Užovka obojková (Natrix natrix)
Zdroj: Marc Herrmann / Shutterstock.com

Užovky na zahradě: pomozte ohroženým hadům, v dobrém se odvděčí

Pokud na zahradě najdou útočiště ptáci, žáby a ještěrky, pomohou vám proti přemnožení škůdců. Výbornými pomocníky jsou i vzácné užovky. Pokud se u vás na zahradě zabydlí, můžete na to být pyšní!

Na zahradě se může objevit nebo i trvale ubytovat užovka hladká. Loví hlodavce i větší hmyz. Vzácněji sem může zavítat i vodomilná užovka obojková, která je nezaměnitelná díky světlým půlměsícům za hlavou.

Kromě toho, že plazi zahradě prospívají, tím, že ji učiníme pro ně přátelskou, přispíváme k jejich ochraně. Jsou totiž stále ohrožováni a hubeni nejrůznějšími zásahy do přírody, automobilismem, jedy v zemědělství. Mají čím dál méně klidného životního prostoru, proč by tedy nemohli naši soukromou zelenou oázu sdílet s námi?

Plaší hadi potřebují úkryty

Na zahradě se tito zajímaví a užiteční hadi budou držet, pokud jim poskytneme dostatek úkrytů.

  • Mnohdy stačí hromada kamení a dřeva v koutě, kterou nepřemisťujeme.
  • Ideální jsou také suché zídky, které se stavějí z kamenů bez malty a osazují skalničkami. Některé skuliny mezi kameny můžeme nechat schválně volné.
  • Užovky potřebují také dostatek hustých keřů, pod nimiž se v parném létě rovněž schovávají. V přírodě obývá nejraději kamenité stráně a okraje lesů.
  • Jako zimoviště jim poslouží třeba dobře přístupný kompost, nebo velká kupa listí přikrytá vrstvou klacků.
užovka hladká užovka hladká Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jarní probouzení

Užovky většinou sluníčko vytáhne ze zimních úkrytů ještě dříve, nežli nastane pověstný svátek Svatého Jiří, kdy vylézají hadi a štíři. Již koncem března užovky vylézají ven a vystavují ztuhlé tělo slunci. Sluneční paprsky nutně potřebují, aby zvýšilo jejich tělesnou teplotu a umožnilo jim aktivní pohyb.

Když na zahradě objevíme užovku, která se nehýbe a vypadá jako mrtvá, necháme ji být. Stavění se mrtvou je totiž jeden z nejčastějších obranných manévrů užovek, které se cítí v ohrožení života.

Užovka hladká (Coronella austriaca) se hbitě a tiše se plazí po keřích i po zemi, vyhřívá se na kamenech a suchých místech. S výjimkou období rozmnožování žije samotářsky. Umí dobře plavat, ale vodu nevyhledává.

Užovka obojková (Natrix natrix)

užovka obojková užovka obojková Zdroj: Archiv ireceptar.cz

se na zahradě může na jaře a v létě objevit, pokud zde nalezne větší s dostatkem rostlin. Ale i když jezírko chybí, může na zahradě alespoň přečkat zimu. Zimuje  v opuštěných norách, štěrbinách mezi kameny a pod kořeny stromů, ale i pod silnými vrstvami listí nebo v kompostu, kam mráz nedosáhne. Tyto užovky zimují často pohromadě, a hromadně se pak i opalují. Když načerpají dost sil, vydají se hledat vodu se zarostlými břehy. Loví nejčastěji obojživelníky, ale nepohrdnou ani hrabošem.

Na jaře přichází i doba rozmnožování, které probíhá také často hromadně. Samci si samičky namlouvají potřásáním tělem, vyplazují jazyk, tisknou se k nim a nakonec je tělem celé ovinou.

Jak rozeznat užovku od zmije?

Užovkou hladkou si můžem esnadno splést se zmijí obecnou. I užovka  má na hřbetě často vzory připomínající klikatou čáru. Spolehlivě je lze rozlišit podle tvaru hlavy, který je u zmije trojúhelníkovitý, a při pohledu z oka do oka – zmije mají zorničku svislou, užovky kulatou.

užovka obojková užovka obojková Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Avšak ani pokud se z užovky vyklube zmije, nemusím propadat panice. Zmijí jed dospělého zdravého člověka vůbec neohrozí, nebezpečný může být pouze pro malé děti a vážně nemocné osoby. Zmije jsou však mírumilovné, jedem určeným k lovu neplýtvají a pokud jim nestoupneme na ocas, vždy volí raději útěk. I ony jsou v přírodě velmi užitečné a bohužel i ohrožené. Na zahradě lze s klidu a míru žít i se zmijí. Pokud máme malé děti, její přemístění svěříme odborníkovi (snadno se manipuluje s podchlazenými plazy, kteří jsou pomalí, přičemž podchlazení jim nijak neublíží).  

Proč hadi vyplazují jazyk?

Hadi svou kořist polykají v celku a nejsou vybíraví, téměř nemají chuťové buňky. Zato však mají dokonalý čich, a to díky speciálnímu ústrojí zvanému Jakobsonův orgán. Když hadi kmitají vyplazeným, rozeklaným jazykem, vlastně čichají. Jazyk pak zasunou přímo do párového Jakobsonova orgánu na patře, a zanalyzují každičkou molekulu pachu.

Akční letáky