Zdroje: thebark.com, Stanley Coren, Inteligence psů

Vědci odjakživa zkoumají schopnosti zvířat

Mnohé vědecké studie zkoumaly, jak se různá zvířata dokážou naučit chápat význam slov. Takovéto výzkumy probíhaly s gorilami, šimpanzi, lachtany, delfíny a pochopitelně i se psy. Poslední výzkumy prokázaly, že někteří psi jsou schopni naučit se název nového předmětu již po čtyřech opakováních. Dříve se vědci domnívali, že tuto schopnost má pouze člověk.

Různé hodnoty inteligence a poslušnosti

Všechny schopnosti zvířat jsou určeny jejich biologickým původem a evolučními procesy. Proto i každé psí plemeno má svou hodnotu a své místo, i když ne všem plemenům byla do vínku dána stejně vysoká dávka inteligence a poslušnosti. Člověk u psů považuje za jednu z nejdůležitějších druhů inteligence inteligenci pracovní. Spoléháme na psy v tom, že dokážou odvádět dobře svou práci.

Jak vyhodnotit schopnosti svého psa

I vynikající psi mohou být za nepříznivých okolností horší, něž méně nadaná zvířata. Proto je velmi důležité sladit vlastnosti psa s požadavky jeho pána. Úroveň aktivity, temperament psa i jeho inteligence mají odpovídat životnímu stylu jeho lidské smečky. Chcete-li mít se svým psem vynikající výsledky na soutěžích poslušnosti, najděte si psa s nejlepší pracovní inteligencí a poslušností. Naopak psa s vysokou instinktivní inteligencí by měli mít osoby, které mají na své psy speciální nároky jako je například stopování, pasení ovcí, lov nebo hlídání. Často je však mnohem složitější najít si psa, který bude spolehlivým domácím společníkem.

Jaký pes se rychle přizpůsobí

Pes s vysokou schopností učit se velmi rychle se naučí vše potřebné, co potřebuje vědět o svém prostředí. Rychleji se u něj vytvářejí spoje mezi podměty, které přijímá a aktivitami z nich vyplývajícími. Takoví psi se snadno a rychle přizpůsobí domácím poměrům. Skutečně inteligentní psi se rovněž velmi rychle naučí, jaké chování je žádoucí a jaké nikoli. Velmi chytří psi také snadno rozpoznají, jaké chování jim přinese největší odměnu. Dokážou toho využít, ale i zneužít.

Jak je to s inteligencí v průběhu života

Podobně jako lidé, i psi prodělávají během svého života změny v inteligenci. U lidí prudce vzrůstá inteligence během dětství a dospívání a vrcholí před dvacátým rokem života, mezi patnáctým a dvacátým pátým rokem věku jsou změny takřka neměřitelné, pak přichází pomalý postupný sestup inteligence. Získaná inteligence však může u některých lidí vrcholit třeba až kolem čtyřicítky. U někoho roste celoživotně. A velmi podobné schéma můžeme pozorovat i u psů, pouze v kratším časovém rozpětí.

Tip na zajímavou knihu

Nesmíme zapomenout, že psí inteligenci i osobnost můžeme v mnoha směrech rozvíjet. Nelze pochybovat o tom, že každý správný majitel psa se naučí chápat řeč těla svého psa a rozumět různé intenzitě jeho štěkotu. Každý, komu záleží na svém psu, by měl svému psovi také připravit trénink odpovídající jeho potřebám. Všem, kdo se zajímají o inteligenci psů podrobněji, doporučujeme k přečtení knihu autora Stanley Corena Inteligence psů. Dozvíte se v ní mnoho o různých typech psí inteligence a o tom, jak ji psi mnohdy dovedou mazaně využívat.

Kde hledat testy psí inteligence

Na internetu dnes najdete spoustu různých testů, které ověří inteligenci vašeho psa. Stačí zadat do vyhledávače výraz „testy pro psy“ a otevře se vám široká nabídka, která prověří, jak je na tom váš pejsek s inteligencí, ať už s tou osobní, sociální, jazykovou, paměťovou nebo jinými druhy inteligence. Věříme, že i když Váš pes nedosáhne v daných testech maximum bodů, zcela jistě ho nezatratíte a budete na něj i nadále nahlížet jako na vašeho společníka a milého domácího mazlíčka.