Atlas ptáků: ťuhýk obecný, šedý a rudohlavý; myšky si napichují do spižírny v křoví
29. 9. 2016

Atlas ptáků: ťuhýk obecný, šedý a rudohlavý; myšky si napichují do spižírny v křoví

Pokud jste někdy spatřili brouka, kobylku, nebo malého hraboše nabodnutého na trnu keře, objevili jste spižírnu ťuhýka. A je to poměrně vzácný objev, těchto pěvců s podivuhodnými zvyky ubývá.

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Typický pták zemědělské krajiny, závislý na mezích a křovinách podél pastvin, se stal ohroženým druhem. Napodobuje zpěv svých ptačích sousedů i jiné zvuky, pročež býval držen v klíckách. Na zimu odlétá do jižní a východní Afriky. Je až 18 cm dlouhý, samička je svrchu hnědá, s vlnkovaným bříškem.

Potrava: Ťuhýk proslul kuriózními spižírnami – přebytky si napichuje na trny keřů. Číhá na větvi a loví větší druhy hmyzu, někdy i drobné hlodavce či ptáče. Horní část zobáku má zahnutou podobně jako dravci. Pole ošetřená insekticidy potravu neskýtají, a tak začal lovit i hmyz v okolí popelnic.

Hnízdění: Hnízdo v nitru hustého keře si staví z travin, peří, mechu. Rodiče odchovají nejvýše mláďat za sezónu.

 Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Největší z evropských ťuhýků je až 26 cm dlouhý. Při číhání na sloupech a drátech sedí bez hnutí, na větévkách udržuje balanc ocasem. Má podobné nároky na domov jako ostatní ťuhýci a patří mezi ohrožené druhy. Zpívá tiše a napodobuje své sousedy. Na zimu odlétá na jih Evropy a vystřídá se s ťuhýky ze severu. Podobně zbarvený je silně ohrožený ťuhýk menší, vzácně hnízdící na jižní Moravě.

Potrava: Loví brouky, saranče, drobné savce, ptáky i plazy. Přebytky si napichuje na trny nebo zaklíní ve vidlici větví. Číhá na větvi i v třepotavém letu. Větší úlovky si upevní, aby je v klidu naporcoval.

Hnízdění: Hnízdo z větviček a trávy ukrývá v hustém keři nebo v koruně stromu. Za sezónu párek vychová nejvýše sedm mláďat.

 Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)

Našeho nejvzácnějšího, silně ohroženého ťuhýka můžeme spatřit v dolním Polabí nebo na jihu Moravy. Je to teplomilný pták stepní krajiny s hustými keři a stromy, slunných vinic a sadů. Je až 19 cm dlouhý, samička je zbarvena podobně, ale matněji. Zimuje v subsaharské Africe. Bříško i hrdlo má bílé nebo nažloutlé.

Potrava: Z  pozorovatelny na větvi se vrhá za většími kusy hmyzu, drobnými savci, ptáky i ještěrkami. I tento ťuhýk si tvoří na trnech spíže na horší časy.

Hnízdění: V koruně stromu splétá hnízdo ze všeho, co najde v okolí, od klacíků a travin po kousky igelitu a šňůr, zvenku ho často vyšperkuje květy a pírky. Má jen jednu snůšku za sezónu - mláďata dokrmuje ještě měsíc po vylétnutí z hnízda, než se naučí lovit sama.

Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)

Autor Jana Bucharová.

Související články

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmmínusšest = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

POBAVENÍ

(), 9. 10. 2016, 10:22

PRO VÁS

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS