Atlas ptáků: pěnice hnědokřídlá, pěnice vlašská a sedmihlásek hajní
27. 5. 2016

Atlas ptáků: pěnice hnědokřídlá, pěnice vlašská a sedmihlásek hajní

Třeba zrovna u vás na zahradě se v utajeném hnízdě vylíhly mladé pěnice, plaší ptáci s lahodným hlasem. Podobně i sedmihlásek hledá útočiště v zahradách s dostatkem stromů a keřů.

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Pěnice hnědokřídlá je jako doma v hustých keřích a živých plotech. Žije na křovinatých stráních nížin i hor, zahradách i příkopech. Trylkový zpěv přednáší z větviček či drátů, zpívá i za letu. Je 14 cm dlouhá. Zimuje v subsaharské Africe, přilétá proto až v květnu.

Potrava: Na jaře sbírá hmyz a pavouky v houští, poté se vykrmí bobulemi. Zvláště černý bez, ptačí zob, zimolez či pámelník ji potěší. Plododárné a trnité keře mohou pěnice na zahrady přilákat.

Hnízdění: Úhledné hnízdečko z trávy schovává nejraději do ostnitého keře. Zahnízdí třeba v ostružinách nebo šípku. Až pětičetnou snůšku odchovají rodiče mezi dubnem a červencem i dvakrát, vajíčka zahřívají a mláďata krmí oba.

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Nejvzácnější z našich pěnic je dlouhá do 16 cm. Vyskytuje se jen v teplejších oblastech a ubývá v nich kvůli mýcení křovin, které jsou stejně jako u ostatních pěnic jejím domovem i obživou. Patří proto v naší republice mezi silně ohrožené druhy. Zpěv, který se ozývá z hustého křoví strání, náspů, mezí i zahrad připomíná pěnici slavíkovou, ale tóny jsou ostřejší a zpěv někdy proloží cvrčením. Zimuje ve východní Africe, odkud přilétá v květnu a kam odlétá už v srpnu.

Potrava: Hmyz a pavouky obírá z keřů, později hledá bobule.

Hnízdění: Hnízdo ukrývá do trnitých keřů nebo do hustého podrostu pod nimi. Mezi květnem a červnem oba rodiče vysedí a vychovají 4–5 ptáčat.

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Zpěv sedmihláska připomíná řadu jiných druhů, které s oblibou napodobuje. Imitace prokládá svým flétnovým a švitořivým, libým zpěvem a čepýří u toho peří na hlavičce. Přeslechnout ho nelze, přehlédnout však velmi snadno. Zpívá skryt v listoví stromu. Je 13–15 cm dlouhý. Původně vyhledával listnaté, smíšené a lužní lesy s bujným podrostem. S jejich úbytkem se vyrovnal tak, že zčásti přesídlil do dostatečně zelených zahrad a parků nižších a středních poloh. Zimuje v Africe.

Potrava: Na listech a větvičkách stromů hledá hmyz. Na sklonku léta zobe i různé bobule.

Hnízdění: Hluboké hnízdo si staví ve vidlici větví. Mezi květnem až srpnem rodiče odchovají 4–5 mláďat.

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Autor Jana Bucharová.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: dvaplussedm = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS