuzné jedince.
 • Samičky kachen, hus a dalších vodních ptáků snášejí vejce obvykle na přelomu dubna a května (mandarínky jich kupříkladu snesou 8 až 14), a sedí na nich 20 až 28 dní.
 • Když se první snáška nepovede, nebo když se ptákům mláďata kvůli špatnému počasí odeberou, tak mívají někdy i druhou snášku, takzvanou náhradní.
 • Některé vzácnější druhy, jejichž domovinou jsou teplé krajiny, snášejí vejce později. „Tato pozdní mláďata v příštím roce ještě do chovu nedáváme, nejsou ještě dostatečně dospělá.“ Upozorňuje chovatel.

Budky a hnízda

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud existuje pro chov větší vodní plocha, je vhodné vytvořit uprostřed ostrůvek, na který budky umístíme. Ptáci se tam cítí bezpečně, rádi na ostrůvku hnízdí a často se na něj uchylují i před škodnou.

„Důležité je vytvořit vodním ptákům podmínky pro hnízdění. Pro druhy, které hnízdí v dutinách, stromů, je vhodné už na podzim připravit různé budky, aby si na ně ptáci zvykli." Vysvětluje Ludvík Musílek.

 • Budky mohou být vyrobeny z dostatečně velkých dutých kmenů, nebo z prken.
 • Jako přístup ke vstupnímu otvoru posloužísilná větev nebo prkénko.
 • Vstupní otvor musí směřovat k vodní hladině.“  

Husice většinou hnízdí v norách a husy v kotlinkách. I ty chovatel připravuje uměle, z betonových či kameninových rour, z dřevěných soudků, rákosí a podobně.

Podestýlku v budkách tvořím ze staré trávy, hrabanky, mechu a z rašeliny, která udržuje vlhko a vytváří tak lepší podmínky pro dobré líhnutí vajec.“ vysvětluje sadský chovatel.

Kachnička karolínská Kachnička karolínská Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Odchov kachňat

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud chováte malá kachňata odděleně, nejdůležitější  je naučit je přijímat potravu. Když se začnou sama krmit, máte vyhráno. I v přírodě se ihned po vylíhnutí krmí sama, matky jim potravu nenosí. Ale poradí jim a jdou příkladem, stále na svá mláďata dohlížejí.

Odchov mladých závisí na druhu a domovině ptáků. Ptáci pocházející z teplých krajin vyžadují péči větší, ale o běžné druhy, pokud se kachňátka vylíhnou do tepla, se chovatel příliš starat nemusí, kachna si mladé ohlídá. Je-li však chladné počasí, je dobré dát kachňata alespoň na 14 dní do teplé a suché odchovny, aby neprostydla a neuhynula (kachna je totiž hned po narození vyvede na vodu).„Záleží na chovateli, zda umístí mladé do odchovny s matkou nebo bez ní. Tady je každá rada drahá a záleží vždy na konkrétní situaci i zkušenosti“.

A čím kachňata krmit? Nejlevnější krmivo  plné živin, minerálních látek a stopových prvků je okřehek. „Snado ho nalovíte na rybníčku,  sušením si můžete připravit zásobu i na zimu. Použít lze i jakékoli další vodní rostliny. Předložím je kachňatům do misky s vodou, a tak je naučím přijímat přirozeně potravu. Můžete zkusit i krmení pro býložravé rybičky,“ radí  Ludvík Musílek.

Akční letáky