Ideální zahrada je zelenou oázou, kouskem přírody, jejíž otevřenou náruč uvítá nejen unavený člověk, ale i mnoho zvířat, kterým města i lány ubírají jejich přirozené životní prostředí. Co jim můžete poskytnout, aby se u vás citila opravdu jako doma?

Zahrada plná ptačího zpěvu

Hojnost stromů a keřů poskytne domov ptákům, kteří na jaře pro své mladé pochytají obrovskou spoustu hmyzu. Kromě vzrostlých stromů jako úkryt pro ptačí hnízda poslouží i živé ploty, především ty volně rostoucí. Pro sýkorky, je dobré přidat i budky, pokud zahrada neskýtá dostatek starých stromů s dutinami. V různých typech budek se rády usídlí i další druhy opeřenců. V zimě pak ptákům, kteří neodlétají do teplých krajů, pomůže přikrmování na krmítku.

Ptáci však nejsou jedinými okřídlenými tvory, kteří poletují nad zahradou a živí se zde hmyzem. Večer přebírají štafetu netopýři.

Užiteční hadi

Kupky dřeva a kamení v rohu zahrady nebo suchá zídka poslouží jako úkryt hbitým ještěrkám, jež se živí hmyzem i vajíčky slimáků, i vzácným užovkám. Občas se budou na vyhřátých kamenech slunit. Ani zmijí není třeba se za každých okolností obávat.

Pestré, členité prostředí s dostatkem vegetace a škvír mezi kameny či pařezů potřebují plazi i obojživelníci také pro úspěšné přezimování. Ocení ho i další obyvatelé zahrady, například lasičky, které loví myši, hraboše a hryzce.

Živá voda

Do přírodního jezírka zjara nakladou vajíčka skokani a ropuchy, pulci poté čistí vodu od řas. Ve stinné koutě pod kameny se vzácně zabydlí i mlok skvrnitý. K přírodnímu jezírku osaázenému bahenními rostlinami každé léto zavítají i krásné vážky. Do vody mohou i naklást vajíčka, dravé larvy se pak vyvíjejí ve vodě až se nakonec promění v dospělou vážku.

Chvála starého dřeva

Ponechejte na zahradě staré pařezy i odmuřelý strom, který může zkrášlit břečťan či popínavá růže. Trouchnivějící dřevo je domovem mnoha užitečným druhům hmyzu, vyhledávají ho i strakapoudi, žluny a datli.

Škvoři skrývající se ve dřevě likvidují mšice, svilušky a další škůdce. Různé štěrbiny vyhledávají i střevlíci, kteří pomáhají hubit plže. Ve vysoké trávě a ve štěrbinách pařezů přezimují slunéčka.

Jak přilákat světlušky, včely a motýly?

Světlušky jsou nejen nejkrásnějším osvětlením zahrady, ale i skvělými pomocníky - jejic larvy se živí plži. Svatojánští broučci vyhledávají místa s bujnou vegetací, nejlépe vlhká.

Motýli zas ocení petrou nabídku nektarodárných květin od jara do podzimu, neodolatelným lákadlem je pro ně komule, takzvaný motýlí keř. Ovšem jiný druh potravy vyžadují býložravé housenky motýlů. Pokud například ponecháte na okraji zahrady i několik trsů kopřiv, pomůžete babočce kopřivové, jejíž larvy se jimi živí.

Pestrá nabídka květin je důležitá i pro včely, které za oplátku pomohou k vyšší úrodě nejen ovocných stromů. Méně rádi již na zahradě vidíme vosy a úplné pozdvižení často budí sršni – avšak pokud na zahradě nepobývá alergik na včelí bodnutí, ani užitečných a vzáckých sršňů se není třeba bát. Ač svým vzhledem budí respekt, jsou z bodavéo hmyzu nejmírumilovnější.

Bodlináči a sameťáci

V dostatečně zarostlé zahradě se daří i ježkům, kteří se ve dne skrývají do keři a pařezy, zimu pak přečkají pod kupou listí nebo v kompostu. Pokud najdete před zimou malého ježka, který se nesthl vykrmit a uložit k zimnému spánku, můžete mu pomoci – ale je třeba dodržovat určitá pravidla.

Zatímco nad zemí se s funěním pohybují obrnění ježci, chodbičkami pod zemí hbitě sviští krtci se sametovým kožíškem. Někdy jsou považováni za škůdce, kromě tvorby krtin, které jsou mnoha zahrádkářem pravda trnem v oku, ale na zahradě nijak neškodí, ba právě naopak.