Každý, kdo si pořídí psa, se stává součástí širší komunity, kde platí specifická pravidla. Tyto zásady nejsou jen o poslušnosti a výcviku psa, ale také o respektu k ostatním lidem a jejich majetku, veřejným prostorám a dalším zvířatům. Tento článek vás provede základními pravidly psí etikety, které by měl každý zodpovědný majitel dodržovat.

Na video od CommuniCanine o psí etiketě se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Mít psa pod kontrolou

Když jdete na procházku se svým psem, je zásadní mít ho vždy pod kontrolou. To neznamená jen mít psa na vodítku, ale také být připraven reagovat na různé situace. Jiní lidé a psi nemusí být tak přátelští jako ten váš. Pokud vidíte, že někdo přivolává svého psa k noze, udělejte totéž. Také je třeba brát ohled na psy, kteří se zotavují po úrazu nebo na hárající feny.

Pozor na cizí psy

Vidíte-li na ulici roztomilého psa, je lákavé se k němu přiblížit a pohladit ho. Vždy se však nejprve zeptejte majitele. Někteří psi mohou být nervózní nebo právě ve výcviku, kdy je každé vyrušení nežádoucí. Naučte i své děti, že cizí psy se bez svolení nehladí ani nekrmí, aby se předešlo nepříjemným situacím.

Úklid po psovi je samozřejmostí

Jedním ze základních pravidel je uklízet po svém psovi. Psí exkrementy jsou nejen nepříjemné na pohled, ale mohou představovat i zdravotní riziko. Většina měst poskytuje koše s pytlíky na psí exkrementy, které tento úkol usnadňují. Udržování čistoty veřejných prostor je projevem respektu k ostatním obyvatelům a přispívá k lepšímu soužití.

Psi v restauracích a kavárnách

Pokud je váš pes v rušném prostředí neklidný, vyhněte se s ním návštěvám restaurací a kaváren. Štěkání, kňučení nebo žebrání může rušit ostatní hosty. Místo toho nechte psa doma a vykompenzujte mu to delší procházkou, když se vrátíte.

Cestování s pejskem v MHD

Při cestování veřejnou dopravou je nutné dodržovat přepravní podmínky. Pes by měl mít náhubek a být na krátkém vodítku. Dbáte-li na tato pravidla, předejdete konfliktům s ostatními cestujícími a problémy s přepravci.

Psi a divoká zvěř

Máte-li psa, který rád honí divokou zvěř, nepouštějte ho na volno v lesích nebo na polích. Honění zvěře není jen stresující pro zvířata, ale může být nebezpečné i pro vašeho psa. Zabráníte tak možným úrazům nebo nebezpečným situacím.

Dodržování pravidel na veřejných místech

Veřejná prostranství, jako jsou parky, mají často svá vlastní pravidla ohledně pohybu psů. Některé parky mohou mít zóny, kde psi nesmí běhat na volno nebo mají úplný zákaz vstupu. Vždy si tato pravidla přečtěte a dodržujte je, aby se předešlo nepříjemnostem.

Signály, které potřebují prostor

Někteří psi nosí na vodítku nebo obojku žlutou stužku, což signalizuje, že potřebují více prostoru. Mohou být bázliví, po operaci nebo jinak zranitelní. Respektujte tento signál a udržujte si odstup.

Dodržování pravidel psí etikety je klíčové pro klidné a harmonické soužití se psem v městském prostředí. Respektujte ostatní lidi, zvířata a veřejné prostory, abyste předešli konfliktům a nepříjemnostem. Zodpovědný přístup k vlastnictví psa přináší výhody nejen vám a vašemu psu, ale celé komunitě.

Související články

Zdroj: www.youtube.com, www.dogsie.cz