larva tmavky švestkové (Eurytoma Schneideri)
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Proč švestky a meruňky opadávají? Seznamte se s tmavkou švestkovou

Globální přeprava potravin včetně ovoce je ideální jízdenkou pro různé nepůvodní a nevítané hosty, kteří se k nám šíří v obalech a mnohdy přímo v ovoci. Tak se k nám dostala i tmavka.

Samičky tmavky švestkové (Eurytoma schreineri) po spáření kladélkem propichují vyvíjející se plody a kladou vajíčka do ještě neztvrdlých pecek. Vajíčka začínají klást 10–12 dní po odkvětu švestek, samotné období kladení trvá 2–3 týdny. Celý vývoj larvy probíhá uvnitř pecky, kterou larva vyžírá. V důsledku tohoto poškození plody ukončují růst, předčasně se vybarvují, mumifikují a ve většině případů opadávají. Opad plodů lze pozorovat již na počátku července. Při silném napadení může opadat většina plodů. Mumifikované, napadené plody si lze splést s plody napadené moniliovou hnilobou. Podobný cyklus má i tmavka mandloňová (Eurytoma amygdali), jejíž larvy napadají pro změnu mandle. 

tmavka mandloňová (Eurytoma amygdali) tmavka mandloňová (Eurytoma amygdali) Zdroj: Shutterstock.com / Protasov AN

Larva tmavky přezimuje v pecce

Larvy se kuklí na jaře, když průměrné denní teploty překročí 10 °C. Kuklení trvá cca 4 týdny, přičemž dospělci se líhnou 13–27 dní po zakuklení v závislosti na klimatických podmínkách. Vylíhlý dospělci opouštějí pecku vyžraným kruhovým otvorem o průměru asi 1–1,5 mm. Dospělce můžeme spatřit při teplotách na 16 °C od konce kvetení slivoní do druhého opadu plodů. Život dospělců je velmi krátký, pouhých 6–8 dní. Během kladení je jedna samička schopna naklást 30–40 vajíček, v jedné pecce se ale vyvíjí vždy pouze jedna larva. Tmavka má jednu generaci za rok. V napadené pecce slivoně přezimuje plně vyvinutá larva, a může v ní přečkat i dva roky.

Sběr napadených plodů jako mechanická ochrana

Jako u většiny živočišných škůdců ovoce by také u tohoto druhu měl zásahu předcházet neprve důkladný monitoring. V současné době se výskyt tmavky švestkové zjišťuje především kontrolou opadaných plodů. Nechemickou metodou ochrany je odstraňování a likvidace opadaných mumifikovaných plodů. Tato metoda ochrany je prakticky využitelná pouze u solitérních stromů či menších výsadeb. Jako další ochranné opatření lze využít zapravení opadaných plodů do půdy. Co se týče možné ochrany pomocí insekticidních účinných látek, u nás není dosud registrován žádný přípravek k ošetření proti tmavce švestkové.

larva tmavky švestkové (Eurytoma Schneideri) larva tmavky švestkové (Eurytoma Schneideri) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak tmavku rozpoznat?

Dospělí jedinci tmavky švestkové (Eurytoma schreineri) připomínají malé vosičky. Tělo mají černě zbarvené, křídla jsou průhledná, přední křídla mírně zakouřená. Hlava a hruď jsou matné, výrazně důlkovité, oči poměrně velké, červeně zbarvené. Nohy mají hnědavá chodidla, konce stehen a holení. Mezi pohlavími je patrný pohlavní dimorfismus. Samci jsou štíhlejší, 4–6 mm dlouzí, kdežto samice zavalitější a větší (7–7,5 mm). Tykadla samců mají odstálé ochmýření a jsou zakončená paličkou. Oproti tomu samičky mají tykadla krátká, dopředu směřující ochmýření a tykadla jsou zakončená nevýraznou dvoučlánkovou paličkou. Larvy jsou zavalité, beznohé, bělavé s nažloutlou hlavou a hnědými kusadly.

 

Akční letáky