Klíčem k udržení atraktivity a produktivity ovocných stromů a keřů je každoroční prořezávání. Mnoho expertů vás možná vyděsilo, když vám oznámilo, že každý strom a keř musí podstoupit specifickou prořízku.

Pro drtivou většinu ovocných stromů ale funguje jednoduchý tříkrokový proces. Vždy je však důležité zjistit, které roční období je pro řez daného druhu stromů či keřů nejvhodnější.

KROK 1: Vyčistění

 • Začněte tím, že odstraníte veškeré větve, které jsou mrtvé, poškozené nebo nemocné.
 • Objevují se na kmeni malé klíčky? Odstraňte je. Říká se jim „přísavky“ a pocházejí z podnože.
 • Odřežte také „vlky“. Tedy větvičky rostoucí u některých hlavních větví. Poznáte je tak, že směřují přímo k obloze.

KROK 2: Vyselektování

Cílem prořízky je umožnit světlu a vzduchu proniknout do celé koruny stromů. Zabráníte tak škůdcům, aby se na stromě zabydleli a zvýšíte produkci ovoce.

 • Nejprve odstraňte všechny větve, které rostou směrem dolů, ke středu stromu nebo které se kříží s jinou větví.
 • Jakmile jste tyto větve odstranili, podívejte se na rostlinu z odstupu. Cílem je mít rovnoměrně rozmístěné větve, které tvoří souměrný celek.
 • Pokud strom stále nevypadá souměrně, odstraňte větve, které s hlavní větví svírají širší úhel než 20 stupňů. Jakmile budou zatížené ovocem, mohly by se zlomit.

KROK 3: Začištění

Nakonec zkraťte část větví, které jsou nejvzdálenější od kmene stromu. Tato prořízka způsobí to, že hormony stromu aktivují růst níže v korunách, což povede k menším a plodnějším stromům.

 • Odřízněte 20-30 % loňského přírůstku.
 • Správný řez je veden mírně šikmo nad pupen a hrana řezu by měla být ve stejné výšce jako špička pupenu.

Jak ořezat keře

Ideálním tvarem prořezávaného ovocného keře je pohárový tvar s otevřeným středem. Rovnoměrně rozmístěné větve by měly směřovat od středu keře a neměly by mezi sebou soutěžit o dostupné sluneční světlo. Chceme, aby co nejvíce světla dosáhlo do všech koutů a ovoce v pořádku dozrálo.

KROK 1: Se starým pryč

 • Odřízněte všechny větve starší 4 let. Nejlepší ovoce se totiž tvoří na dvou až tříletém dřevě. Jednoduše řečeno, žádná část vašeho ovocného keře by nikdy neměla být starší 4 let.
 • Při každém ročním prořezávání odstraňte pouze přibližně 1/3 z celkového počtu větví. Odstraňte celou větev až dolů k její základně. To způsobí, že ze základny keře vyrostou nové větve. Ořezávání větví mezi pupeny nebo postranními výhonky bude mít za následek bujný růst malých větví, které zahušťují keř a blokují cenné sluneční světlo.
 • Všechny velké větve uprostřed keře také odřežte těsně nad zemí. Jsou tmavší barvy a jejich kůra se bude s největší pravděpodobností odlupovat.

KROK 2: S mrtvým pryč

 • Odstraňte veškeré mrtvé, poškozené nebo nemocné dřevo. Stejně jako u čtyřletého dřeva je lepší odstranit celé větve nebo boční výhonky. Pokud odřezáváte malou větev, udělejte to v místě, kde se setkává s mateřskou větví.
 • Mrtvé dřevo poznáte tak, že je křehké a nemá žádné pupeny. Nemocné dřevo má zase kůru drsnou a polámanou.

KROK 3: Upravte množství ovoce, které bude keř produkovat

 • Pokud chcete větší bobule, můžete od začátku loňského růstu snížit boční výhonky na 2 pupeny.
 • Pokud prořezáváte černý rybíz, tomuto kroku se vyhněte, protože ovoce roste také na jednoletém dřevě.
 • Jednoleté dřevo má světle šedou barvu, zatímco starší kůra je více hnědá. (Zdroj: www.bbc.co.uk)

Zdroj: akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/EOPORY/Zaklady_arboristiky/Rez_drevin.pdf
abecedazahrady.dama.cz/clanek/rez-ovocnych-stromu--kdy-ktere-a-jak