Štěkot je nástrojem psí komunikace, a tak stejně jako my lidé mezi sebou hovoříme, psi se vzájemně ale i s námi dorozumívají štěkotem. Za neuklizené psí exkrementy můžeme ovšem my lidé, páníčkové, kteří nedbají na vzhled svého okolí a nenosí s sebou při venčení potřebné igelitové sáčky. A jak je to s otravami v domácnosti? To bývá bohužel dílo náhody nebo nepozornosti, kdy ponecháme v dosahu psa nějakou chemikálii, nebo potravu, která není pro psy přijatelná.

Jak se otrava psa projevuje

U každého psa může být projev intoxikace jiný. Někteří psi mohou zvracet a následně upadnout do jakési apatie, jiní krvácejí a nalezneme u nich krev v moči, nebo ve stolici, případně v obojím. Časté je také neustávající funění bez jakékoli námahy, dále změna v chování psa, extrémní únava, bolesti, křeče a v neposlední řadě také ztráta chuti k jídlu. Neustoupí-li ztráta chuti k jídlu do několika hodin, případně dní, neodkládáme návštěvu veterinárního lékaře, ani když pes nemá žádné další příznaky.

Pozorovat bychom měli i řeč těla našeho psa. Ta nám rovněž mnohé napoví. Vrávorá-li pes, je dezorientován, omdlévá a jeho chování není standardní, vyhledáme lékaře ihned. Pes může mít zarudlé oči, z tlamy vylučovat pěnu bílé nebo žluté barvy, nebo zvracet krev či neznámé substance. Někdy může být otrava provázena průjmem a neschopností udržet moč. Při otravě psa se navíc může měnit barva dásní z normální světle růžové barvy na bílou, purpurovou, nebo dokonce až na černou. Také výrazně rudá barva je alarmující. V některých případech mají psi vyrážku. Někdy přichází třes.

Pozor na intoxikaci potravinami v domácnosti

Bohužel to nebývají jen otrávené návnady, které mohou našim psům přivodit intoxikaci po jejich pozření. Často se stává, že za otravou psa stojí věci jako chemikálie nebo potraviny běžně používané v domácnosti. Věděli jste třeba, že svého psa můžete otrávit kynutým těstem nebo avokádem, případně čokoládou nebo plesnivými potravinami?

Psi jsou mimořádně citliví na kofein a theobromin obsažený v čokoládě. Nedokážou ho vylučovat tak rychle a v takovém množství jako my lidé. Navíc tuky v čokoládě mohou ohrozit funkci slinivky. Sladkosti a potraviny s obsahem cukru mohou u psa natolik zvýšit hladinu inzulinu, že psa ohrozí na životě. Také sůl, káva, houby, rozinky, hrozny, avokádo, česnek a cibule ve větším množství mohou psa otrávit nebo mu přinejmenším způsobit těžkou alergickou reakci, jako tomu často bývá například s ořechy a mandlemi, syrovými bramborami, nebo po pozření kočičí stravy, která je bohatá na proteiny více, než psi snesou.

Chemické prostředky a další nebezpečí

Pozor! I fridex by mohl chutnat vašemu psovi, je totiž nasládlý. Proto je třeba udržovat jej nejen mimo dosah dětí, ale i psů, stejně tak jako léky. Některé léky jako dražé jsou vylepšovány sladkým povrchem. Nyní máme v domácnostech také vyšší množství nejrůznějších desinfekčních přípravků, i před nimi musíme naše psy chránit. Často doma skladujeme také jedy na potkany nebo na krysy, případně se může v naší domácnosti najít i plesnivé pečivo či mnohé druhy jedovatých pokojových rostlin. V mnoha domácnostech se používá hnojivo na květiny, různé barvy a laky. To vše může být pro psy toxické. Zapomenout nesmíme ani na kouř. Naše psy může ohrožovat i pasivní kouření, takže pozor na kouření cigaret v uzavřených místnostech, kde vzduch sdílíte společně se svými domácími mazlíčky.

Rychlý kontakt na veterinární pohotovost

Především by si měli uvědomit všichni chovatelé psů (ale i koček), že by měli mít ve svém telefonu snadno dostupný kontakt na veterinárního lékaře, který má nonstop službu. Tím se všichni vyvarujeme ztráty tolik důležitých prvních minut, které by oddálily léčbu našeho psa.

Hledejme zdroj otravy

Je-li patrná na vašem zvířeti otrava, je nadmíru důležité zajistit materiál, který napomůže k diagnostice otravy. Máte-li podezření na pozření jedovaté rostliny, přineste s sebou k veterináři listy, které pes pravděpodobně pozřel. Jestliže pes zvrací, nebo má průjem, vezměte vzorek k veterináři s sebou. Důležitá může být i etiketa z obalu jídla, které jste mu podali, platíčko léků, které třeba rozžvýkal, nebo zbytek roztoku, který vypil, či pasty nebo látky, kterou pozřel. Máte-li podezření, že zdrojem otravy byly granule, ať již zkažené, nebo plesnivé, nezapomeňte jich vzít několik s sebou.

Jak nejlépe zareagovat

Neodkladně kontaktujte veterinárního lékaře a popište mu druh a plemeno zvířete, u něhož došlo k otravě, sdělte mu jeho věk, pohlaví a aktuální hmotnost, zda zvíře bere léky a jaké, jestli trpí chronickými, nebo akutními zdravotními obtížemi. Víte-li jaká látka je příčinou otravy psa, informujte o tom lékaře co nejpodrobněji. Důležité je i to, kde byla toxická látka nalezena, případně, zda víte název rostliny, kterou zvíře pozřelo. Máte-li přehled o množství požité látky, nahlaste i to. Dále je důležité sdělit lékaři druh opatření, které jste u psa provedli, popsat aktuální stav psa a informaci o poskytnuté první pomoci. Dále se řiďte pokyny veterinárního lékaře.

Víc škody, než užitku

Při poskytování první pomoci intoxikovanému psovi vždy záleží na tom, jako toxickou látkou byl pes zasažen. Při požití žíraviny se nikdy nevyvolává zvracení. V důsledku zvracení by mohlo dojít k protržení jícnu i žaludku. Tlamu pouze vypláchneme vodou a psovi dáme napít. Nenutíme ho ale k tomu. Nepodáváme aktivní uhlí, které by způsobilo začernění sliznice zažívacího traktu, a které navíc nemá příznivý účinek při zasažení kyselinami a louhy. Při zasažení očí žíravinou nikdy neprovádíme neutralizaci, oči pouze vyplachujeme proudem vody. Při styku kůže s žíravinou nepoužíváme ani kartáč, ani mýdlo nebo neutralizační prostředek. Zasažená místa pouze oplachujeme vodou.

Vždy se snažíme zajistit co nejrchlejší přepravu zvířete k veterinárnímu lékaři. Při přepravě zvířete k veterináři vždy zajistěte, aby neprochladlo. Berte s sebou deku a vodu.

Nebezpečné návnady - koho a jak na ně nejlépe upozornit?

Pokud byste se setkali s jednáním poškozujícím psy záměrně, s něčím, co vykazuje známky trestného činu (úmyslně pokládané nebezpečné návnady), nenechávejte si tuto informaci pro sebe, aby nehrozilo nebezpečí dalším zvířatům. Zaznamenejte ji například na své FB stránky, informujte místní městskou policii nebo obecní úřad o této skutečnosti. Je třeba se chovat se zodpovědně, neboť položenými návnadami se mohou otrávit i děti, dospělí, nebo jiná zvířate než jen psi. Místo nálezu zdokumentujte, zavolejte na tel. č. 158 Policii ČR a setrvejte pokud možno na místě, kde jste nález učinili, dokud policie nedorazí. Trestní oznámení je možné podat posléze, a to písemně.

Pozor dávejte rovněž při volném pohybu psů na místech, kde by mohly být položené návnady na hlodavce.

Pro získání důležitých informací v případě intoxikace vašeho psa lze využít rovněž telefonické poradenství na nonstop lince Toxikologického informačního střediska v Praze na telefonních číslech 224 919 293 a 224 915 402.