Vytáoění dobře zatepleného domu umožňuje pro získání tepla využít například tepelné čerpadlo.
Zdroj: Shutterstock.com / V J Matthew

Jaký způsob vytápění zvolit v zatepleném rodinném domě?

Vytápění rodinného domu, který je dobře zateplený, je otázkou výběru hned z několika možností. Peníze rozhodně nejsou jediným faktorem, který byste měli zvažovat. V energeticky pasivních a ultranízkoenergetických domech je celkově velice nízká potřeba tepla. Proto se do výpočtů pro výběr vytápěcího systému zahrnuje jak výška investice, tak provozní náklady i návratnost.

Chceme-li svůj dům vytápět hospodárně, musí být zajištěna základní podmínka, a tou je správná regulace teploty. Tu zajistí jeden z následujících vytápěcích systémů. 

Způsob napojení na podlahové vytápění. Způsob napojení na podlahové vytápění. Zdroj: Shutterstock.com / Nomad_Soul

Elektrické podlahové vytápění

Velkoplošné sálavé systémy jsou na odevzdávání tepla v pasivních a nízkoenergetických domech naprosto optimální. K vyhřívání podlahy se využívají odporové vodiče. Ty jsou přes regulaci napojeny na elektrickou síť. Je-li potřeba tepla velmi nízká, mají zde velký význam pořizovací náklady. A u elektrického podlahového vytápění jsou náklady nižší a instalace levnější než v případě teplovodního vytápění. Tento způsob vytápění je ještě k tomu provozován v přímotopném režimu, a tak je tu možnost vytápět v nízkém tarifu a ještě energii využívat pro ostatní spotřebiče. Jednoduchá regulovatelnost a flexibilita je další předností podlahového elektrického vytápění. A je tu další výhoda, kterou je možnost regulovat některé zóny, což může představovat například zvýšení teploty před francouzskými okny.    

Vytáoění dobře zatepleného domu umožňuje pro získání tepla využít například tepelné čerpadlo. Vytáoění dobře zatepleného domu umožňuje pro získání tepla využít například tepelné čerpadlo. Zdroj: Shutterstock.com / V J Matthew

 

Tepelné čerpadlo

Na jedné straně tepelná čerpadla představují poměrně vysokou počáteční investici, ale na straně druhé dodávají velmi levnou tepelnou energii, a ta je přitom získávána z okolního prostředí. Hlavní předností je univerzálnost, dále pak komfort a také ekologičnost. S jedním tepelným čerpadlem zajistíte jak ohřev vody, tak vytápění, i chlazení, a to vše s využitím zdrojů energie, které jsou obnovitelné. U ohřevu teplé vody jsou nízké náklady velkou výhodou. Teplá voda se spotřebovává stejně, ať už se jedná o dům nízkoenergetický nebo ne. Navíc nová generace tepelných čerpadel nabízí i možnost laciného chlazení. Zvlášť v době, kdy vedra v létě začínají být velkým problémem, a to pravděpodobně větším, než nízké zimní teploty. Rozhodující výhodou, která může ovlivnit váš výběr, je to, že v průběhu celého roku dosáhnete díky tepelnému čerpadlu tepelnou pohodu velmi efektivním způsobem.     

Plynový kondenzační kotel můžeme využít tam, kde je zprovozněná plynová přípojka. Plynový kondenzační kotel můžeme využít tam, kde je zprovozněná plynová přípojka. Zdroj: Shutterstock.com / caifas

  

Plynový kondenzační kotel

Další možností spolehlivého vytápění dobře zatepleného domu je plynový kondenzační kotel. V případě, že je na pozemku funkční přípojka plynu, je tento způsob vytápění z hlediska investice i provozních nákladů velmi efektivním řešením. Mimořádnou výhodu představuje kondenzační kotel v kombinaci s velkoplošným sálavým vytápěním. Tato varianta je pro energeticky pasivní a ultranízkoenergetické domy optimální. V kombinaci s externím zásobníkem je schopen plynový kondenzační kotel fungovat i pro ohřev vody. Ekonomičtější variantou pro ohřev vody je ale využití obnovitelné energie, to znamená solární sestavy nebo tepelného čerpadla. Aby bylo vytápění i ohřev vody co nejdokonalejší, měl by být pro tuto kombinaci zvolen kotel s co největším rozsahem modulace. Musí být totiž systémově pružný, neboť je potřeba, aby dodával minimum energie na topení v přechodných obdobích a přitom, aby poskytl vysoký výkon spojený s ohřevem vody, která se musí vyhřívat na vyšší teplotu.

Krb a krbová kamna využíváme obvykle jako doplňkový zdroj tepla, Krb a krbová kamna využíváme obvykle jako doplňkový zdroj tepla, Zdroj: Shutterstock.com / Michael Higginson

Krbová kamna a krb

Ve většině případů slouží krbová kamna a krby jako doplňkový tepelný zdroj. Za konstrukčně jednodušší variantu je považováno využívání sálavého tepla a ohřevu vzduchu. Komplikovanější variantou je pak zařízení s teplovodním výměníkem. Ten je třeba zapojit do vytápěcího systému přes zásobník vody. U obou variant oceníme jak ekologičnost systému, tak finančně dostupný zdroj energie. Nutnou podmínkou energeticky pasivních a ultranízkoenergetických domů je těsnost stavby. Z toho vyplývá, že tyto stavby využívají uzavřená zařízení s externím přívodem vzduchu. Protože nevyužívají vzduch z místnosti, zamezí se tím pádem proudění vzduchu a zároveň také úniku tepla z interiéru.

Akční letáky