Údržba blatníků, prahů, dveří a dalších částí starších karosérií bývala školou natírání kovového materiálu. Ale i dnes můžeme proti korozi chránit nejrůznější konstrukce a plechy. Ostatně všechny lakýrnické práce s kovem mají jeden a týž cíl: Zabránit korozi, aby pronikla do kovu a začala ho po mikroskopických částečkách rozkládat.

Kontrola a rychlý zásah

Pravidelná kontrola natřených kovových předmětů jednou ročně se stále vyplatí. Čím dříve zjevnou vadu opravíme, tím snáze předejdeme dalšímu poškození povrchu i konstrukce samé.

Povrchy, které již byly ošetřeny, očistíme a umyjeme. Případnou rez a loupající se barvu odstraníme ocelovým kartáčem. Na mytí můžeme použít i firemní čisticí prostředky. Na mastnotu a saze platí slabě alkalický roztok (pH 8–10) a houba či hadr.

Silně korodované části po mechanickém očištění natřeme odrezovačem podle návodu. Některé odrezovací přípravky vyžadují opláchnout vodou, jiné čtyřiadvacetihodinový odstup od základového nátěru.

Termín natírání podřídíme parametrům, které udává výrobce nátěrové hmoty. Obvykle bývá uvedena minimální teplota vzduchu 5 °C a maximální 25 °C po celý den. Doporučována bývá i relativní vlhkost, například nižší než 80 %.

Pro natírání je přitom nejlepší zamračené počasí.

Pozor na večerní rosu, neboť také ta zpomaluje zasychání barvy. Vlhkost může způsobit skvrny a místy snížit lesk.

Příliš silné vrstvy barvy zasychají pomalu a hrozí, že se objeví nerovnosti.

První nátěr by měl být proveden základní antikorozní barvou. Ta ovšem nestačí. Kdo nechá delší dobu kov natřený základem bez vrchní barvy, obvykle se za rok ocitne tam, kde už jednou začínal. Postarají se o to povětrnostní vlivy, především UV záření. Odstín podkladového nátěru by se měl co nejvíce blížit vrchnímu nátěru.

Na zaschlou základovou barvu nanášíme dvě až tři vrstvy vrchní barvy v matném či lesklém provedení štětcem nebo válečkem.

Nátěry sice poměrně rychle zasychají, ale chemicky vyzrávají až měsíc. Očekávaná odolnost a trvanlivost se dostaví zhruba po dvou třech týdnech. S tím je třeba počítat například při čištění povrchu.

Střechy a okapy

Plechové střechy, okapy, žlaby, parapety a další výrazně zatížené kovové plochy vyžadují speciální nátěrové hmoty určené k ošetření pozinkovaných plechů, hliníku a jeho slitin. V nabídce prodejen jsou dnes i barvy na pozink, které nevyžadují tradičně doporučované, dvouleté stáří materiálu kvůli přirozené oxidaci pozinkového povrchu.

Čím tmavší odstín, tím více sluneční paprsky plochu rozpálí, kov se roztahuje, nátěr, i když je na podobnou zátěž projektován, může popraskat.

Na plochách, které jsou vystaveny přímému slunci, více vydrží barvy o něco světlejší než zcela tmavé.

Dobře ošetřené kovové povrchy s kvalitními vrstvami základového a vrchních nátěrů potřebují ochranu povrchu obnovit každých deset až patnáct let v závislosti na okolních podmínkách.