obrázek z archivu ireceptar.cz

V České republice se šíří ptačí chřipka. Kam pro informace?

Po téměř deseti letech se nákaza ptačí chřipky objevila také na území České republiky. Byli jsme jednou z posledních zemí ve střední Evropě, kde se nevyskytovala.

K 7. lednu 2017 bylo potvrzeno 5 ohnisek ptačí chřipky (aviární influenzy) na území České republiky, konkrétně v Ivančicích, Moravském Krumlově, ivančické části Letkovice. V sobotu 7. ledna byl potvrzen její výskyt také v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku a v obci Lázně Toušeň (okres Praha-východ, Středočeský kraj).

Jak se šíří ptačí chřipka? Jaké má příznaky, jak chránit svůj chov? Odpovědi najdete v přehledném článku Jany Bucharové 

13. 1. 2017 bylo potvrzeno nové ohnisko v malochovu v Chotčinách, okres Tábor,  zároveň potvrzena nákaza u uhynulé labutě v Olomouckém kraji.

14. 1. 2017 byl potvrzen výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky u labutě nalezené na Vltave u holešovické tržnice v Praze. U volně žijících druhů se nestanovuje ochranné pásmo. Pro komerčcí chovy platí mimořádná veterinární opatření dříve vydaná Státní veterinární správou. Pro malochovy nadále platí preventivní opatření.   

Pokud není arktický mráz, slepice není třeba držet v kurníkuslepice na sněhu, ilustrační snímekAutor: Archiv ireceptar.cz

Co dělat při podezření z nákazy ptačí chřipkou?

Při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy je třeba informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Kontakty na krajské veterinární správy najdete na webu Státní veterinární správy www.svscr.cz

Formuláře žádosti o náhradu

Na webu Státní veterinární správy najdete nejen základní informace o nákaze a doporučení pro chovatele drůbeže, ale také formuláře Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát. Žádost je nutné podat nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat

Aktuální informace o vývoji nákazy

Aktuální nákazovou situaci v České republice a opatření přijatá Státní veterinární správou můžete sledovat na odkazu Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace

Zrušení výstavy Náš chovatel: z důvodu rozšíření ptačí chřipky na území České republiky a to konkrétně i ve Středočeském kraji, vydala krajská veterinární správa pro Středočeský kraj nařízení, z něhož vyplývá mj. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Z tohoto důvodu se výstava Náš chovatel 2017, která se měla uskutečnit ve dnech 13. - 15. 1. 2017 na výstavišti Lysá nad Labem, ruší (náhradní termín se vyhlašovat nebude).

Aktualizováno

  • 9. 1. 2017, 13:30 - informace o zrušení výstavy Náš chovatel
  • 16. 1. 2017 - doplněny informace o dalších ohniscích

Akční letáky