Bázlivost nejčastěji znamená nepřiměřený strach z nových situací, pachů, příliš hlasitých zvuků, ale i neznámých lidí, zvířat a věcí v blízkosti psa. Příčiny mohou být různé, někdy se opravdu jedná o vrozenou vlastnost, někdy je způsobena špatnou výchovou nebo nedostatečnou socializací. Tuto nežádoucí vlastnost psi také mohou pochytit od jiných psů (například štěňata od bázlivé matky) nebo ji získají v důsledku hrubého zacházení ze strany člověka či například po napadení jiným zvířetem.

Bázlivost se projevuje snahou o útěk a úkryt, třesem, kňučením, někdy i pomočováním nebo pokálením, v případě paniky se může vystupňovat až k agresivitě. Pečlivou výchovou a dostatkem pozornosti a lásky lze tyto projevy vždy alespoň zmírnit, samozřejmě za předpokladu, že budou odstraněny příčiny strachu jako například týrání psa. Na zvíře se musí opatrně, pozvolna, rozhodně není vhodné chtít strach u psa zlomit nátlakem nebo dalším násilím. S trpělivostí a klidem, ale zároveň i důsledností to jde mnohem lépe, neboť je důležité, aby si pes vytvořil ke svému pánovi důvěru. Existují osvědčené postupy na odstranění bázlivosti psa v různých situacích, mohou vám také poradit psí psychologové, ty nejtěžší případy si mohou vzít odborníci do péče na převýchovu či terapii. I u těch nejtěžších případů se dá správným vedením docílit zlepšení.

A jsou některá plemena k bázlivosti náchylnější než jiná?

Jako plemeno se sklonem k bázlivosti se někdy udává japonský špic Shiba-Inu, menší pes svým vzhledem připomínající lišku. Je to velmi inteligentní, odolný pes, který má rád pohyb, ale zároveň mu nečiní problém se v životním stylu přizpůsobit svému majiteli.

Nespolupracuje ale na povel ani se nedá uplatit pamlskem, k cizím je nedůvěřivý a ostražitý, což se může jevit jako bázlivost. Obecně je to pes s dost složitou povahou, který vyžaduje zkušeného chovatele.

Dalším plemenem, které se zmiňuje v souvislosti se sklony k bázlivosti, je holandský ovčák. Tento inteligentní, věrný a pracovitý pes se silným loveckým pudem je při dobrém vedení prakticky všestranný – dokáže zastat úlohu hlídacího, záchranářského i policejního psa a je i učenlivým, temperamentním a svému pánovi oddaným společníkem. Zároveň je ale velmi citlivý a nemá rád hrubé zacházení, z čehož pramení i možné zdroje jeho případné bázlivosti.

Špatnou výchovou a nevhodnými podmínkami chovu lze udělat bázlivého psa i z takového majestátního obra, jako je anglický mastif. Toto velmi staré plemeno, jedno z největších na světě, je známé svou dobromyslnou povahou a oddaností svému pánovi. V případě pánova ohrožení však mastif neváhá nasadit všechny síly k jeho ochraně, je také neúplatným hlídačem. Přes svůj respekt budící vzhled je ale zároveň velmi citlivý, a je nutné respektovat jeho potřeby. Izolace od pána, život ve venkovním kotci, kde o samotě psychicky strádá, nebo hrubé zacházení způsobí, že se z klidného, rozvážného, ale i neohroženého zvířete stane nesebevědomý, bázlivý pes.