Pokud máte domek stojící na vesnici či ještě lépe samotě uprostřed vlastního velkého pozemku, jste ve výhodě. Vyhnete se velké části byrokratického kolečka. Obecně vzato, na nejsložitější situaci se při plánování výměny přípojek musejí připravit majitelé nemovitostí z Prahy. Nejde o plánovitý pragocentrismus, faktem však je, že vyjádření o možné stavbě metra v blízkém okolí vašeho domu jinde v republice potřebovat nebudete.

Kolik žádostí budete potřebovat?

Konkrétní plán na konkrétní přípojky a hlavně situaci (místo, kde dům stojí, co přesně je třeba vyměnit a kam až daleko mimo dům zásah povede) by vydal na knihu, navíc s nutností ji každý rok silně aktualizovat. Kromě přesného plánu, jak bude výměna probíhat, potřebujete samozřejmě i souhlas, respektive vyjádření dotčených institucí.

A nyní pozor – těch může být, například v případě některých částí Prahy – až 80! O koho jde? O jednotlivé odbory (v případě Prahy odbory magistrátu), ministerstvo vnitra (které má na starost správu kabelů), hygienickou stanici, a dále o všechny zainteresované společnosti od technické správy komunikací, přes místní dopravní podniky, vodovodní, kanalizační, teplárenské a elektrárenské společnosti, až po soukromé subjekty jako jsou poskytovatelé internetového a telefonního připojení, či společnosti, které mají na starost dopravní značení.

Čas versus peníze: Co se vám vyplatí obětovat?

Pokud vám již vstávají na hlavě vlasy hrůzou, ještě počkejte. I v případě větších měst bývá potřeba v průměru „jen“ kolem 30 až 40 institucí. Nejdříve si zjistěte, o které se přesně jedná. Nejjednodušším způsobem je požádat osobně příslušný stavební odbor, aby vám kompletní seznam vytiskl či poslal elektronicky.

Můžete také využít digitální územní plán a podívat se v něm, jaké všechny sítě se vás v okolí týkají. Anebo, pokud je váš čas drahý, můžete tento úkol svěřit specializované firmě. Ta nejen, že za vás zjistí, která povolení potřebujete, ale lehce je získá. Na rozdíl od vás má totiž již za pár let praxe vybudované dobré vztahy s úředníky.

U nestátních institucí si za vyjádření obvykle zaplatíte. U státních je standardně zdarma. Ověřte si také, zda adresa uvedená na internetu stále platí – pokud se rozhodnete podávat žádosti osobně, několikrát můžete zjistit, že úřady zkrátka neaktualizují web. A naopak – některé žádosti osobně ani podat nelze, musíte je směřovat poštou. Dejte si také pozor na majetková překvapení. Správce dané sítě totiž nemusí být její majitel. Zjistěte si proto, od koho máte mít vyjádření.

Měsíc nebo tři - neuděláte nic...

Do měsíce od podání žádosti byste teoreticky měli dostat vyjádření. Měli… praxe ovšem poněkud pokulhává. V systému je sice stanoven čas, za který se má úřední šiml otočit směrem k vám, ale protože jsou často poddimenzované odbory či jednoduše chybí sankce za nedodržení termínu, počkáte si možná i mnohem déle.

A to vám zase může udělat pořádnou čáru přes rozpočet se sjednanou stavební firmou. Většina vyjádření vám nebude házet klacky pod nohy. Obvykle specifikují, kde přesně vedou jejich sítě, abyste se jim vyhnuli. Šok na vás (jste-li z Prahy) může čekat, pokud se ukáže, že okolo vašeho domu by mohlo hypoteticky někdy vést metro. V takovém případě jsou zásahy do země přísně sledované. I kvůli 40 centimetrům dolování navíc se možná bude scházet komise, aby posoudila, zda váš projekt povolit. Jak z toho ven? Pokuste se uhrát výměnu na havarijní stav.