Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně revizí plynových zařízení v domácnostech nám poskytl Vojtěch Stoklasa. Již několik let působí ve firmě safe-gas jako revizní technik plynových zařízení.

Revize se provádějí kvůli zjištění úniků plynu?

Unikající plyn páchne typickým zápachem. Dokud jej není cítit, s jistotou nejsou případné úniky natolik velké, aby byly nebezpečné. Největší rizika spojená s provozem plynového zařízení se ukrývají v náhlých selháních. Tato rizika laik nevidí, neboť nemá patřičné znalosti. Revizní technik na základě zkušenosti, právní legislativy, norem, technických listů a návodů výrobců zhodnocuje tato rizika. Převážná většina jeho práce se odehrává v kanceláří, u zákazníka dělá pouze potřebná měření a zápis.

Co představuje největší riziko provozu plynového zařízení?

Nejčastějšími životu nebezpečnými selháními jsou úniky spalin do prostoru bytu při spalování plynu v provozu průtokového ohřívače vody (lidově řečeno karma) nebo kotle (platí pouze pro dnes již zastaralé, avšak stále běžné, spotřebiče v provedení B). Důvodů úniku může být hned několik. Spaliny navíc není na rozdíl od zemního plynu cítit. Dále mohou být velice nebezpečné prasklé staré pryžové hadice připojující plynové spotřebiče. Ty totiž při perforaci začnou unikat okamžitě, a to velmi silně.

Jak moc je nebezpečná „stará karma“?

Hodně! To platí ovšem pouze tehdy, pokud není optimální přívod vzduchu ke spotřebiči. Ten je však optimální pouze asi v jedné setině domácností. Za optimální přívod vzduchu lze považovat například trvale neuzavíratelný otvor skrz fasádu o velikosti cca 10 x 10 cm. Tento otvor musí být otevřený i v těch největších venkovních mrazech. K velkým nešvarům patří zacpávání větracího otvoru hadry či dokonce jeho úplné zrušení.

V čem spočívá riziko nedostatečného přívodu vzduchu ke spotřebiči?

Nejedná se pouze o akutní a velmi často smrtelné otravy oxidem uhelnatým (CO). Při nízkých koncentracích tohoto zákeřného plynu dochází při delší expozici k závažným zdravotním problémům. Tyto problémy často nejsou ani spojovány s možným výskytem jedovatých spalin v bytě. Jedná se o kardiovaskulární nebo onkologická onemocnění. Mezi první příznaky výskytu oxidu uhelnatého v bytě často patří migrény. Traduje se, že se tomuto problému dá zcela vyhnout instalací hlásiče CO. To však není pravda.

Jak vyřešit problém s nedostatečným přívodem vzduchu?

V případě starých karem doporučuji jejich výměnu za elektrický bojler. Je to nejlevnější, nejbezpečnější a nejperspektivnější řešení bez nutnosti pravidelné údržby a kontrol. V případě kotle jeho výměnu za „turbo“ kotel v provedení C. Tzn. že do jeho spalovací komory je přiveden vzduch z exteriéru potrubím a následně odvedeny spaliny dalším potrubím. Spalovací komora je jinými slovy mimo prostředí bytu. K úniku oxidu uhelnatého do místnosti tak dojít nemůže.

Revizní nebo servisní technik?

Rozdíl mezi těmito dvěma techniky je možné vysvětlit na příkladu automobilu. Sem tam dáte auto do servisu na výměnu oleje, pneumatik apod. Pak musíte v předepsaném intervalu navštívit STK, kde prověří provozuschopnost vozu. Servisní technik tedy vaše plynové zařízení udržuje v bezchybném chodu, revizní technik dohlíží na to, zda je zařízení bezpečné a v souladu s legislativou.

Jak často provádět servisní prohlídky?

Toto je definováno návodem výrobce, případně nařízením revizního technika. A pochopitelně vždy, když máte podezření, že je něco špatně.

Co je to výchozí revize a kdy se provádí?

Výchozí revize se provádí před uvedením zařízení do provozu. Organizace provádějící montáž nebo úpravu stávajícího zařízení je povinna před uvedením do provozu, tzn. před vpuštěním plynu a předáním díla zákazníkovi, obstarat výchozí revizi. V praxi se toto nařízení vyhlášky 85/1978 Sb. § 6 opomíjí. Vřele doporučuji na této výchozí revizi trvat. Zpětně vám jí žádný soudný revizní technik nebude ochoten udělat. Při absenci výchozí revize může kromě ohrožení bezpečnosti nastat problém s případným pojistným krytím, neboť provoz plynového zařízení bez výchozí revize je protiprávní.

Co je to provozní revize a jak často se provádí?

Provozní revize se provádí v pravidelných tříletých intervalech. Jejím smyslem je kontrola bezpečné provozuschopnosti zařízení. To znamená především kontrola provádění servisních prohlídek, kontrol spalinových cest, tlakových nádob, přívodu nebo výměny vzduchu a hybnosti hlavního uzávěru plynu. Dále kontrola těsnosti potrubí, jeho natření, uchycení a bezpočet dalších věcí, které jsou nad rámec této odpovědi.

Ukázka revizní zprávy

Zpráva o revizi plynového zařízení 1/4

Zpráva o revizi plynového zařízení 2/4

Zpráva o revizi plynového zařízení 3/4

Zpráva o revizi plynového zařízení 4/4