Před zahájením samotné stavby čeká na každého, kdo chce bydlet ve svém domě, spousta nejrůznějšího papírování, ale také výběr stavební firmy a zajištění projektové dokumentace, a to ještě zdaleka není vše. K seznamu potřebných dokumentů se připojuje navíc smlouva o připojení elektrického zařízení, shánění vyjádření oboru životního prostředí k vaší stavbě a v neposlední řadě i posouzení projektové dokumentace v rámci požární ochrany. Jak se s tím vším popasovat? Pusťte se do toho včas a postupně.

Stavební firmu vybírejte obezřetně

Finanční stránka věci by vás neměla omezovat ve výběru stavební firmy, a to ani tehdy, když hraje velkou roli. Výběr vhodné stavební firmy by se měl odvíjet také od osobních doporučení a recenzí. Nenechte se nalákat ani na takzvané typové projekty. Jedná se v podstatě o projekty, které již byly navrhnuty a nyní jsou znovu realizovány. Právě takové bývají zdánlivě finančně výhodnější, ale dojde-li ke změnám v těchto projektech, jsou pak naceněné velmi výrazně.

Bez projektové dokumentace dům nepostavíte

Zásadní úlohu při stavbě rodinného domu hraje projektová dokumentace. Ta totiž slouží jak při stavbě samotné, tak i při získání stavebního povolení. Z finančního hlediska se doporučuje zadat ji ke zhotovení té firmě, která bude provádět stavbu samotnou. Ve většině případů stavební firma poskytne dokumentaci společně s vizualizací projektu, s kalkulací a s umístěním domu zdarma. Takže pro vás to ve výsledku znamená, že se vyhnete nadbytečným nákladům.

Stavební povolení jako nejdůležitější krok

Stavební povolení si můžete vyřizovat sami, ale můžete jej také zadat k vyřízení své stavební firmě. Ať už k tomuto kroku přistoupíte jakkoli, nevyhnete se mu. Stavební firma vám jej může zajistit na základě plné moci a vy se tak osobně vyhnete jednomu z byrokratických kroků spojených se stavbou nemovitosti. V žádném případě však s vyřizováním stavebního povolení neotálejte. Jsou případy, kdy jeho vyřízení trvá třeba i rok. I když je ze zákona lhůta na vyřízení stavebního povolení pro stavební úřad jasně daná, je to 30 dní. Do této lhůty nespadá čas, o který se může vše prodloužit například kvůli vrácení žádosti o povolení z důvodu nedoložení některých dokumentů. Výjimkou není ani několikanásobné vrácení žádosti stavebním úřadem. Proto je důležité předem vědět, co všechno musí žádost o stavební povolení zahrnovat.

První dokument bude směřovat k vyjádření obce

K žádosti o stavební povolení budete muset doložit kladné vyjádření obce či města, na jehož katastru hodláte stavbu vašeho rodinného domu realizovat. Bez kladného vyjádření obce nemá smysl na stavební úřad chodit.

Žádosti pro připojení infrastruktury

Osobně, poštou, či elektronicky je nutné zažádat o souhlas s připojením elektrického zařízení. K žádosti se připojuje výpis z katastru nemovitostí a výkres zobrazující umístění stavby na daném pozemku. Co se týče připojení další infrastruktury, tedy technické a dopravní, je nutné zažádat i o připojení vody a kanalizace, plynu a rovněž elektronické komunikace. Jsou případy, kdy po vás stavební úřad může požadovat řešení likvidace odpadní nebo dešťové vody. S tímto problémem se pak obracíte na hydrogeologický ústav.

Kdy kontaktovat odbor životního prostředí?

V případě, že hodláte ve svém domě provozovat kotel na pevná paliva anebo krb, musíte na odboru životního prostředí podat hned dvě žádosti. To proto, že budete žádat o vydání závazného stanoviska k ochraně ovzduší ke stavebnímu řízení a k této žádosti musíte přiložit také informaci o typu krbové vložky nebo kotle, který jste vybrali. Přiložíte i technickou zprávu s popisem tohoto zařízení, které najdete na stránkách výrobce. Pokud zvolíte tepelné čerpadlo, musí vaše žádost o povolení směřovat na krajskou hygienickou stanici.

Nezapomeňte ani na hasiče

Další vaší zastávkou za vyřízením všech náležitých povolení bude žádost doplněná o projektovou dokumentaci směřovaná na požárně bezpečnostní řešení. Nedílnou součástí jsou dva výtisky, které podáte na odboru stavební prevence.

Průkaz energetické náročnosti domu

Nezbytným dokumentem, který musíte kvůli stavbě svého domu vyřídit, je také průkaz energetické náročnosti plánovaného domu. Bohužel ani to však nemusí být poslední dokument, který budete vyřizovat. S ohledem na umístění parcely, na níž bude váš dům stát, může navíc stavební úřad požadovat například povolení sjezdu z obecní komunikace na váš pozemek anebo vyjádření památkářů, pokud bude stavba prováděna v památkové zóně.

Kdy je žádost o stavební povolení kompletní?

Jakmile získáte všechna náležitá povolení a dokumenty, přiložíte je k žádosti o stavební povolení a doplníte jej ještě kopií kupní smlouvy od pozemku, aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, souhlasem sousedů o informovanosti o plánované stavbě. Závěrečnou přílohou bude seznam staveb a pozemků sousedících s vaší parcelou. Se všemi těmito náležitostmi se teprve můžete vydat na stavební úřad. Do 30 dnů lze očekávat stavební povolení.