Kapr obecný (Cyprinus carpio) je nejvýznamnější rybou našeho i evropského rybníkářství. Je neodmyslitelně spojen s vánočními svátky a kromě toho představuje velmi cennou sportovní rybu. Kapr byl pravděpodobně první domestikovanou rybou a jeho chov má na českém území dlouhou tradici. Kromě toho je jeho maso zdravé, chutné a lehce stravitelné, obsahuje mnoho prospěšných a cenných látek, jako jsou hodnotné bílkoviny, zdravé tuky, vitamíny a minerální látky.

Kapr je u nás vlastně cizinec

Kapr sice v současnosti patří k pilířům českého chovu ryb, pochází však ze střední Asie. Původní divoký kapr (označovaný jako sazan), se vyskytuje spíše v řekách a jezerech, má nižší a štíhlejší tělo, lépe uzpůsobené pro pohyb v tekoucích vodách. Kapr není na chov příliš náročná ryba, je všežravý, snadno přibývá na váze a dobře snáší transport, proto se stal velmi oblíbenou chovnou rybou nejen u nás. Ze sladkovodních ryb představuje maso z kapra u nás většinu rybí produkce, přes 80%. Setkáme se s ním jak v říčních tocích, tak i v chovných rybnících, v teplé stojaté vodě se mu daří ještě lépe, než v chladných vodách tekoucích.

Chov kapra

Současné metody chovu kapra se opírají o bohatou historii českého rybníkářství, vycházejí z tradičních postupů a kombinují se s moderními metodami. Výrobní cyklus kapra začíná umělým výtěrem v rybí líhni. Nejdřív se provádí výtěr mlíčňáků (samců), potom jikernaček (samic). K vlastnímu oplození pak dochází až po smíchání jiker a mlíčí a následném přidání vody.

Plůdek se vysazuje do speciálních plůdkových rybníků, kde se nechává růst jeden až dva roky. Pak js plůdek vyloví a přesadí do sádkových a hlavních rybníků. V nich ve věku 3-4 roky dorůstá do velikosti tržní ryby. Po celou dobu se kapři živí částečně přirozenou potravou a částečně jsou přikrmování obilninami. Tržní ryby váží ve třech letech okolo 1,5 kilogramu, váha čtyřletého kapra se pohybuje v rozmezí 2,4-3,2 kg.

Výlov kapra je zajímavým zážitkem

Většina násadových a hlavních rybníků se vylovuje na podzim. Kapři se buď nechají přezimovat v komorových rybnících, případně se svážejí do manipulačních sádek, které slouží k uskladnění vylovených ryb před jejich uvedením na trh. V sádkách se díky proudění čisté vody ryby zbavují bahnité příchuti a jejich maso se tak stává chutnějším a hodnotnějším. Odtud jsou pak v předvánočním čase rozváženi na trhy do měst a obcí, kde se dostávají přímo ke spotřebiteli.

Samotné výlovy rybníků jsou atraktivní podívanou, spojenou často s ochutnávkou rybích specialit a doprovodným programem. Výlovy začínají již v září a trvají asi do poloviny listopadu.

Než se vypravíte na výlov vybraného rybníka, ověřte si aktuální situaci (ne všechny výlovy jsou určeny pro veřejnost). Z technických důvodů může dojít ke změně plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlovu rybníka. K nejzajímavějším částem výlovu patří zatahování ryb do sítí. Pokud chcete být svědkem výlovu opravdu od začátku, přivstaňte si. S prvním zátahem rybáři začínají okolo 7 hodiny ranní. Výhodou slavnostních výlovů je možnost ochutnat rybí speciality přímo na místě nebo si koupit čerstvé ryby domů.

Tradice spojené s kaprem

Přestože kapří maso se dá konzumovat celoročně, většina tržeb rybářských společností spadá do vánočního období. Kromě vánočních jídel se dodržují i další tradice a zvyky spojené s touto rybou.

Pod talíře se dávají kapří šupiny, aby bylo v příštím roce dostatek peněz. Pozorně si kapří šupinu prohlédněte, najdete na ní soustředné kruhy podobné letokruhům stromu. Poznáte podle nich, jak je kapr starý. Tmavší oblasti s více nahuštěnými kruhy představují zimní období a podle nich snadno stanovíte stáří vašeho kapra.

Dalším zvykem je pouštění kapra na svobodu. Ač jednáte v dobrém úmyslu, kapra po vypuštění do řeky čeká další strádání a pravděpodobně uhyne. Pobytem v sádkách ztratil zásobní látky na zimu a není připraven na přezimování, kromě toho mu hrozí teplotní šok. Stejně tak mu neprospívá pobyt v teplé vaně, chlorovaná voda a změna teploty ho vystavují dalšímu stresu.