O takový zážitek s cizím psem jistě nikdo z nás nestojí. Proto je dobré znát a dodržovat pravidla, která by nám měla pomoci riziko napadení psem eliminovat. Tato pravidla zahrnují: nekomunikovat s cizími psy, kteří se pohybují v našem okolí, nelákat je, nepokřikovat na ně, nedráždit je ani se je nesnažit pohladit nebo něčím krmit (což by mohlo ve výsledku uškodit i psovi). Nejlepší je kolem pobíhající psy, třeba v parku, zkrátka ignorovat. Pokud si chce třeba dítě psa pohladit, je vždycky nutné zeptat se majitele, jestli je to vhodné, a i když svolí, tak situaci kontrolovat, nenechávat dítě se psem bez dozoru.

Ale i přes všechnu snahu a opatrnost se může stát, že dojde k napadení. V takovém případě je potřeba, i když se jedná o vysoce stresovou situaci, nepropadnout panice a snažit se za každou cenu zabránit přímému střetu. Pokud na vás doráží cizí pes, jehož majitel není v dohledu, pomalu ustupujte, snažte se být k psovi čelem a nedělat prudké pohyby, které by psa mohly vyprovokovat k útoku. Snažte se pomalu dostat do bezpečnějšího místa, kam se za vámi pes nedostane nebo kde jsou lidé, kteří by vám mohli pomoci. Pokud si pes nechce nechat říct, ale naopak zaútočí, je namístě bránit se vším, co je po ruce – taškou, deštníkem, holí, kopanci. Můžete také na psa zkusit zakřičet něco ve smyslu „zmiz“, „fuj“, „do boudy“, někdy ho to odradí. V případě, že se jedná o nesetřesitelného agresora, který naopak srazí k zemi vás, sbalte se do klubíčka tváří k zemi, rukama si chraňte hlavu, nedovolte psovi, aby napadl vaše citlivá místa, jako je obličej, krk, břicho a nohy. Vyčkejte, dokud se pes nevzdálí.

Pokud jste přesto vy nebo vaši blízcí v boji se psem utržili krvavé zranění, ať se jedná o škrábanec nebo brutální pokousání, je nutné rychle jednat. Pokud se jedná o vážné zranění, volejte v prvé řadě záchranku. V ostatních případech se snažte co nejrychleji vyhledat majitele psa, obeznámit ho se situací a vzít si na něj kontakt. Pokud se jedná o volně pobíhajícího psa bez přítomného majitele, alespoň si ho vyfotografujte, snažte se zapamatovat si, kam odběhl, a předejte tyto informace přivolané městské policii. Můžete také požádat přítomné lidi, aby poskytli svoje svědectví. Policii byste měli kontaktovat vždy, když dojde k napadení cizím psem, i kdyby se vám povedlo útok odvrátit a vy si z něj odnesli jen otřesenou psychiku.

Majitel psa má povinnost nechat zvíře, které poranilo člověka, vyšetřit na přítomnost vztekliny, a to do 24 hodin od pokousání a následně ještě 5. den poté. To platí i pro psy, kteří jsou proti vzteklině očkovaní (což je ostatně povinné). Pokud majitel nebude spolupracovat, je to opět úkol pro policii, takovému majiteli hrozí finanční postih až 10 000 Kč.

Kousnutí psem byste si měli dát vždy ošetřit lékařem, který vám navíc vyhotoví lékařskou zprávu, kterou můžete dále použít, například kdybyste se v případě vážnějšího úrazu chtěli s majitelem psa soudit o odškodné. Ale i kdybyste neměli v úmyslu pouštět se do soudních sporů, je dobré zajít s poraněními k lékaři, protože i malá rána může být infikovaná a může se špatně hojit. Ošetřující lékař také bude chtít vyjádření od veterináře, že dotyčný pes nejevil známky onemocnění vzteklinou.

Samozřejmě nejlepší by bylo, kdybyste nemuseli tyto rady nikdy použít, ale pokud by ta nutnost nastala, je dobré být připravený.

Zdroje: www.prozeny.cz, cnn.iprima.cz