Atlas ptáků: pěnice černohlavá, pokřovní a slavíková
21. 5. 2016

Atlas ptáků: pěnice černohlavá, pokřovní a slavíková

Tito pěvci z čeledi pěnicovitých jsou ptáčci nenápadně zbarvení, ale s výjimečně lahodným zpěvem. Možná hnízdí i na naší zahradě, pokud u vás rostou husté keře a stromy.

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice jsou ptáci nenápadného vzhledu, avšak výjimečných pěveckých schopností. Cvrlikavý zpěv naší nejběžnější pěnice patří mezi nejkrásnější. Ozývá se z lesů, parků i zahrad s dostatkem křovin. „Černohlávek“ je 14 cm dlouhý. Sameček má čepičku černou, samička rezavou. Přezimuje ve východní Africe.
Potrava: Na jaře se živí hmyzem, který nosí i mláďatům, na sklonku léta plody. Zahrady, kde zrají hložinky, zimolezinky, bezinky či šípky, jsou pro pěnice rájem.
Hnízdění: Miskovité hnízdo z trávy samička ukrývá v keřích. Sameček také staví, ale jen ledabylou kupku, na které stojí a zpívá, když láká samičku. Mezi dubnem a červencem mohou rodiče odchovat až dvě pětičetné snůšky.

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Domovem této drobné pěničky jsou okraje lesů s křovinami a přívětivé zahrady s dostatkem nižších dřevin. Je 13,5 cm dlouhá. Ráda se schovává v hustých živých plotech, které je proto třeba stříhat mimo dobu hnízdění. Zpěv je rytmický a švitořivý, sameček při přednesu sedí vzpřímeně na větvičce. Pěnice zimuje ve východní Africe.
Potrava: Na jaře tvoří jídelníček hmyz, který pěnice šikovně obírá z keřů, v létě a k podzimu bobule.
Hnízdění: Mističku z trávy a kořínků samička uplete v hustém křoví nízko nad zemí a vystele ji chlupy. Mezi květnem a červnem rodiče odchovají 4–6 ptáčátek. Střídají se nejen při krmení mláďat, ale i při zahřívání vajíček.

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

Spolu se stejně velkou pěnicí černohlavou si své krásné jméno vskutku zaslouží. Jejich zpěv je podobný, pěnice slavíková však vydrží zpívat i několik minut a nejde tolik do výšek. I ona může hnízdit v zahradách, pokud jí nabídnou zelenou náruč keřů. Ráda má i houštiny při březích vod a na podrost bohaté lesy.
Potrava: Hmyz a pavouky obírá z listů a větviček, mezi kterými se hbitě proplétá. Na sklonku léta vyhledává plody, které jí dají sílu pro daleký let na zimoviště v tropické Africe. Přilétá z nich počátkem května, odlétá koncem srpna.
Hnízdění: Mělké miskovité hnízdo z travin a mechu ukrývá v hustém křoví. Rodiče v něm mezi květnem a červnem vychovají 4–5 mláďat, na vajíčkách sedí a mláďata krmí oba.

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

Autor Jana Bucharová.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: čtyřipluspět = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS