Již za měsíc se v lesích začne naplno ozývat tklivé noční houkání puštíka obecného (Strix aluco). Tak brzo si sova, která u nás přečkává i zimu (jen menší část se potuluje po Evropě), obhajuje své hnízdní území. Na hluboký hlas samečka odpovídá vysokým hlasem samička, jeho celoživotní družka. Puštík v rozpětí křídel měří do jednoho metru, váží asi 800 g a dožít se může až dvaceti let.

Domov soví rodiny

Puštík je doma v listnatých, smíšených i jehličnatých lesích, zabydlí se i ve větším parku, na hřbitově nebo v zahradě. Je u nás naštěstí stále hojný, protože si dokáže poradit i v kulturní krajině. Nenachází však snadno vhodné útočiště k hnízdění. Puštík totiž vychovává mladé v dutinách starých stromů, kterých není v dnešní přírodě nazbyt. V nouzi hnízdí i ve starých hnízdech po dravcích nebo dokonce na zemi, někdy zavítá i na půdy venkovských stavení.

Potomky puštíci srdnatě brání

Samička snáší koncem února či v březnu 3–5 vajec a sedí na nich měsíc, sameček ji svědomitě krmí. Další měsíc pak oba rodiče krmí rostoucí mláďata (potravu jim samička zprvu natrhá na kousky) a po vylétnutí z hnízda je učí lovit. V době, kdy poprvé opouštějí hnízdo, brání puštíci své ještě nezkušené a zranitelné potomky tak odhodlaně, že mohou zaútočit i na člověka.

Neslyšný let dravce

Velkou část jídelníčku puštíků tvoří drobní hlodavci, proto jsou i pro nás tyto sovy velmi užitečné. Díky dlouhým drápům, značné síle a odvaze uloví a odnesou i potkana. Loví zvečera nebo v noci, v neslyšném přízemním letu, nebo kořist přepadnou z číhané na větvi. V menší míře však loví i plazy, obojživelníky a drobné ptáky – především v zimě, při nedostatku potravy, je někdy v noci máváním křídel vyplaší ze spánku a pak je chytají. Přes den puštíci odpočívají, v zimě se rádi sluní.

Budka pro puštíka

Na prostorné zahradě, která skýtá dostatek zeleně, můžeme v klidném koutě pro puštíka připravit dřevěnou hnízdní budku. Budka vysoká 60 cm by měla mít základnu 30x30 cm a kulatý vletový otvor o průměru 14 cm. Umístíme ji na statný strom (raději stojící ve skupině či v aleji než osamocený), alespoň do výšky 8 m. Vchod by měl směřovat na jih či východ a poskytovat sovám dobrý rozhled. Mírný sklon budky dopředu zabrání zatékání deště.