obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V České republice se šíří ptačí chřipka. Kam pro informace?

Po téměř deseti letech se nákaza ptačí chřipky objevila také na území České republiky. Byli jsme jednou z posledních zemí ve střední Evropě, kde se nevyskytovala.

  • K 7. lednu 2017 bylo potvrzeno 5 ohnisek ptačí chřipky (aviární influenzy) na území České republiky, konkrétně v Ivančicích, Moravském Krumlově, ivančické části Letkovice. V sobotu 7. ledna byl potvrzen její výskyt také v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku a v obci Lázně Toušeň (okres Praha-východ, Středočeský kraj).
  • 13. 1. 2017 bylo potvrzeno nové ohnisko v malochovu v Chotčinách, okres Tábor,  zároveň potvrzena nákaza u uhynulé labutě v Olomouckém kraji.
  • 14. 1. 2017 byl potvrzen výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky u labutě nalezené na Vltave u holešovické tržnice v Praze. U volně žijících druhů se nestanovuje ochranné pásmo. Pro komerčcí chovy platí mimořádná veterinární opatření dříve vydaná Státní veterinární správou. Pro malochovy nadále platí preventivní opatření.

Co dělat při podezření z nákazy ptačí chřipkou?

Při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy je třeba informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Kontakty na krajské veterinární správy najdete na webu Státní veterinární správy www.svscr.cz

Formuláře žádosti o náhradu

Na webu Státní veterinární správy najdete nejen základní informace o nákaze a doporučení pro chovatele drůbeže, ale také formuláře Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát. Žádost je nutné podat nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat

Aktuální informace o vývoji nákazy

Aktuální nákazovou situaci v České republice a opatření přijatá Státní veterinární správou můžete sledovat na odkazu Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace

Zrušení výstavy Náš chovatel: z důvodu rozšíření ptačí chřipky na území České republiky a to konkrétně i ve Středočeském kraji, vydala krajská veterinární správa pro Středočeský kraj nařízení, z něhož vyplývá mj. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Z tohoto důvodu se výstava Náš chovatel 2017, která se měla uskutečnit ve dnech 13. - 15. 1. 2017 na výstavišti Lysá nad Labem, ruší (náhradní termín se vyhlašovat nebude).

Opětovný výskyt ptačí chřipky v České republice - leden 2020

V ČR bylo po třech letech potvrzeno ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky. Ohnisko nákazy se nachází v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji Vysočina. Více na webu Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/v-cr-bylo-po-trech-letech-potvrzeno-ohnisko-vysoce-patogenni-ptaci-chripky/

Aktualizováno

  • 9. 1. 2017, 13:30 - informace o zrušení výstavy Náš chovatel
  • 16. 1. 2017 - doplněny informace o dalších ohniscích
  • 18.1. 2020 - informace o potvrzení ohniska výskytu ptačí chřipky na území České republiky

Akční letáky