Bělásek ovocný (Aporia crataegi)
Zdroj: Marek Mierzejewski / Shutterstock.com

Bělásek rezedkový, řeřichový, ovocný, hrachorový… Víte, kolik je u nás bělásků?

Bělásek není pouze zelný. Mezi motýly s bělavými křídly patří řada zajímavých a pro zahrádkáře neškodných druhů. Jejich housenky se živí na planých rostlinách.

Rozmanité druhy bělásků poletují nad loukami, mokřinami, při okrajích lesů a některé zavítají i na zahradu. Jméno jim určila převážně bílá barva, ale to neznamená, že by byli všichni stejní. Příroda nešetřila na ozdobách křídel a mnozí bělásci jsou opravdu nádherní. Jejich housenky jsou specializovány na rozmanité, obvykle plané rostliny, a proto na zahradě nijak neškodí. 

Bělásek hrachorový (Leptidea sinapis)

Tento euroasijský bělásek u nás žije spíše jen v teplejších nížinách – potkáme ho například v Českém krasu či na jižní a jihovýchodní Moravě. Miluje sucho a teplo, vyhledává proto výhřevné křovinaté a skalnaté stráně, okraje teplých listnatých lesů či paseky.

Housenky se živí nejčastěji čičorkou, štírovníky, vikvemi, proto se jich na zahradě nemusíme vůbec obávat. Ostatně jde o vzácný druh, ohrožený mizením jeho přirozeného prostředí.

  • Samička tohoto druhu je čistě bílá, jen s lehounkými stíny.
  • Sameček může mít na horních okrajích předních křídel černé skvrny, ale na rozdíl od běláska zelného mají čtvercový tvar.
bělásek hrachorový bělásek hrachorový Zdroj: archiv

Bělásek ovocný (Aporia crataegi)

V současnosti je nesmyslné běláska ovocného hubit, neboť v sadech se vyskytuje naprosto výjimečně.

Tento motýlek obývá celou Evropu, Asii i severní Afriku, ale například v Anglii

vyhynul. Je vázán na křovinatá území a rozvolněné porosty stromů, proto se dříve často vyskytoval i v sadech, které mu posloužily jako náhradní prostředí za lesostepi, jež člověk proměnil na zemědělskou půdu. Byl proto pronásledován jako škůdce a jednu dobu na našem území dokonce vyhynul, nyní se vrací.

Zajímavý je životní cyklus housenek, které se po vylíhnutí společně zamotají do lístků na koncích větviček a takto přečkají zimu (většina ostatních motýlů přezimuje ve stadiu kukly). V tomto zámotku je sadaři hubili. I dospělci mají unikátní chování, když před nektarem dávají přednost medovici, kterou produkují mšice.

  • Od běláska zelného ho rozeznáme podle krásně tmavě zvýrazněné žilnatiny křídel.
bělásek ovocný bělásek ovocný Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bělásek Realův (Leptidea reali Reissinger)


Tento bělásek je velmi podobný bělásku hrachorovému, dříve nebyli ani rozlišováni. Na rozdíl od něj ale vyhledává vlhká stanoviště, podmáčené louky, lužní lesy a říční nivy. Ohrožen zatím není, ale i vlhkých útočišť v naší krajině ubývají.

Housenky mají nejraději hrachor luční, pokud ho nenajdou, klade samička vajíčka i na čičorku a šťírovníky. 

Bělásek rezedkový (Pontia daplidice)


Jde o jižní druh, jehož severní hranice výskytu končí právě u nás. Není proto divu, že mu prospívají teplé nížiny. Ideální jsou pro běláska rezedkového i opuštěné lomy a železniční náspy.

Kromě rýtu (rezedy) kladou samičky vajíčka i na řeřichy, úhorník a další luční rostliny. Modré, žlutě proužkované housenky nelze přehlédnout.

  • Křídla běláska rezedového zdobí jemná, černohnědá mozaika, podle které ho spolehlivě odlišíme.
bělásek rezedkový bělásek rezedkový Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)

Mezi bělásky patří dokonce i dva vyhynulé druhy. Jsou to bělásek východní (Leptidea morsei), dřívější obyvatel světlých listnatých lesů, a teplomilný stepní bělásek jižní (Pieris mannii).

S výjimkou nejzazšího severu obývá celou Evropu a Asii, vyhledává nivy a říční břehy, vlhké lesní palouky, potoky. Housenky jsou závislé na řeřišnici luční a česnáčku lékařském, u nichž sklízejí především květy i semínka.

I když tento druh ještě není ani zdaleka ohrožený, intenzivní zemědělství jej z

krajiny trochu vytlačuje. Hledá si i náhradní biotopy a často zavítá do zahrad, zvláště ve středních nadmořských výškách. Ani tento bělásek neškodí.

  • Sameček má přední křídla z poloviny oranžová.
  • Samička je bílá, ale na zadních křídlech má jemnou, šedohnědou mozaiku.
bělásek řeřichový bělásek řeřichový Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bělásek horský (Pieris bryoniae)


Tento horský druh se vyskytuje pouze na východě republiky, především v Bílých Karpatech. Je domovem na vysokohorských loukách, nivách a při okrajích lesů. Housenkám jako potrava slouží penízek, řeřišnice i horská kyčelnice.

Na zahradě ho pravděpodobně nepotkáme, a i kdyby, od běláska zelného ho spolehlivě poznáme podle hnědých proužků, které lemují žilnatinu křídel.

Akční letáky