Atlas ptáků: vlaštovka, jiřička a břehule
10. 7. 2016

Atlas ptáků: vlaštovka, jiřička a břehule

Půvabné vlaštovky a jiřičky vyhledávají naši společnost – hnízda si staví nejraději na zdech lidských obydlí, stodol a chlévů. Břehule si naopak hloubí nory v březích.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Pomáhala hospodářům ve chlévech, kde chytala obtížné mouchy. V nových velkochovech bez oken však hnízdit nemůže a stala se ohroženým druhem. Nebezpečí na ni číhá i při tahu do Afriky, především v sítích bezohledných labužníků.
Potrava: Hmyz vlaštovky chytají v letu, k čemuž se hodí široké zobáčky a vynikající letové schopnosti (v rozpětí měří 35 cm, váží pouhých 20 g). V letu se i napijí z vodní hladiny.
Hnízdění: Z hlíny a slámy, kterou nosí v drobných zobáčcích, staví miskovitá hnízda těsně u stropu. Kdysi hnízdily ve skalách, dnes hnízdí pod střechami. Rády využijí římsu či výklenek jako oporu, ale dovedou hnízdo přilepit i na holou zeď. Nabídnout jim můžeme i hliněné základy pro hnízda, která se prodávají stejně jako ptačí budky. Mezi dubnem a srpnem v něm odchovají jednu nebo dvě až šestičetné snůšky.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Jiřička obecná (Delichon urbica)

Můžeme si ji plést s vlaštovkou, je však odlišně zbarvená a tupě zakončený ocásek se liší od dlouhé vlaštovčí vidlice. Na první pohled podobné hnízdo jiřičky staví také pod střechou, ale vždy zůstávají vně staveb. S proměnou sídel a krajiny se jiřička vyrovnala lépe než vlaštovka a je hojnější. V koloniích hnízdí i na horách a sídlištích. V rozpětí měří až 30 cm, je vynikajícím letcem, jak při manévrech během lovu, tak i na dlouhém tahu na africká zimoviště.
Potrava: Ve vzduchu chytá hmyz a pavouky, které nese vítr.
Hnízdění: Hnízdo z hlíny slepované slinami umisťuje těsně pod strop, je uzavřené, s malým vchodem nahoře. I pro jiřičky se vyrábějí umělá hnízda, která se uplatní na místech, na kterých ptáci nenacházejí dostatek stavebního materiálu. Mezi dubnem a zářím rodiče odchovají až dvě pětičetné snůšky.

Jiřička obecná (Delichon urbica)

Břehule říční (Riparia riparia)

Spatřit nespočet otvorů ve stěně staré pískovny je důvod k radosti. Skrývají podivuhodnou a dnes již vzácnou ptačí kolonii. V každém otvoru založila hnízdo břehule říční. Patří mezi ohrožené druhy, neboť místa vhodná pro hloubení nor – odkryté příkré břehy řek, opuštěné pískovny, cihelny – mizí. K ochraně břehule přispívá tvorba umělých příkrých stěn vhodných pro hnízdění. Zimuje v Africe.
Potrava: Hmyz loví v letu, létá výborně, i když s menší elegancí nežli vlaštovka a jiřička. V rozpětí měří do 29 cm, váží kolem 15 g.
Hnízdění: V hlinitých nebo písčitých březích si břehule drobným zobáčkem a pařátky sama hloubí hnízdní nory. V bezpečném úkrytu pak párek odchová až dvě čtyřčetné snůšky.

Břehule říční (Riparia riparia)

Autor Jana Bucharová.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmmínuspět = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS