Na letních výletech, na polích u okénka vlaku, v lese při sbírání borůvek a hub, lze spatřit srnčí zvěř poměrně často. V zimě se srnky přibližují až k domům a zahrádkáři je v blízkosti svých zahrad nevidí rádi, protože mají zálusk na čerstvé lýko mladých a zranitelných ovocných stromků. V létě je však setkání potěšením snad pro každého. Především pro děti je spatřit srnku, vykukující za stromem, nezapomenutelným zážitkem. Vzácnější a ještě silnější zážitek přinese jelen. Tato krásná, vznešeně vyhlížející zvířata se před den skrývají v houštinách či vysoké trávě a na pastvu se vydávají večer.

Jeleni v přírodě

Jeleni lesní (Cervus elaphus) k životu potřebují rozsáhlé lesy s mýtinami, kde mají dostatek potravy i klidu. Pak se jim daří jak v nížinách, tak na nejvyšších vrcholcích našich hor. K večeru nebo brzy ráno se na lesních pasekách pasou skupinky laní se skvrnitými koloušky. Jsou velmi plaché a ostražité, hlídají své zranitelné potomky a při náznaku nebezpečí s nimi okamžitě prchají. Koloušci již brzo po narození dovedou držet s mámami krok. Stranou od laní s mláďaty se zdržují jeleni, kteří mimo dobu páření žijí ve spokojených staromládeneckých tlupách. Jen ti nejstarší samci, s hlavou ověnčenou úctyhodným parožím, žijí v hlubokých lesích zcela samotářsky.

Stáří jelena odhadnete snadno – čím je paroží větší, tím je jelen starší. Každoročně svou ozdobu sice shodí, ale naroste mu vždy o něco větší. U laní mívají starší jeleni, kteří jsou stále při plné síle, větší úspěchy něž mladíci. V těžkých soubojích jim pomáhají parohy i dlouholeté zkušenosti. V září a říjnu se lesem rozléhá temné hrdelní troubení říjných samců, které nejednoho neznalého houbaře pěkně vyleká…

Kde můžete spatřit bílého jelena?

Bílý jeleni žijí jen v několika málo zemích na světě. Česká republika je jednou z nich. Bílý jelen, maral, (Cervus elaphus maral) je považován za poddruh jelena lesního. Má zcela bílou srst, nejedná se však o čistého albína, ale o bílou formu, leucitickou mutaci. Jeho oči nejsou červené, ale modré, o to je jeho zjev krásnější.

Prapůvod pohádkově vyhlížejícího zbarvení pravděpodobně sahá až do Íránu, do Čech se první bílí jeleni dostali v roce 1780. Chov se stal úspěšnějším až po roce 1824, kdy Matyáš Thun Hohenstein založil oboru v Žehušicích, která existuje dodnes a kde žije největší část bílých jelenů u nás. Kvůli problémům, které nastaly vlivem příbuzenské plemenitby, byly chovy jelenů později oživeny i geny hnědých lesních příbuzných.

Bílí jeleni volně v lese nežijí, ale můžete je spatřit a obdivovat v těchto oborách:

  • Zámek Žleby je obestřen krásným anglickým parkem. Krásný výlet se nabízí dále údolím řeky Doubravy.

    v Janovicích u Heřmanova městce na Chrudimsku
  • v oboře Kopidlno u Jičína
  • v proslulé oboře Háj u zámku Žleby na Čáslavsku
  • v oboře v Žehušicích u Kutné Hory

Dohromady počet bílých jelenů, kteří spokojeně, s velkou dávkou svobody a zároveň v bezpečí, žijí v těchto prostorných oborách, dosahuje téměř tří set kusů.