obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rojení včel: Jak mu zabránit, jak sbírat a ošetřovat roj?

Rojení včelstva nastane, když je jim domov moc těsný a část osazenstva si musí najít další. Stačí však, když včelař včas rozšíří úl. Pokud to nestihne, musí roj chytat…

Včelař velmi úzkostlivě hlídá úly, aby mu roj neulétl. Pokud ulétne, je ochoten udělat všechno, aby jej získal zpět a založil tak další včelstvo. Můj slovinský kamarád Ivan při sundávání roje spadl ze stromu z osmimetrové výšky a velmi těžce si poranil nohy, ruce, hlavu i žebra. Přesto po půlroce znovu vylezl na strom a odchytával další včelí roj. I takovou cenu mají roje pro včelaře ve Slovinsku.

rojící se včelstvo rojící se včelstvo Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Proč se včely rojí?

Zachování rodu je základní myšlenkou každého včelstva. V momentu, kdy příroda otevře svůj roh hojnosti, včely se v úlu začnou silně množit a nosit do něj velké množství zásob. Pokud překročí hranici kapacity úlu, rozhodnou se rozdělit rojením. Tomuto aktu předcházejí dlouhodobé přípravy. Jednak matky omezí kladení nových vajíček a včely připraví velké množství matečníkových misek, do kterých donutí matku položit oplozená vajíčka. Z těchto misek se posléze stanou matečníky, ve kterých se tvoří nové matky. Původní královnu včely přestanou krmit, aby zhubla a byla schopna letu, neboť stávající poměr nosné plochy křídel k jejímu velkému zadečku jí to neumožňuje. Po zavíčkování matečníků okolo devátého dne se včelstvo připravuje k rozdělení a odletu do neznáma a nejistoty. Včely do sebe nasají medné zásoby na tři dny a začnou určovat kategorie, které vylétnou a které naopak zůstanou doma s novou neoplozenou matkou.

rojové matečníky rojové matečníky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Včelí vodopád a spirála

Jakmile vzroste okolní teplota na maximum, včely opustí úl. Vylétají z úlu takovým proudem, že to připomíná vodopád. Po zformování se do letové spirály nabírají směr, který jim ukázaly pátračky, tedy na předem vytipované a určené místo. Hučící spirála se pomalu pohybuje v letovém kurzu. Protože matka je špatným letcem, roj vždy nejprve usedne na nejbližší větev, shlukne se do dlouhého hroznu a připraví se na další, snad již konečnou cestu do nového příbytku.

roj na větvi roj na větvi Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak rojení zabránit

V době rojení je nutné kontrolovat včely v úlech v krátkých intervalech  mezi šesti až devíti dny. Pokud včely kladou méně vajíček a narážejí nové matečníkové misky, je to příznak rojení.
Pokud to zjistíme, musíme okamžitě rozšířit prostor úlu tak, že přidáme mezistěny a prázdné plásty – souše. U nástavkových úlů to není problém, protože je možné přidat celý nástavek s výbavou. Přitom je dobré odstranit vystavěné začínající matečníky a kaši z nich zužitkovat. Také je možné odebrat ze včelstva plodové plásty s mladými včelami jako oddělek a tím vytvořit malé odrojení. Záleží ale na síle původního včelstva.

Sbírání a ošetřování roje

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud je v bedně matka, budou v ní asi po dvou hodinách všechny včely. Jestliže ale matka zůstala ve zbytku roje na větvi, musíme odchyt zopakovat.

Roj zavěšený na větvi sejmeme snadno. Horší je, když si sedne na nárazník auta nebo do vnitřku sloupu veřejného osvětlení. To je pak téměř neřešitelný problém.

  • Osvědčuje se, když přístupný roj pokropíme rozprašovačem, včely se semknou a nebudou se rozlétávat.
  • Rychlým a silný úderem do větve je pak sklepneme do připravené bedny, kterou uzavřeme a položíme pod strom, kde roj visel.
  • V bedně ponecháme malý otvor, aby se rozlétlé včely mohly vrátit k ostatním.

Včely sbírají nektar pro královnu i larvy Včely sbírají nektar pro královnu i larvy Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ošetřování vyrojeného včelstva

Roj přinesený v bedně můžeme okamžitě osadit do připraveného úlu. Ten musí obsahovat souše pokropené vodou, mezistěny a plást s medem. Pokud nemáme medový plást, přidáme placku z medocukrového těsta. Do takto připraveného včelího domečku opatrně sesypeme včely. Pozor na matku, abychom ji někde nepřimáčkli, včelstvo by nemělo možnost vychovat si jinou. Osazování je nutné dělat navečer, kdy včely již nelétají, a to s velkou opatrností a rychle.
Pozor však na roje neznámého původu, které mohou být nositeli nebezpečné nákazy. Proto Státní veterinární správa nařídila roje neznámého původu spalovat.  

Jsou roje nebezpečné?

Rojů se nemusíme bát. V naší republice neexistují útočné včely, které vídáme v katastrofických amerických filmech. Zažil jsem atmosféru znovuzrození mockrát, ale zažil jsem také souseda, který v době rojení odpočíval na zahradě. Když včely přilétly, propadl panice, začal kolem sebe mávat rukama a včely srážet. Ty mu to samozřejmě oplatily žihadly. Kdyby zůstal v klidu a jen je pozoroval, viděl by na vlastní oči něco úžasného, aniž by se mu něco stalo.

Akční letáky