U velkých psů je zvlášť důležité, aby byli dobře vychováni ke kázni a poslušnosti. S některými plemeny však tohoto chování dosáhneme mnohem snadněji než s jinými. Patří k nim hlavně irský vlkodav, německá doga, bernský salašnický pes, irský ohař a novofundlandský pes. Prakticky u všech plemen však dosáhneme nejlepšího výsledku s pozitivní motivací.

Chování psa jako odraz naší nálady

Psi dokážou být mimořádně citliví a reagují zvlášť silně na vztek. Proto bychom měli cvičit psa jen tehdy, když máme dobrou náladu a nejsme rozzlobení. Pes snadno vycítí, že jsme rozrušení a spojí si naši zlost s výcvikem a záhy se naučí ho odmítat.

Rodinná pouta

Už od štěněte musíte zvykat svého psa na jiná domácí zvířata a hlavně na ta, která s vámi žijí doma. Vaše štěně se naučí reagovat na ně podobně, jako na ně reagujete vy. To znamená, že budete-li se jich bát nebo vůči nim budete dokonce projevovat odpor, bude se i vaše štěně chovat bojácně a nepřátelsky. A naopak. Zkrátka ve svém chování jsme příkladem nejen pro naše děti, ale i pro naše psy. Někteří mírumilovní obři jako by měli ukázkové chování v krvi. Mají příkladnou kázeň a k lidem se chovají velmi přátelsky. Chrání svůj domov a také lidi, kteří v něm žijí a umí se příkladně chovat i k dětem.

Irský vlkodav

O psech tohoto plemene se právem říká, že jsou to jehňata v přestrojení. Toto rčení už samo o sobě vypovídá o povaze těchto mírumilovných obrů. Jsou to obři postavou a lvi odvahou. Jsou to ti nejlepší přátelé lidského srdce. Bázlivý vlkodav může mít velký prospěch z výcviku poslušnosti. Získá tím totiž tolik potřebnou sebedůvěru. Naopak dominantní štěně se naučí vybít svou energii a hledat přátelství u vás jako u svého pána. Pamatujte, že oba typy povahy vyžadují dostatek trpělivosti a pozitivní posilování. Irský vlkodav je přizpůsobivé plemeno, které má úzký vztah k starým a handicapovaným lidem. Plemeno vykazuje hlubokou oddanost rodině. Dobře se snáší se psy a psí společnost ho velmi potěší.

Novofundlandský pes

Máte-li dostatek prostoru pro chov tohoto plemene, neuděláte rozhodně chybu, když si ho pořídíte. Dospělí novofundlanďané jsou pohodoví společníci. Jsou přímo proslulí svou něžnou a jemnou povahou. Jsou roztomilí a velice milují děti. Chovají se k nim velmi ochranářsky. Mají nezměrnou trpělivost vůči rozjíveným dětem a jsou trpěliví a tolerantní k neobratným batolatům a jejich chování. Novofundlanďané vykazují silný ochranářský instinkt nejen k dospělým členům své vlastní rodiny, ale i k cizím lidem. Dokážou zachránit dospělého člověka topícího se ve vodním živlu. V tomto směru jsou novofundlanďané naprosto neocenitelní. Toto plemeno potřebuje procházky a vyčesávání stejně jako dostatek lásky a projevy pozornosti ze stany svých majitelů.

Bernský salašnický pes

Kombinace dítěte s BSP je obvykle vynikající. Berňáčci jsou tolerantní a jsou považováni za ochránce dětí. Pokud je dítěti smutno, jsou jedno ucho. Pes s dítětem může vytvořit silné a nerozlučné pouto. Nedojde k tomu samo od sebe. Je třeba poučit děti, jak mají se svým čtyřnohám mazlíčkem zacházet. Důležité jsou i zkušenosti, které pes dříve získal. Nemusí to tedy znamenat, že bezvýhradně všichni BSP jsou kamarádi dětí. Špatná zkušenost z minulosti může vztah psa k dítěti narušit, a to velmi silně. Proto je důležité vědět již při výběru štěněte, jak žili jeho rodiče. Nevybírejte si ani štěňata, která jsou potomky bázlivých fen, ani taková, která působí agresivním dojmem. Štěňata přebírají řadu prvků chování od svých rodičů. Povahové rysy otce psa i matky feny bývají z větší části dědičné.

Německá doga

Dogy jsou velké a citlivé plemeno. Každá doga vyžaduje stálý kontakt s rodinou. Chov dog by měl probíhat jen v těch rodinách, kde s tím souhlasí opravdu všichni členové rodiny. Říká se, že by nemělo být v rodině více zvířat, než je tam rukou k pohlazení. Na člověku tedy leží velká zodpovědnost v osobní péči o tato krásná, ale pozornost vyžadující zvířata. Vybírejte proto jen zvířata z chovů, kde se dogy staly náplní života rodiny, kde je jim věnována maximální péče a kde zažila zvířata dostatek lásky. Chovatelů, pro něž se staly dogy náplní života, bychom si měli vážit. Na každý to totiž dokáže, nepustit svá štěňata z očí, ani když už jsou štěňata prodána jinému majiteli. Problémy v chovu nastávají jen tehdy, způsobí-li je majitel sám. Majitel a jeho pes by měli trávit společný čas smysluplně a intenzivně. Dogy jsou symbolem citlivosti. Vyžadují úzký kontakt s majitelem a jeho rodinou. Chovatel musí být vždy vůdcem smečky, číslem 1 v hierarchii rodiny. Pokud nebyl pes nebo fena špatně vychován, nevnáší do rodiny prakticky žádné špatné návyky a nežádoucí prvky chování. Společné trávení volného času je dobré pro obě strany.