Obří holub, který byl chovatelům představen v roce 1885 na výstavě ve Frankfurtu nad Mohanem, dostal jméno polský rys. Zanedlouho se mu začalo říkat rys, protože mnohem více než v Polsku byl chován a šlechtěn v Německu, a také v Čechách a na Moravě. Jeden z velmi úspěšných chovů má na svém dvoře pan Stanislav Zmeškal z Holubic.

„Rys je užitkový holub, který byl odchován z polního holuba a bělohrotého slezského voláče. Jeho váha je pět set padesát gramů. Čím je větší, tím lépe. Je statné postavy, barva očí je červeně pomerančová až rybízová.“ popisuje své holuby chovatel. „Toto plemeno má uznaných šestnáct barevných rázů, holubi jsou plnobarevní, bělopruzí, šupkatí v barvě modré, červené, černé a žluté,“ vypočítává.

Holubaření pro radost

Stanislav Zmeškal v Holubicích holubaří od deseti let, k této zálibě ho přivedl tatínek. Jeho holubníkem za ta léta prošlo nespočet plemen, až zakotvil u rysů. Chová je už dvacet let a dosahuje s nimi výborných výsledků. Z celostátní výstavy drobného zvířectva si jeho modří pruhoví rysi odnesli tři první a dvě druhá místa. „Rysy jsem si vybral kvůli jejich mohutnosti, krásné kresbě peří a také proto, že mají velká holoubata. Výhodou je i to, že se drží u holubníku, nelétají po střechách a neotravují tak naše sousedy. Chovám holuby modré pruhové a krásné, bělohroté, kteří mají osm bílých letek v každém křídle.“ říká Stanislav Zmeškal.

Holubí rodinky

Na chov má Stanislav Zmeškal deset párů holubů a v době naší návštěvy všechny seděly na hnízdě. Pár rysů vyvede za chovnou sezonu šestero až sedmero holoubat. Jsou tu i páry, které mají holoubata i osmkrát za sebou.

Na rozdíl od většiny chovatelů nerozděluje holuby po skončení chovné sezony podle pohlaví. Chová je na přírodní bázi. Jsou pořád spolu, stejně se před zimou přestanou pářit, aby si odpočinuli.

„Odstavená holoubata dávám do speciální voliéry a čekám až přepeří, teprve pak z nich vybírám. Pro chov si ponechávám tak čtyři, pět holoubat, ostatní prodám nebo putují do kuchyně. Žádnou zvláštní selekci v chovu nedělám, když je holub pěkný a pořád mi přináší radost, zůstává bez ohledu na věk v holubníku. Mám tady kupříkladu osmiletého holuba, se kterým se nemohu rozloučit,“ říká Stanislav Zmeškal.

Čím se krmí holubi?

Jednou ze zajímavých užitkových vlastností rysa bylo, že polařil, tedy létal si pro krmení do polí. Ale díky šlechtění se začali holubi držet dobrovolně ve voliérách. Navíc tak zmohutněli, že se svými letovými schopnostmi na delší vzdálenosti nemají ani chuť.

Aby rys dosáhl silné formy, musí dostávat kvalitní, vydatné krmení. Dávám jim holubí zob, který si buď namíchám, nebo ho rovnou koupím. Směs by měla být pestrá, skládá z mnoha komponentů:

  • kukuřice
  • vikev
  • peluška
  • hořčice
  • řepka
  • proso
  • ječmen
  • pšenice

„Holuby krmím a napájím zásadně v holubníku. Nedělám to kvůli nebezpečí ptačí chřipky, ale nechci, aby se na zrní přiživovali jiní ptáci. Těm jsem ale celou zimu poctivě sypal jejich potravu do krmítka,“ vysvětluje svůj trik na úsporu zrní pan Zmeškal.

Foto: Milan Richtermoc