Živorodky se od ostatních ryb liší tím, že mláďata se líhnou živá, nikoli z nakladených vajíček. Paví očka, mečovky a další druhy jsou nejoblíbenějšími akvarijními rybkami mezi začátečníky, ale mnoho chovatelů jim zůstává věrno po celý život. Pocházejí z vod Střední a Jižní Ameriky s výjimkou polozobánek, které žijí v jihovýchodní Asii.

Záhada živorodek

Samečci živorodek mají pářící orgán (gonopodium, andropodium), kterým se dostávají samčí pohlavní buňky do genitální papily samičky, v níž pak dojde k oplození jiker. Z jednoho oplodnění samička může porodit mláďata ještě několikrát, bez další přítomnosti samečka. Spermie jsou totiž předávány samičce v zásobnících (spermatofory), které jsou pak uloženy ve vejcovodech samice a po rozpuštění jejich stěny dochází k uvolnění spermií.

Kvalita vody

  • Na vodu nejsou živorodky náročné, můžeme je chovat ve vodě měkké až tvrdé. Nálezy pavích oček ve Venezuele, kde žijí ve vodách velmi měkkých, vyvrátily tradované údaje, že tyto rybky vyžadují vodu tvrdou.
  • Reakce akvarijní vody nesmí být příliš kyselá. Pak dochází k roztřepení ocasních ploutví zvláště u již zmíněných pavích oček, rybky jsou i náchylnější k některým onemocněním.
  • Teplotu udržujeme nad 20 °C, nejlépe mezi 22–24 °C.
  • Živorodky produkují značné množství výkalů. Tomu musíme přizpůsobit velikost akvária a dbát na výkonnou filtraci.

Jídelníček

Tip: I u nás chovaná paví očka či mečovky si rády smlsnou na komářích larvách, které jim jednoduše nalovíme v klidných zátočinách vod, nebo v zahradním jezírku či dokonce v sudu na dešťovou vodu. Ryby dostanou výživný pamlsek a my larvy zlikvidujeme dříve, nežli se z nich vylíhne další generace komárů. Vhledem k tomu, že se larvy musí čas od času nadechnout u hladiny a spočívají nejčastěji těsně pod ní, není težké je odlovit do husté síťky. Jen pozor na stín a pohyb shora, před kterým bleskurychle prchají do bezpečí hlubiny.

Živorodky patří mezi nenáročné všežravce, dobře přijímají i potravu sušenou (dafnie) či umělou (vločky, granulky), na trhu existuje řada směsí určených speciálně pro ně. I když jsou převážně masožravé, v potravě nesmí chybět ani určitý podíl rostlinné složky. Největší pochoutkou jsou pro živorodky komáří larvy, díky čemuž pomáhají i v boji proti původcům malárie. V zasažených oblastech se vysazují většinou živorodky komáří (Gambusia affinis), které larvy likvidují ve velkém.

Sólo akvárium

Živorodky chováme v tzv. druhových nádržích, kde máme zástupce jednoho druhu. Mnohé živorodky se totiž mezi sebou kříží. Nejen různé barevné varianty plat či mečovek, ale i platy s mečovkami mezi sebou, proto na tuto skutečnost musíme dávat pozor.

Rybky na soutěži

Existují tzv. divoké formy živorodek, které se vyznačují zpravidla menší barevností. Za léta bylo ale vyšlechtěno mnoho barevných variant, které se liší i různými tvary ploutví. Zvláštní oblastí akvaristiky je práce s těmito vyšlechtěnými formami. Šlechtilelská vášeň se zúročuje i v soutěžích. Asi nejvíce rozpracované jsou standardy pavích oček, které se posuzují především podle tvaru ocasní ploutve, vybarvení a dalších znaků. Soutěžní kritéria jsou vypracovaná i pro platy a mečovky.