Zdroje: www.chovej.cz, budejovice.rozhlas.cz, en.wikipedia.org

Když se slepice klovou

Kanibalismus slepic sice není normální, ale na druhou stanu je to dobře známý a popsaný jev. Slepice jsou všežravci a pach krve v nich, stejně jako v jiných zvířatech, může spustit amok. Pokud je krev cítit z jedné ze slepic v hejně, může ji začít jiná slepice do poranění klovat a zranění dramaticky zhoršit nebo ji i uklovat k smrti. Čím víc poraněný pták prchá a panikaří, tím víc to popouzí zbytek hejna k útoku na něj. Pach krve může být přítomen díky zranění, vytrhaným pírkům, kterých se zbavovala sama slípka, ale nemusí být také přítomen vůbec. Útočící slepice nemusí mít vždy jako podnět krev. Důvodů, proč se slepice začne chovat agresivně, je hned několik.

Proč jsou slepice agresivní a klovou ostatní?

Příčin agresivity je mnoho. Pokud se ve vašem chovu agresivní klování objeví, hned zareagujte a obě slípky umístěte mimo ostatní. Zraněná se vyléčí a nebude již páchnout krví, a i útočící bude dobré umístit na čas mimo hejno. Slepičí kanibalismus je problematický především proto, že díky němu může dojít k velkému úhynu v hejnu, a navíc i ke stresu. Ten se samozřejmě odráží na všem. Nejen na snůšce, ale na celkovém zdraví drůbeže. Příčinami mohou být teplota v prostorách, kde jsou slepice chovány, světelné podmínky, velikost hejna a prostor, ve kterém slepice žijí. Navíc také výživa, případně i naučené chování. Faktem ale zůstává, že nejvíce kanibalských útoků je pozorováno u slepic v zajetí. Stísněný životní prostor a nuda jsou nejčastějšími důvody k agresivitě vedoucí až ke kanibalismu.

Agresivní klování zavisí i na teple a světle

Příliš mnoho světla i tepla můžou vést k agresivitě i u slepic. Pokud mají slepice normální rytmus střídání dne a noci, budou rozhodně méně stresované. I přílišné teplo slepicím nesvědčí.
Velikost hejna je důležitá a zajímavé je, že nejlepší je buď hodně velké hejno, které čítá více než 30 kusů nebo naopak opravdu malé. Jde o to, jak se budou v takových počtech chovat dominantní jedinci.
Pokud jste nedávno vyměnili krmivo, tak i to může být důvodem změny chování slepic. Některé aminokyseliny nebo i nedostatek soli mohou způsobit kanibalismus i jeho extrémní formy.

Jak předejít klování slepic

Prevencí jsou hlavně kvalitní životní podmínky. Dostatečný prostor, normální střídání dne a noci a adekvátní teploty - to jsou všechno podmínky, kterých v malém domácím chovu dosáhnete poměrně jednoduše. Volný výběh také nabízí pestrou stravu, kterou můžete slepicím ještě vylepšit krmivem.

Další metodou je zkrácení zobáku slepic. Praktika je to sice stoprocentně účinná, neboť pták bez části zobáku neklove ostatní, nicméně poměrně drastická. Slepice ztratí kontakt se světem, který měla právě díky citlivému zobáku.
Použití slepičích brýlí je o dost humánnější, i když jsou některé typy upevněné pomocí zarážky skrz nozdry. Propichování zobáku je v některých zemích zakázané.
Naučené chovávání je v případě kanibalismu velký problém. Jestliže se útok opakuje, slepice se začnou zapojovat do útoků. Proto je vhodné útočící slepici na nějakou dobu separovat od zbytku a po návratu do hejna ji pozorovat.
Pokud je napadána vždy jedna konkrétní slepice, můžete ji také nastříkat prostředkem, který bude ostatní odpuzovat. K tomu jsou určené speciální spreje, které fungují jako prevence klování a kanibalismu.