Psi vidí úplně jinak než lidé a v porovnání s lidských zrakem ten psí příliš neboduje. Co se týče barevného spektra, tak rozeznávají jenom dvě skupiny barev, nikoliv jednotlivé barvy. Nevidí příliš dobře na dálku a ani na velmi blízké předměty nedokážou zaostřit, ty prozkoumávají spíše čichem. Dokážou ale dobře zaznamenat pohyb a v noci vidí lépe než člověk díky speciální buněčné vrstvě nazvané tapetum lucidum, která odráží dopadající světlo a zesiluje ho. Mají širší zorné pole než lidé, protože mají oči umístěné více po stranách hlavy, samozřejmě v závislosti na druhu psa. Ale zónu překrývání zorných polí u obou očí mají psi menší, takže mají omezené prostorové vidění.

Ale i v psím světě se najdou výjimky, které vidí velmi dobře. Mezi tyto výjimky patří původně lovečtí chrti. Ti mají díky své úzké hlavě zorný úhel až 270 °, pro srovnání u člověka je maximum 200 °, a jsou dokonce schopní vidět i dozadu. Jejich výborný zrak je důsledkem toho, že se při lovu nespoléhali na čich, ale vyhledávali kořist očima. Představme si tři zástupce psích bystrozrakých z této skupiny.

Barzoj

Příslušníci tohoto nejstaršího ruského plemene jsou skutečnými aristokraty psí říše. Z doby, kdy se na studených pláních své domoviny používal na lov vlků, si barzoj uchoval samostatnost, takže se rozhodně nejedná o zvíře, které by vždy poslouchalo na povel.

Není to ovšem projev hlouposti, ale naopak jeho inteligentní a nezávislé osobnosti. Tu dokresluje i charakteristický vzhled s mírně ohnutým tělem, dlouhýma štíhlýma nohama a úzkým, dlouhým čenichem. Možná trochu překvapivě není náročný na pohyb, i když se proběhne rád a denní procházku vyžaduje.

Přes určitý odstup má barzoj přátelskou, vyrovnanou a citlivou povahu. Nesnáší hrubé jednání, velmi dlouho si ho pamatuje a získat zpátky jeho důvěru je velmi těžké, ne-li nemožné.

Greyhound

Tento anglický chrt je, stejně jako většina jeho příbuzných, štíhlý a elegantní a původně se také používal jako lovecký pes.

Jeho schopnost velice rychle běhat (dokáže vyvinout rychlost až 60 km/h) se hojně využívala také k psím dostihům. Ty se ovšem staly cílem nevole veřejnosti pro špatné zacházení s psími závodníky, hlavně těmi vysloužilými, a popularita tohoto druhu sportu poklesla.

Pokud se dnes závody konají, je zde znát mnohem větší snaha o dobré podmínky psů při závodech i po skončení jejich závodní kariéry. Greyhound se proto dnes využívá především jako vstřícný a ušlechtilý společník, který ocení jak pohodlí domova, tak procházky jakékoliv délky.

Saluki

Toto velmi staré plemeno je původem z Íránu, také se mu říká perský chrt. Původně byli tito psi vyšlechtěni pro lov gazel, poté nalezli uplatnění jako dostihoví psi a dnes jsou převážně společenským plemenem. Saluki se vyznačují štíhlým, elegantním tělem s dlouhou hlavou a charakteristickými třásněmi hedvábné srsti na uších.

Vzhledem ke svému loveckému původu jsou i tito psi nezávislí, hrdí a samostatní, vždy neposlechnou na povel, ale majiteli to vynahradí svou elegantní krásou a klidnou rezervovanou osobností. Ke své rodině jsou loajální, mají velmi rádi děti. Nejsou agresivní a nevyhledávají konflikty s jinými zvířaty. Zbožňují běh, proto obzvlášť ocení pána s tímto koníčkem.