obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Sterilizace čili kastrace psů a kocourů

Kastraci provází řada předsudků. Tento jednoduchý zákrok je však prevencí zdravotních problémů. A především brání zplození nechtěných štěňat a koťat, kterých jsou plné útulky.

Své psy a kocoury dávají majitelé vykastrovat nejen proto, aby jim zabránili zplodit nechtěné potomstvo, ale také aby snížili agresivitu, u psů omezili riziko zdravotních problémů a zvláště u kocourů zabránili značkování a omezili jejich toulání. Kastrace také může pomoci vyřešit konkurenční problémy ve skupině zvířat s více samci.

U nás jsou častěji kastrováni kocouři než psi. V USA je naopak sterilizován téměř každý pes, který není zařazen do chovu. V našem prostředí jsou majitelé psů nechají své svěřence obvykle kastrovat teprve tehdy, nastane–li problém, například zdravotní.

pes a kocour pes a kocour Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kastrace jako prevence zdravotních problémů

Zdravotním problémem je nejčastěji zbytnění pohlavní žlázy prostaty, které se projevuje krví v moči, krev dokonce odtéká z močové roury i mimo močení. Prostata je stimulována testosteronem a její patologický stav se hodně upraví, pokud se odstraní působení hormonu: buď dočasně nasazením léků, nebo trvale kastrací.

V prostatě se také může objevit nádor nebo hnisavé ložisko (absces). Nádor může vybujet i přímo na varleti, přičemž ne vždy musí být patrné jeho zvětšení. Zcela zvláštním případem je stav, kdy jedno či dokonce obě varlata nesestoupí do šourku a zůstanou v břiše nebo někde na půl cesty (medicínsky kryptorchismus). Pokud je alespoň jedno varle v šourku, je pes plodný, ale není chovný, protože jde o dědičnou vadu. Varle, které není v šourku, je mnohem náchylnější k tomu, aby se v něm objevil zhoubný nádor. Na nesestoupeném varleti pak může vzniknout torze (otočení na závěsu), která způsobí zaškrcení cévního zásobení, což je velmi nebezpečný stav.

V prostatě se také může objevit nádor nebo hnisavé ložisko (absces). V prostatě se také může objevit nádor nebo hnisavé ložisko (absces). Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Možné komplikace u kocourů

U kocourů majitelé s kastrací tolik neváhají. Značkující kocour je totiž v domácnosti nepříjemně cítit a z toulek si zvíře může přinést krvavé rány a následné záněty, případně se nakazit nějakým virem často velmi podobným lidskému HIV. U kocourů dbáme na to, aby kastrace pokud možno nebyla provedena dříve než ve věku devíti měsíců, aby se u zvířete dostatečně vyvinuly močové cesty. Jinak hrozí, že močová roura zůstane tenčí a snáze se ucpe hlenem s močovými krystaly. Kocour s neprůchodnou močovou rourou je pak během několika hodin ohrožen na životě. Krystaly nejčastěji vznikají v moči s vyšším pH, prevencí je proto podávat kocourkovi krmivo, které okyseluje moč. Pokud to nestačí, kastrovaným kocourům s opakovanými obstrukcemi močové roury je její vývod operativně vyveden před jejím zúžením do penisu.

Kastrace je jednoduchý zákrok

Samotná kastrace patří ke snazším chirurgickým úkonům. Jestliže nejde o kryptorchismus, operatér neotevírá dutinu břišní. U kocourů provede na šourku jen dva rovnoběžné podélné řezy, každé varle povytáhne, semenný provazec (céva, chámovod, závěs) podváže vstřebatelným vláknem a varle oddělí. Dříve se takto kastrovali i psi s tím rozdílem, že kastrační rány jim operatér zašil (u kocourů se nešily).

Kastrace je jednoduchý zákrok Kastrace je jednoduchý zákrok Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dnes operatéři dávají přednost kastraci s jedním řezem a ránu zašijí. Rána se rychleji hojí a pooperační otok je menší. Otok u psů nastává prakticky vždy a přetrvává 1–2 dny. Je možné mírnit ho studenými obklady a protizánětlivými léky. Antibiotika veterinář podává preventivně podle potřeby a svých zvyklostí.

Vratná sterilizace

Pohlavní hormony po odstranění varlat v těle ještě zůstávají a během tří měsíců pak zmizí. Některé potíže, kvůli kterým se majitel pro kastraci rozhodl (značkování, agresivita), tedy odezní teprve postupně.
V poslední době je možné zvolit vratnou kastraci samců, kdy je jim voperován implantát, ze kterého se pomalu uvolňuje látka, blokující působení pohlavního hormonu. Výhoda je zřejmá – protože látka sama není hormonem, nemá vedlejší účinky hormonální léčby.

Akční letáky