obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ptačí rodinka pod naší střechou

Jarní i letní zahrada je plná ptačího zpěvu, v náruči stromů a keřů zde vychovávají mladé. Ale někteří přišli již dávno na to, že nejkomfortnější bydlení nabízí náš dům! Tak třebas rehek a vrabec domácí dostali podle svých způsobů i jméno…

Výklenky, okapy, útulná, chráněná místa na trámech pod přesahem střechy, to jsou velmi příhodná místa pro založení ptačí rodiny, pokud se patřičně vystelou suchou travou, mechem, listím a a větvičkami. Hnízda jsou zde v bezpečí před kočkou, a pokud ptáci zvolí opravdu šikovné místo, tak i před loupeživou strakou. Ke společnému bydlení s lidmi se přizpůsobil rorýs obecný, konipas bílý, rehek domácí, někdy i kos obecný, zvonek zelený, šoupálek krátkoprstý, vrabec domácí, čáp bílý i další ptáci.

kos černý kos černý Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zastávka neúnavných nebeských letců

Rorýsi obecní, mistři letu, kteří tráví až na období hnízdění celý svůj život ve vzduchu, hledají malé skuliny a štěrbiny ve zdech či pod střechou vysokých domů, které jim nahrazují skály. Ty si vystýlají hnízdečkem ze stébel, která sbírají v letu, z peříček a ze slin.  Po léta neuvěřitelně rychlí a stále vesele křičící rorýsi vnášeli radost do našich měst. Jenže pak přišlo jinak užitečné zateplování budov, a jen v Praze početnost rorýsů klesla během pár let téměř na polovinu! Rorýsi, vracející se v květnu věrně na stará hnízdiště, je po vyčerpávajícím letu z jihoafrických zimovišť marně hledali.

Řešení je přitom jednoduché, zateplování lze provést tak, aby byli spokojení všichni obyvatelé včetně rorýsů.

rorýs rorýs Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Těsně pod střechou by měly být zachovány ventilační otvory, které umožní rorýsům dostat se ke hnízdním skulinkám a  navíc jsou prospěšné i pro samotnou stavbu.
  • Od 20. dubna do 10. srpna pak nesmí být hnízdiště rorýse vůbec rušeno, v tomto má dnes vážně ohrožený a chráněný rorýs oporu i v zákoně (není problém rekonstrukci naplánovat tak, aby část těsně pod střechou probíhala až mimo toto období).
  • Na novostavby lze umístit přímo budky pro rorýse, které by se měly nacházet nejméně 4 m nad zemí (nebo nad stromy, střechami), se štěrbinovitým otvorem orientovaným nejlépe na sever. Neměly by být vystaveny přímému slunci, také pod neizolovanou plechovou střechou mláďata téměř jistě uhynou horkem!

Pokud na svůj dům umístíte vhodnou budku pro rorýse, od České společnosti ornitologické obdržíte štítek, jež hlásá, že v domě bydlí přátelé rorýsů. O tomto projektu, o výrobě a umisťování budek i ohleduplném zateplování budov se více dočtete na webových stránkách www.rorysi.cz. Můžete si zde stáhnout i hlas rorýsů, který kolegy z nebe do nových budek přiláká.

hnízdo vlaštovky obecné hnízdo vlaštovky obecné Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pomocníci hospodáře

Vlaštovky a jiřičky si na naše domy a stodoly lepí malé hliněné příbytky. Vlaštovky hnízdí nejraději přímo uvnitř budov. Hnízdo vypadá jako miska nalepená v rohu těsně pod stropem. Je vytvořené z kousíčků zeminy, kterou vlaštovky smísí se slinami, a je zpevněná drobnými stébly. Kotlinku samička vystele jemnými stébly, měkkými pírky a zvířecí srstí. Stavba je velmi náročná, proto, pokud je to možné, vlaštovky rády užívají hnízda opakovaně. Jiřičky hnízdí spíše u stěn na vnější straně budov, nejraději pod převisem střechy. Hnízdo lepí z hlíny, jílu a slin.

Vlaštovky a jiřičky nosí podle starých pořekadel domů štěstí, a hospodáři si jich vskutku vážili – zbavovali totiž dobytek obtížného hmyzu. Podobně dnes pomáhají i nám, pokud bydlí v blízkosti…

Útulné byty ve starých stromech

Někteří ptáci si nestaví hnízdo ve větvích ani pod trámy našeho domu, ale vyžadují své vlastní chráněné bydlení. ¨

datel černý datel černý Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Datel černý, žluny i strakapoudi si bezpečnou dutinu ke hnízdění hravě dovedou vytesat ve starém, natrouchnivělém stromu. Jejich silný zobák funguje jako ostré dláto, hlava je chráněna proti otřesům. Zvláště žluna zelená a šedá a strakapoud velký hnízdí rádi i na zahradách a v sadech.

Mnoho menších ptáků je závislých na tom, zda najdou již připravenou vhodnou dutinu, sami ji vytesat neumějí. Nejen sýkorky, ale i lejsci, brhlík lesní, špaček obecný, červenka obecná, špaček obecný, vrabec polní i domácí či rehek zahradní proto rádi zahnízdí i v dutině umělé – v budce. Ta však musí mít vhodné rozměry a především se k ní nesmí dostat kočka. Maličké sýkory modřinky mohou zahnízdit dokonce i v duté kamenné zdi, pokud do vhodné dutiny vede akorát velká skulinka.
Kvůli datlům, žlunám i strakapoudům by však v lesích, parcích i na zahradách měly zůstat alespoň nějaké staré, třeba již odumírající stromy, které jsou důležitou součástí přírody. V prostorných dutinách stromu se mohou ubytovat a zahnízdit i sovy, sojka nebo vzácný dudek.

Akční letáky