Alobal (hliníková fólie) je hliník upravený do tenkých plátků. Pro potravinářské použití se prodávají fólie o síle 7 a více mikronů. V nabídce jsou i alobaly o síle 30 mikronů (označované jako extra silné či chalupářské). Český termín alobal vznikl spojením chemické značky hliníku „Al“ a slova „obal“. Hliníková fólie má jednu stranu lesklou a druhou matnou. Lesk vzniká při závěrečném válcování hliníku. Někteří lidé se mylně domnívají, že rozdílný vzhled povrchu má vliv na průchod tepla a že je tedy třeba alobal při vaření používat tou či onou stranou navrch.

Co do alobalu nebalit

Alobal patří mezi předměty, které v kuchyni běžně používáme a obvykle se nezdržujeme čtením informací na jeho obalu. Přitom na každém balení je upozornění, které jasně vymezuje vhodné použití:

  • nepoužívejte na hodně slané potraviny
  • nepoužívejte na kyselé potraviny
  • nepoužívejte při teplotách nad 220 oC.

Právě v případě nevhodného použití může dojít k uvolňování hliníku do potravin. Proto se do alobalu nedoporučuje balit rozkrájené ovoce či zelenina. Vhodnější je využít potravinářské fólie či plastové krabičky. Pokud už jídlo do hliníkové fólie balíme, nemělo by být v obalu déle než čtyři hodiny. Plátkový sýr je lepší vložit do rozkrojeného pečiva, nebo jej ponechat v původním obalu.

Je alobal zdravotně nezávadný?

Hygienická stanice hlavního města Prahy hledala odpověď na otázku, zda je u nás prodávaný alobal zdravotně nezávadný. Laboratorní vyšetření a simulace kontaktu s reálnými potravinami probíhaly ve Státním zdravotním ústavu se sídlem v Praze. Součástí testu bylo ověření zdravotní nezávadnosti hliníkových fólií a vhodnost jejich použití pro balení různých druhů potravin. V následujícím roce se tyto fólie testovaly při reálném použití.

Test prokázal, že testované vzorky alobalů jsou bezpečné k balení šunky i sýra. Ukázalo se, že hliník se více uvolňuje do plátkového sýra než do plátkové šunky, přesto že šunka je vlhčí a má i vyšší obsah soli. Uvolňování hliníku však ani v jednom případě nepřekročilo maximální doporučený limit pro uvolňování hliníku do potravin nebo jejich simulantů, tj. 5 mg/kg potravin. K balení obou typů potravin je však možné použít i polyetylénové (PE) sáčky nebo folie, ze kterých se žádný hliník neuvolňuje a k migraci jiných škodlivin do balených potravin nedochází.

Dále se testovaly grilovací/zapékací hliníkové misky. Výsledky zkoušek potvrdily, že se zvyšující se teplotou probíhá uvolňování hliníku do potravin rychleji. Obdobný efekt jako zvýšená teplota mají silně kyselé potraviny a přídavek kuchyňské soli. Proto se doporučuje při grilování/zapékání potravin v hliníkových miskách používat přídavek kuchyňské soli či jiných ochucovadel obsahujících větší množství soli až v konečné fázi tepelné úpravy pokrmu.

Dobrou zprávou je, že v žádném z provedených testů nebyl maximální povolený limit pro uvolňování hliníku do potravin překročen.