obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dům pro tři rodiny a dvě generace, zděný ze stavebních bloků KM Beta

Mladý pár si chtěl stavbou rodinného domu splnit sen o pohodovém bydlení. Nabídku na společné bydlení od nich pak přijali postupně oba rodičovské páry důchodového a předdůchodového věku.

Díky dohodě vzniklo neobvyklé vícegenerační bydlení rodinné komunity v moderním střihu. Stavebník a architekt v jedné osobě tak mohl se svou rodinou stvořit něco neobvyklého…

[Komerční prezentace]

Požadavkem bylo vytvořit pohodové bydlení v kontaktu s přírodou pro tři bytové jednotky, kde každá z bytových jednotek bude mít svůj samostatný vstup, vlastní terasu, výhled do přírody a krajiny, dostatečné oslunění a hlavně vlastní soukromí. Sdíleny pak měly být pouze technologie a zázemí nutné pro provoz bytů.

realizace RD v Ropicích realizace RD v Ropicích Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Každá bytová jednotka by měla být pokud možno bezbariérově přístupná a dimenzovaná podle prostorových a funkčních potřeb jejich obyvatelů. První bytová jednotka pro mladý pár by měla být dispozice alespoň 4+kk. Druhá bytová jednotka pro jedny rodiče s dispozicí 2+kk nabízí náhradu za sice krásný, ale bohužel nájemní byt s přemrštěným nájmem. Třetí bytová jednotka je pro druhé rodiče, kteří přestěhováním do nového bytu 3+kk zkrátí vzdálenost k synovi o rovných 100 km.

Jeden pozemek pro tři rodiny

Jedním z prvních a nejdůležitějších úkolů bylo nalezení vhodného pozemku, který by umožňoval svou správnou orientací ke světovým stranám a vhodným přístupem na pozemek využití pro umístění pobytových ploch na jih a západ.

Volba nakonec padla na pozemek v Ropici, kde byly k dispozici pozemky o rozumných výměrách s vhodnou orientací pozemků na jih a západ a výhledem na vrcholky Beskyd. Zvolen byl pozemek o celkové výměře 3200 m², které byly v územním plánu určeny pro individuální bydlení v rodinných domech.

S ohledem na zajištění bezbariérovosti a dostatečného oslunění architekt a investor v jedné osobě navrhl jeden větší objekt se dvěma bytovými jednotkami a jeden menší o jedné bytové jednotce. Každá bytová jednotka získala krásně osluněnou obytnou plochu, samostatnou terasu, která bude vždy odstíněna od pohledů z „bytů“.

realizace RD v Ropicích realizace RD v Ropicích Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Architektonické řešení

Hmota prvního samostatně stojícího domu o dvou bytových jednotkách se skládá ze dvou kubických tvarů, které se vzájemně prolínají a kde prostupuje jedna hmota druhou. Fasáda kombinuje světle šedou omítku přízemí s přírodním dřevem horního podlaží.

Druhý samostatně stojící objekt o jedné bytové jednotce je přízemní a záměrně zachovává identické řešení prolnutí dvou hmot, ale o něco jednodušší — v rámci vystupujících částí hmoty z půdorysu objektu.

Plochy střech objektů, které jsou vidět, jsou provedeny jako zelená střecha s extenzivní zelení. Obě stavby jsou záměrně navrženy tak, aby byly se směrem z ulice nenápadné, ale bohaté prosklení obytných místností z jihu a západu umožňuje osvětlit interiér obytného prostoru a opticky propojit obytný prostor s vnějším prostranstvím.

Technologie dělitelné třemi

Investor počítal i s trojím užitím všech technologií. Proto jsou navrženy tak, aby mohly být využívány všemi bytovými jednotkami společně. Vně objektů jsou umístěny společné zdroje pitné vody, společná domovní ČOV, společná retenční nádoba pro jímání dešťových vod a společný vsak vod.

realizace RD v Ropicích realizace RD v Ropicích Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Sdílet lze i teplo (otopný zdroj v podobě automatického peletkového kotle pro vytápění a ohřev teplé vody), datové sítě a společné může být i ovládání. Všechny jednotky jsou pak vytápěny podlahovým vytápěním doplněným o otopné žebříky v místnosti koupelen a WC.

Pro zajištění dostatečné výměny vzduchu je provedena ve všech bytových jednotkách nucená výměna vzduchu vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. Objekty jsou z hlediska potřeby energie na vytápění klasifikovány do pasivního standardu.

V objektu je provedena inteligentní elektroinstalace, která se stará převážně o chod všech technologií v objektech, tzn. řízení otopného zdroje, distribuci tepla mezi stavbami, vytápěním, ovládání nucené výměny vzduchu s rekuperací, ovládání veškerých vnějších žaluzií, zajištění bezpečnosti objektu EZS a požárními čidly; vnitřní komunikace objektů je provedena prostřednictvím drátové a bezdrátové komunikace; vnější komunikace s objektem přes internet nebo GSM bránu.

Zahrada jako zelená tečka

Zahrada na pozemku o rozloze cca 3200 m² v Ropici se nachází v krásné krajině podhůří CHKO Beskydy. Při návrhu zahradní kompozice investoři kladli důraz na vytvoření přirozené harmonie mezi zahradou a okolím a vytvořením soukromého prostoru pro všechny 3 rodiny, které pozemek sdílejí. Val, osázený stálezelenými rostlinami, působí jako dělicí prvek mezi stavbami. Na val navazuje pás volně rostoucích kvetoucích keřů, které prostupují středem zahrady a pomyslně rozdělují parcelu na dva celky.

realizace RD v Ropicích realizace RD v Ropicích Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V jihozápadní části byla vytvořena vyvýšená setá louka, která volně přechází do krajiny protkané přirozeným lučním porostem. Pozemku dominují dřeviny vybírané dle potenciální přirozené vegetace a dle druhů přirozeně se vyskytujících v místních podmínkách. Celou kompozici vhodně doplňují extenzivní trvalkové záhony s celoroční působností.

Konstrukční a materiálové řešení

Objekty jsou založeny na základových pásech.

Svislé nosné konstrukce přízemní části jsou provedeny z vápenopískových bloků KM Beta tl. 240 mm, příčky z vápenopískových bloků jsou tl. 115 mm.

Strop nad přízemím je železobetonový z předepjatých stropní panelů tl. 250 mm uložený na pozední věnce, které plní funkci průvlaků/překladů nad okny.

Konstrukce podlaží většího objektu je provedena jako dřevostavba z dřevěných prvků montovaných na stavbě. Střecha na dřevostavbě je z klasických krokví uložených na vaznice. Střechy jsou ploché ve spádu 2 % s hydroizolační vrstvou z EPDM fólie přitížené vegetačním extenzivním souvrstvím a kačírkem.

Zateplení podlahy je 320 mm EPS; zateplení zděných stěn je 250 mm GreyWall EPS, zateplení stěn dřevostavby je 140 mm vaty mezi trámy a 200 mm GreyWall EPS; střechy jsou zatepleny 400 mm EPS na ŽB strop, dřevěný krov je zateplen 160 mm vaty mezi krokvemi a 300 mm EPS.

realizace RD v Ropicích realizace RD v Ropicích Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Okna jsou vyrobena z profil Rehau Geneo ve stříbrné barvě zasklená izolačním dvojsklem s heat-mirror fólií.

Vnitřní omítky jsou štukové, vápenocementové; vnější omítky jsou strukturální v šedé barvě silikonové se samočisticí schopností; dřevěná část fasády je provedena z tepelně zpracované borovice; oplechování je z hliníkových plechů v barvě antracitové a šedé; okna jsou na přízemí osazena vnějšími žaluziemi profilu Z90 v barvě stříbrné.

Rodinné domy Ropice

Investor: manželé Benešovi
Architekt: Jan Beneš
Hlavní zhotovitel: Stavorenol, s. r. o., Třinec
Autorka zahrady: Tereza Fraňková
Realizace: 2010—2012
Zastavěná plocha: 148 + 110 m²

Spoluautor a foto Jan Beneš

Akční letáky