Kvapník plstnatý (Pseudoophonus rufipes)
Zdroj: Marek R. Swadzba / Shutterstock.com

Proč černý brouk kvapník nalétá z polí do domů a na terasy?

V průběhu léta i na jeho sklonku mnoho lidí překvapila invaze černých, asi 1,5 cm velkých brouků, jejichž zástupy připochodovaly na návštěvu. Nejsou nebezpeční, ale brát je do ruky radno není.

Málokdo si nevítané návštěvníky spojí se stále uspěchaným broukem kvapíkem z oblíbených pohádek o včelích medvídcích. Avšak je to skutečně on. Občas, s roztržitostí sobě vlastní, spěchá z polí na terasy a do domů, i když ho u nás žádná velká hostina nečeká.

Kvapník je skutečně rychlý chodec i letec (odtud jeho jméno, podobně jako příbuzný svižný svižník). Černé, rýhované krovky brouka jsou pokryté jemnými hustými chloupky, proto na něm snadno ulpí drobný prach či písek.

Kvapník plstnatý (Pseudoophonus rufipes) Kvapník plstnatý (Pseudoophonus rufipes) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Hojný brouk kvapník obvykle žije skrytě

Kvapník plstnatý (Pseudoophonus rufipes) je v naší krajině, narozdíl od mnohých jiných druhů brouků, stale velmi hojný. Vždy se vyskytoval především na polích, schovával se pod kameny při okrajích, lovil zde drobný hmyz, plže a přiživoval se i rostlinnými zbytky a semeny (jako jeden z mála střevlíkovitých brouků je částečně býložravý).

Přemnožení kvapníci

Za příhodných podmínek a teplého léta jako letos se mohou kvapníci krátkodobě hodně namnožit. Rozmnožují se dvakrát ročně – larvy z časně nakladených vajíček se stihnou do podzimu zakuklit a proměnit v dospělce, který pak přezimuje. Na sklonku léta probíhá další vlna rozmnožování, z níž vzešlé larvy přezimují, v dospělce se proměnit nestihnou. (Larvy jsou dravé a je možné, že některé přezimují i po dvě zimy. Kuklí se v půdě).

Nově vylíhlým broukům bývá na rodném poli těsno, proto se šíří všemi směry a zavítají i do vesnic a měst. Láká je světlo, pouliční lampy i osvětlení v místnostech, kam pak nalétávají. Zatímco denní světlo kvapníci rádi nemají, schovávají se před ním pod kameny a hroudami hlíny a čekají na večer, umělé světlo je mate a přitahuje. Na světlo je lákají i entomologové při výzkumu.

Invaze nemá dlouhého trvání

Kdo bydlí blízko pole, může mít každý den plnou terasu těchto brouků, kteří již sami neví kudy kam. Pokud jejich množství obtěžuje, pomůže insekticid – ale pozor na domácí zvířata a užitečný hmyz, vždy postupujeme podle návodu a cíleně. Invaze však obvykle odezní brzy sama, jakmile pominou teplé večery a noci, které kvapníky patrně podporují v migraci. Nehrozí, že by se v domech, kde nenacházejí vhodnou potravu ani prostředí pro rozmnožování, chtěli usadit na trvalo.

Kvapníky není radno dráždit!

Jako řada dalších brouků, brání se kvapníci v ohrožení života vylučováním jedovatých sekretů. Proto je v žádném případě nebereme do ruky, sekret může způsobit bolestivé puchýřky. Na rozdíl od příbuzných brouků prskavců však kvapníci neumí vyprsknout obranné šťávy nijak daleko.  

foto: Jan Tomášek

Akční letáky