Pes se může polekat i náhlým ohybem. Stejně tak se mohou cítit ohroženi, mluví-li člověk příliš nahlas anebo k němu přistupuje velmi rychle. I při naklánění člověka může pes zareagovat chňapáním. To je totiž jeho jediná možnost, jak dát najevo, že se mu to nelíbí.

Pes ve stresu

Agresivita u psů ve většině případů vzniká ze stresu. Dostat psa do stresu je poměrně snadné, stačí, když trpí nedostatkem komunikace, izolací od okolí, stísněným životním prostorem anebo psychickým či fyzickým týráním.

Další příčiny agrese psů

Příčinou agrese u psů však mohou být i jiné záležitosti, nejen strach. Často se jedná o ochranu teritoria, bránění si jídla, obranu před útokem, lovecký instinkt, bolest jako důsledek nemoci, nebo zranění a u fen se jedná i o mateřská instinkt.

Nejčastější příčiny pokousání člověka psem

Podle nejčastějších spouštěčů agrese se můžeme my lidé naučit předpokládat, kdy není vhodné na psa sahat a nezavdávat mu jakoukoli příčinu pro napadení. Mezi nejčastější důvody pokousání člověka psem řadíme:

· snaha pohladit si cizí zvíře

· neoprávněné vniknutí do objektu

· neukázněné chování dětí

· mateřský pud feny

· ochrana majitele

· poštvání psa na druhou osobu

· nevhodné chování jak na straně majitele, tak na straně cizí osoby

· nedbalost majitele

Ve většině případů se tak jedná o obranný útok, čili obrannou agresivitu psa. Mějme tedy na paměti, že většina případů, kdy pes napadne člověka, si můžeme na vrub připsat my lidé.

Signály před útokem

Pes, který vrčí na svého pána a navíc se chová vyzývavě, může kousnout. Nervózní pes se může cítit ohrožený, blíží-li se k němu cizí lidé. Pak po nich často chňape, i když se ho snaží jen přátelsky pohladit. Pes může přebírat nervozitu ze svého okolí.

Signály těla a zvukové signály

Existuje celá řada signálů těla, kterými pes dává najevo svou nelibost nad některým druhem chování svého okolí. Každý majitel by měl umět dokonale tyto signály těla rozeznat u svého psa a vytušit u psa cizího. Mezi tyto signály předcházející útoku patří:

· zježená srst na hřbetě a plecích

· hrdelní vrčení a cenění zubů, ohrnuté pysky

· strnulý náklon dopředu, váha je přenesena na přední nohy psa

· vysoko zdvižený rovný ocas

· upřený nepřátelský pohled

Pochopitelně jsme zmínili jen ty nejvýraznější a nejčastější signály psího těla před útokem. U některých psů je však škála varovných signálů mnohem širší. Může se jednat také o celou řadu méně častých až výjimečně používaných prvků řeči těla jako je například narážení tělem do druhého psa, nepříjemné chňapání, napjaté tělo, sklopené, nebo naopak nastražené uši, hlasité štěkání.

Jak zbavit psa stresu

Pes, kterému je jasné, že je na hierarchii smečky dole, se spíše přizpůsobí než pes, který si myslí, že je na jejím vrcholu. Citlivým až přecitlivělým psům může výrazně pomoci každodenní masáž. Zbaví je stresu a nebude u nich hrozit ve výrazné míře agrese ze strachu.

Nejen výcvik, ale i prevence

Mnoha problémovým situacím se lze vyhnout již při výběru psa. Pes, jenž se chová dominantně již ve štěněcím věku, se v dospívání a dospělosti může stát hlavně pro začínající chovatele poměrně tvrdým oříškem. Je nutné vědět, že majitel psa vždy nese následky útoku psa sám. Jeho povinností je navíc nikdy nenechávat psa o samotě s dětmi, ať už se jedná o jeho děti, nebo o děti někoho jiného.

Nelamte nad psem hůl, útulek není řešení

Selžou-li všechny metody výcviku vašeho psa, pak vám nezbyde, než dát psa do specializovaného výcvikového programu, nebo ho přihlásit do soukromých lekcí poslušnosti. Specializovaní cvičitelé vám tak pomohou tento problém u vašeho psa vyřešit. Vhodné je také kontaktovat veterinárního lékaře a nechat svého psa prohlédnout. Lékař může odhalit jako příčinu agrese u psa právě některou ze skrytých nemocí. Psi často nedávají svou bolest na odiv. Odložit psa do útulku není řešení. Často se může jednat o naši vlastní chybu při výchově, kterou lze správným přístupem ke psovi vyřešit. Neměli bychom své psy trestat za svou vlastní nedůslednost anebo neochotu se s nimi zúčastnit výcviku pod odborným dohledem.