obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Skřivan lesní krásou zpěvu předčí slavíka. Kde jej můžete slyšet?

Skřivan lesní je vzácnější než jeho polní bratr. Zpívá před rozbřeskem a jeho zpěv se nese ranní mlhou. Je málo lesů, které mu vyhovují, hnízdí však rád na bývalých tankodromech.

Skřivan lesní (Lullula arborea) je z našich pěvců hned po rehkovi zahradním nejjitřnějším zpěváčkem (spolu s drozdem zpěvným a kukačkou obecnou). Je o něco menší než jeho polní příbuzný a má i drobnější a tenčí chocholku. Zbarven je až na drobné rozdíly velmi podobně. Na Hromnice navzdory pranostice vrznout nemůže, přilétá až v polovině března. Ovšem pořekadlo o Hromnicích, na než si skřivánek musí vrznout, i kdyby měl zmrznout, vzniklo nejspíš kvůli velmi podobnému chocholouši obecnému (Galerida cristata), dříve hojnému, dnes bohužel velmi vzácnému pěvci, který u nás přečkával i zimu.

Ranní lesní sonáta

Líbezný zpěv lesního skřivánka podle mnohých posluchačů předčí i slavíka. Působí lyricky i melancholicky, když se nese ranní mlhou, mírně klesá a zase stoupá. Stejně jako polní bratr zpívá skřivan lesní v letu, z výšky. Nepoletuje však na místě, ale i několik set metrů tam a zase zpět, a vydrží nepřetržitě zpívat a létat i celou hodinu.

 

Poslechněte si zpěv skřivana lesního:

 

Chocholouš obecný (Galerida cristata) Chocholouš obecný (Galerida cristata) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Hnízdečko pod stromem

Navzdory lesnímu přízvisku skřivana lesního nepotkáme uprostřed hlubokých lesů. Vyhledává větší lesní mýtiny, stráně obklopené stromy, řídké lesy s písčitou půdou a chudou přízemní vegetací, nejlépe ty borové. Nehnízdí totiž na stromech, ale pod nimi, na zemi, kde hnízdo pečlivě ukrývá.

Před každým příletem skřivánek navíc bedlivě sleduje, zda ho někdo nevidí, aby hnízdo nevyzradil. Hnízdo se nachází vždy v blízkosti stromu, který ptáci používají jako pozorovatelnu.

  • V důlku vystlaném mechem a kořínky bývají tři až pět vajíček.
  • Na vejcích skřivan lesní sedí o něco déle než skřivan polní, kolem dvou týdnů.
  • Mláďata jsou však zpola samostatná již deset dní po vylíhnutí.
  • Do dvanáctého až patnáctého dne od vylíhnutí je rodiče krmí.

Skřivan lesní (Lulala arborea) Skřivan lesní (Lulala arborea) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mladí se rozptylují kolem hnízda již v době, kdy ještě neumějí létat. Pro nepřítele jsou tak méně nápadní, navíc se dovedou i velmi šikovně ukrývat, v čemž jim pomáhá i maskovací zbarvení.

Čím se lesní skřivánek živí?

Skřivani lesní zobe nejrůznější zrna, drobné plody i hmyz, na jaře oštipuje šťavnaté výhonky bylin i lístky a pupeny keřů a stromů.

Rodinka na tankodromu

I lesních skřivanů v krajině v minulosti drasticky ubylo, dnes se do ní postupně vracejí. Přesto jsou u nás stále ohroženým a přísně chráněným druhem. Daří se jim však například v bývalých vojenských prostorech, kde si oblíbili tankodromy, které jim paradoxně skýtají ideální prostředí pro hnízdění a nyní i zasloužený klid.

Akční letáky