Každý, kdo ztrácí svého milovaného, by měl mít možnost se s ním rozloučit. Stejně tak bychom si měli dopřát i čas na zármutek a vzpomínky. Vždyť čas, který jsme spolu trávili, byl tak krásný a bohužel i tak krátký.

Jak zvládnout odchod za duhový most

Jednou přijde den, kterého se všichni obáváme, náš mazlíček odejde za duhový most. Jak se s tak těžkou ztrátou vyrovnat? Každý si musíme projít obdobím zármutku. Každému z nás však toto období trvá odlišnou dobu. Nejdříve nastává fáze pocitu ochromení, protože silná bolest v nás takové stavy vyvolává. V takové chvíli je nutné smutek ventilovat. Mluvte o ztrátě svého přítele nahlas. Bezpochyby nechybí jen vám, ale i ostatním členům rodiny. Byl tu pro vás všechny každý den a vy jste tu byli pro něj. Stáří anebo nemoc ho z tohoto světa vyprovodily. Vám po něm zbyl jen smutek a bolest v duši i na tváři. Abyste nepropadli depresi, je třeba smutek zpracovat a tuto truchlivou skutečnost přeměnit v něco pozitivního.

Hřbitovy pro zvířata

Obřad posledního rozloučení nám přinese jisté usmíření s nastalou situací. Náš domácí mazlíček nám moc chybí, stále na něj myslíme a při vzpomínce na něj je nám smutno. I přesto se musíme postarat o uložení jeho ostatků. Mnozí z nás si jej přejí důstojně uložit a naposledy se s ním rozloučit. Náš život s ním byl přece plný krásných zážitků. Právě prostřednictvím takovéhoto obřadu se nám možná podaří vyrovnat se s těžkou ztrátou o něco snadněji. O obřad můžeme požádat v některém z krematorií zvířat. Ta jsou v naší republice v Praze, Brně a v Jihlavě. Další krematoria pro zvířecí mazlíčky jsou plánovaná v Olomouci a v České Lípě. Nově platí vyhláška, která znemožňuje majitelům zvířat pohřbívat mazlíčky na svých zahradách. Jako místo posledního odpočinku vašeho psa využijte některý ze psích hřbitovů.

Přeměňte smutek v něco pozitivního

V důsledku smutku, který prožíváme, bychom měli vytvořit něco pozitivního. Často kvůli tomu vznikají nejrůznější dobročinné organizace anebo nadace. To je totiž ten nejlepší způsob, jak svůj žal ze ztráty mazlíčka ventilovat a udělat něco pozitivního. Nadace, nebo dobročinné spolky, útulky a záchranné stanice, které vznikly na pomoc opuštěným či nemocným zvířatům v nouzi, jsou nejlepším ventilem pro náš smutku. Ne všichni si mohou dovolit vybudovat azyl pro zvířata, ale každý může nějakým způsobem přiložit ruku k dílu a těmto spolkům a nadacím nějak pomoci, ať už je to finanční příspěvek, balík s dekami pro pejsky, nebo osobní výpomoc při rekonstrukci útulku.

Čas je nejlepší lékař

Ve chvílích zármutku obvykle nechápeme, jak se se ztrátou vyrovnat. Myslíme si, že naše ztráta je nesnesitelná. Ano, trápíme se a bolí to opravdu hodně, avšak po nějakém čase se i s takto těžkými ztrátami obvykle nějak vypořádáme. Čas nám pomůže naši bolest zmírnit. Nejčastěji nám však pomůže nový mazlíček, ať už si jej pořídíme z chovatelské stanice, nebo jej adoptujeme z útulku. Většina chovatelů se po smutném rozloučení, byť by bylo jakkoli bolestné, rozhodne opět si pořídit dalšího zvířecího mazlíčka. A právě on se pak stává tím, kdo nám nejvíce pomůže vyrovnat se se ztrátou jeho předchůdce. Zaplní volné místo v našem srdci. A to je to nejlepší řešení jak pro nás, tak třeba i pro nechtěná nebo opuštěná zvířata, která si hledají nový domov.