Odborníci doporučují pravidelně kontrolovat

 • střešní krytinu,
 • veškeré střešní oplechování kolem komína, vikýře, střešního okna apod.,
 • zatmelení kolem spojů hran plechu s komínem a zdí,
 • nátěry střešních oken,
 • čistotu oplechování,
 • funkčnost izolačních prvků,
 • těsnost okapů a svodů,
 • hromosvody.

Jsou-li okapy a svody ucpané, vyčistíme je silnějším proudem vody, nebo je vymeteme.

Plastové okapy lze opravovat lepidlem nebo tmelem, pozinkované okapy je nutné letovat, nebo použít speciální pásky. Čím lépe jsou okapy již od výrobců opatřeny účinnými ochrannými vrstvami, tím méně údržby a dalších investic budou vyžadovat.

Poškození střechy může také souviset se špatným výběrem krytiny nebo s nedodržením technologického postupu při pokládce. Například v horské oblasti by střecha měla mít větší sklon a také odolnou, hladkou krytinu bez zbytečných spár a spojů. Hladký povrch totiž omezuje hromadění sněhu a usazování nečistot, na takové střeše navíc nerostou mechy.

Rekonstrukce střechy

S otázkou finančních nákladů souvisí poloha chalupy víc, než jakou má rozlohu. Zejména je třeba zohlednit stinné místo, protože některé druhy střech se nehodí do vlhkých, neprosluněných a velmi proměnlivých povětrnostních podmínek.


U rekonstrukce je pak rozhodujícím faktorem stav nosné konstrukce. Nevyhovující, technologicky zastaralý krov neunese klasické střešní tašky, ale jiný materiál ano.

Na cenu střechy má vliv i její vzhled. U střech kupodivu platí, že vcelku běžně nejsou ty nejhezčí krytiny zároveň těmi nejdražšími. To, co zvyšuje cenu krytiny, jsou vlastně její funkce, které při některých stavbách – zejména rekreačních – ani nemusíte potřebovat.

Jak vybrat střešní krytinu

Nejprve zkuste vyřadit ty typy střešní krytiny, které se na chalupu či chatu z nejrůznějších příčin nehodí – například kvůli tvaru nebo únosnosti střešní konstrukce. Budete-li chtít využít podkroví k bydlení, je nutné pamatovat na prostor pro zateplení i zvukovou izolaci. Některé druhy střešních krytin se izolují jen s obtížemi.

Také byste neměli zapomenout, že zejména v chráněných krajinných územích se k nové střešní krytině musí vyjádřit stavební úřad, případně další instituce.

Před nákupem materiálu si ověřte, zda zamýšlenou akci schválí a doporučí statik, který musí vypracovat statický posudek krovu.

Má-li střecha z jakékoliv krytiny správně fungovat, musí obsahovat různé doplňky. Nejdůležitější jsou ty, které zajišťují dobré odvodnění a odvětrání střechy, umožňují její údržbu a chrání před sesuvem sněhu.

U pálené nebo betonové krytiny je běžnou součástí systému originální příslušenství:

 • poloviční tašky,
 • Dalšími důležitými doplňky jsou například kominické výlezy, stoupací (montážní) plošiny, průchody, úžlabí, upevnění, háky a držáky, napojení na komín a samozřejmě kompletní okapový systém.

  levé, pravé a krajní tašky,
 • hřebenáče,
 • koncové hřebenáče,
 • odvětrávací tašky,
 • větrací mřížky,
 • protisněhové tašky,
 • prostupy pro anténu.

Mezi speciální doplňky patří například světlovody, transparentní tašky z organického skla nebo ozdobné prvky, tepelné těsnící fólie, parozábrany a podobně.

Systém doplňků samozřejmě nabízejí i výrobci jiných typů střešní krytiny.

Nejpoužívanější druhy střešních krytin

Pálené tašky lze povrchově upravovat – dobarvovat, glazovat atd. Hladký povrch zaručuje dlouhou životnost. Kromě nejčastěji používaných bobrovek se vyrábějí např. i vlnovky nebo esovky a mnoho dalších.

Pálené tašky se používají na střechy, jejichž sklon je minimálně 22–30°, mají vysoký tepelný odpor, dobrou akumulační schopnost, příznivý součinitel prostupu vodních par a také dobře zvukově izolují. Životnost je 80–100 let.
Cena: od 300 Kč/m2

Betonové tašky mají vysokou pevnost, což je výhodné zejména při náhlých změnách počasí. Jsou vhodné i do náročnějších přírodních podmínek, neboť mají nízkou nasákavost a tím pádem vysokou mrazuvzdornost. Používají se na střechy se sklonem od 17°. Pevnost betonových střešních tašek se v průběhu let zvyšuje, což zajišťuje jejich dlouhou životnost, výrobce na ně dává až třicetiletou záruku. Další předností je jednoduchá montáž i bez použití malty a tím docílení efektu větrané nebo takzvané studené střechy.

Cena: od 200 Kč/m2

Vláknocementová krytina nahradila kdysi tolik oblíbené eternitové šablony. Na první pohled podobné, ale na rozdíl od eternitu zdravotně nezávadné lisované desky nebo profilované desky jsou vyrobeny na bázi cementu a umělých vláken. Používají se na zastřešení, ale také na obklady fasád a štítů. Jsou vhodné v případech, kdy konstrukce krovu nedovoluje velké zatížení. Sklon střechy musí být minimálně 15–20°. Vláknocementové krytiny jsou otěruvzdorné a trvanlivé a odolávají povětrnostním vlivům. Poškozené prvky se však obtížně vyměňují, protože střecha není pochozí.

Cena: šablony od 270 Kč/m2, vlnovky od 180 Kč/m2

Asfaltový šindel je v podstatě asfaltový pás opatřený vnitřní nosnou vložkou. Asfaltové šindele mohou mít různé tvary a jsou určeny pro střechy s minimálním sklonem 7°. Jsou vhodné pro krovy, které nedovolují vysokou zátěž, a pro atypické stavby, protože se snadno přizpůsobují i složitým tvarům střechy. Výhodou je nízká hmotnost a snadná montáž, naopak nevýhodou je nižší trvanlivost některých typů a nízká požární odolnost. Na povrchovou úpravu asfaltových šindelů se nejčastěji používá písek, keramická zrna, drcená břidlice, plast.
Cena: 200–300 Kč/m2

Vlnité bitumenové desky jsou nejlehčí (4 kg/m2) ze střešních krytin a na našem trhu je jich několik typů. Vyrábějí se z recyklovaného papíru, z buničiny a jiných organických vláken, které neobsahují azbest. Při instalaci se lepí nebo svařují, proto je lze použít jen na šikmé střechy s minimálním sklonem 5°. Nevýhodou je nižší protipožární odolnost.

Cena: kolem 180 Kč/m2

Plechové střešní krytiny se vyrábějí lisováním do tvaru skupiny tašek nebo jako velkorozměrové rovné tabule. Výhodou je nižší hmotnost (od 5 kg/m2) a poměrně snadná montáž. Lze je přizpůsobit různým tvarům střech. Levnější jsou krytiny z ocelového plechu s ochrannou vrstvou proti korozi a z hliníkových plechů, dražší jsou měděné a titanzinkové krytiny. Krytinu z pozinkovaného ocelového plechu je nutno opakovaně ošetřovat, což vzhledem k cenám barev není zanedbatelné. Z tohoto důvodu je výhodnější krytina opatřená několikavrstvým povlakem na bázi plastické hmoty. Vysokou životnost má např. ocelový plech oboustranně žárově pokovený slitinou zinku, hliníku a křemíku.

Cena se pohybuje kolem 200 Kč/m2, s posypem kamennou drtí nebo keramickým granulátem asi 500 Kč/m2.

Plechy s povrchovou úpravou: Desky z kvalitního ocelového plechu potažené silnou vrstvou plastu jsou velice odolné a mají dlouhou životnost. Podobnou povrchovou úpravu mohou mít i hliníkové plechy, které však nejsou příliš vhodné do průmyslových lokalit. Odolnější jsou krytiny z lakovaného hliníku, jejichž cena se pohybuje kolem 500 Kč/m2, popř. z hliníkového plechu eloxovaného nebo opatřeného polyesterovým nátěrem. Hliníkové krytiny mají velmi nízkou hmotnost (2–3 kg/m2).

Cena: rovné desky z hliníku bez povrchové úpravy kolem 200 Kč/m2, s barevnou lakovanou úpravou 230 Kč/m2

Plechy bez povrchové úpravy: Měděné, nerezové a titanzinkové desky s vrstvou plastu nanesenou na obou stranách se už obvykle nenatírají. Životnost mědi lze počítat na staletí, což má vliv na její vysokou cenu (1 m2 měděného plechu o síle 1 mm stojí zhruba 1500 Kč).

Nerezová ocel je termín pro typy ocelí, které obsahují minimálně 10,5 % chrómu, často i menší množství molybdenu a niklu. Tento materiál je velmi drahý.

Takzvaný titanzinek je čistý zinek s příměsí mědi a titanu a nepotřebuje údržbu. Vyrábí se v pásech a v tabulích o sílách 0,6–1,5 mm nebo v různých tvarech. Práce s tímto materiálem je náročná, protože se při ohýbání láme.

Štípaná břidlice. Břidlicové šablony lze pokládat i na střechy nepravidelných tvarů, na střechy horských chalup, ale na současné rodinné domy se příliš nehodí. Nejmenší dovolený sklon pro krytiny ze štípané břidlice je 25°. Břidlicové šablony jsou pevné, odolné a lehčí než pálené nebo betonové tašky. Nevýhodou této krytiny jsou poměrně vysoké nároky na odbornost pokládky.

Cena: od 700–1200 Kč za 1 m2 bez DPH a pokládky

Kameninová krytina má glazuru, tudíž nepřijímá vlhkost, je mrazuvzdorná a stálobarevná. Její hladký povrch znemožňuje usazování nečistot, takže nepotřebuje údržbu. Je vhodná na střechy, na které lze položit klasické pálené tašky.

Cena: asi 700 Kč/m2 bez DPH a montáže

Došková krytina. Jde o svazky slámy dlouhé 60–140 cm. Na 1 m2 je potřeba asi 15 došků. Aby dešťová voda po doškové střeše snadno stékala, musí být sklon krokví alespoň 45°. Došky jsou velmi lehké, mají dobré tepelněizolační vlastnosti, ale dlouho nevydrží, zpravidla jen 2–4 roky, jsou snadno zápalné.

Cena: jedna z nejdražších střešních krytin, jenom materiál na střechu o ploše 100 m2 by stál asi 65 000 Kč

Dřevěné šindele se vyrábějí ručně nebo strojově ze smrkového, modřínového či jedlového dřeva. V porovnání s došky jsou šindele trvanlivější, mají lepší vzhled a nejsou tak snadno zápalné. Jejich tepelněizolační vlastnosti jsou však nižší a jejich výroba je náročnější.

Cena: strojově vyráběné šindele kolem 400 Kč/m2

Plastové krytiny se na našem trhu objevily v 90. letech. Vyrábějí se z recyklovaných plastů a přísad, které vytvářejí ochranu před UV zářením a snižují hořlavost. Vylisované šablony mohou mít tvar klasických střešních tašek nebo dřevěných šindelů. Pokládají se na střechy s minimálním sklonem 20°. Kladem je nízká hmotnost (4,5–7 kg/m2) a vysoká odolnost, nevýhodou částečná hořlavost.
Cena: asi 280 Kč/m2, zvyšuje se o náklady na bednění

Na co dbát při pokládce asfaltových šindelů

Asfaltové šindele zbytečně nezatěžují střechu a chrání ji před všemi vlivy počasí, hlukem při dešti či proti pronikáním hmyzu. Jejich pokládku zvládne i laik, je ovšem třeba držet se striktně doporučení výrobce a vyvarovat se chyb.

Nejčastější chyby

Záklop

Musí být suchý a rovný a musí mít dostatečnou nosnost. Pro záklop se nejčastěji používají dostatečně vyzrálá prkna nebo OSB desky o síle alespoň 15 mm (záleží na sklonu střechy, roztečí krokví a sněhové oblasti).

Podkladní pás

Musí být z materiálu na bázi asfaltu. Zcela nevhodné jsou asfaltové pásy, které mají nosnou vložku z papíru, nebo dokonce klasická papírová lepenka – mohou nasát vzdušnou vlhkost, položené šindele se mohou zvlnit a střecha bude mít kratší životnost.

Způsob pokládky šindelů

Správné je použití diagonálního způsobu, kdy každá následující řada správně začíná šindelem zkráceným o polovinu tabule oproti předcházející řadě. Postupnou pokládkou se ve stejné pozici nad sebou objeví každá osmá řada, což přispívá k tuhosti střechy. Při nestabilní konstrukci střechy se mohou šindele mechanicky poškodit a hrozí riziko zatékání.

Oplechování

Před pokládkou šindelů je nutné zkontrolovat, zda jsou hotové všechny komíny a dokončené veškeré vývody ze střechy (okna, odvětrávání, sanitární odvětrávání atd.). Je nutné zajistit dostatečné oplechování těchto prvků. Oplechování u štítů a u okapní hrany není možné nahradit ohýbáním šindelů do 90° a přitloukáním jejich přehnutých konců ze strany štítu. Časem se vyskytnou na šindelích podélné praskliny a může zatékat.

Před pokládkou je nutné oplechovat spodní hranu (okraj) střechy, aby se do dřeva nemohla dostávat vlhkost a voda při stékání ze střechy či při odtávání sněhu.

Vymezený sklon

Po montáži šindelů je nutné zkontrolovat slepení jednotlivých šablon. Přestože se šindele slepí samy díky aktivaci termobodů slunečním zářením, je možné, že v některých oblastech, při nevhodném počasí či při severní orientaci střechy je nutné šindele následně slepit bitumenovým tmelem. Doporučuje se použít bitumenový tmel a dvojité zabití hřebíků u sklonů střech nad 60° a u posledních pěti řad pod hřebenem.

Šindele je nutné používat pouze pro vymezený sklon střech 15° až 85°. U malého sklonu hrozí zatékání, pokud se zvolí nedostatečný přesah šindelů. Naopak u vysokého sklonu je zvýšené riziko odtržení silným větrem. Výjimku tvoří samolepicí šindele typu Shield, které lze použít i na kolmé stěny (90°).

Kvalitní hřebíky

V případě, že jsou použité hřebíky nekvalitní, korodují, mají malou hlavu, jsou krátké, bez retenze nebo závitu a špatně zatlučené, zvyšuje se pravděpodobnost, že se krytina odtrhne silným větrem a do objektu bude zatékat. Pokud jsou šindele přitlučeny hřebíky ve špatných místech, může to způsobit jejich rychlou korozi a zatékání.

Foto archiv