Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides)

Stroček trubkovitý se jmenuje německy To­tentrompete, tj. trubka mrtvých, neboť svým tvarem a zbarvením skutečně připomíná še­dočernou trubku. Roste dosti hojně koncem léta a na podzim (srpen až listopad) na zemi v listnatých, ale i smíše­ných nebo jehličnatých lesích.

Je jedlý, má výjimečnou kořennou vůní i chuť. Stročku trubkovitému je do určité míry podobná také jedlá liška nálevkovitá (Cantharellus tubaeformis), která však je tmavě žlutohnědá a má naspodu klobouku žebrovité „lupeny“.

Slizák mazlavý (Gomphidius glutinosus)

Mladší exempláře tohoto slizáku připomínají hnědým zbarvením klouzek obecný. Roste hojně, místy až velmi hojně koncem léta a na podzim (srpen až listopad) v jehličnatých a smíšených lesích, zejména však ve smrkových lesích pod smrky. Je, navzdory svému jménu a slizkému vzhledu, jedlý a poměrně chutný. Slizák mazlavý je značně podobný též jedlému, vzácnějšímu slizáku skvrnitému (Gomphidius maculatus), jenž je menší, po doteku černohnědě skvrnatí a roste pod modříny.

Strmělka mlženka (Clitocybe nebularis)

Pozdně podzimní strmělka ml­ženka roste velmi hojně od konce léta až do zimy (srpen až prosinec) nejen v jeh­ličnatých, smíšených i listnatých lesích, ale i v křovinách, zahradách, okrajích luk, často ve skupinách.

Je jedlá, ovšem se specifickou vůní, která je ne každému pří­jemná. Pozor na to, že citlivým strávníkům může způsobit i žaludeční potíže – s jejím množstvím proto opatrně. Strmělka mlženka je podobná rovněž jedlé strmělce kyjonohé (Clitocybe clavipes), která se liší mnohem menší velikostí, olivově šedým kloboukem a vodnatým třeněm.