Na provádění drobných oprav, složitější údržby a repasí komponent zahradních strojů je ideální alespoň vytápěná dílna, kde můžeme pracovat, aniž by nám zimou tuhly prsty na rukou. Pak taky potřebujeme alespoň základní sadu nářadí a šikovné ruce.

Čištění chladicího pláště

Tak to je ideální práce, kterou můžeme během zimy provést. Jedná se hlavně o motory sekaček, které v sezoně pracující v prašném prostředí. Motor se následně za chodu více zahřívá, spotřebuje více paliva a v extrémním případě dochází až k jeho poškození. U motoru sekačky demontujeme nejprve startovací mechanismus nebo kryt chladicího ventilátoru, kde je vložena startovací baterie, následně přistoupíme k sejmutí krytu motoru. Dáváme si pozor na pružiny regulátoru otáček, pokud je poškodíme, musíme nechat motor seřídit v odborném servisu.

Po sejmutí krytu se zaměříme na důslednou čistotu žeber válce a hlavy motoru. K tomu můžeme použít hadr, pro úzké prostory pak dobře poslouží zubní kartáček. Zároveň ověříme pohledem stav zapalovacího zařízení a to očistíme také. Při zpětné montáži pak ještě prověříme, zda není roztřepená startovací šňůra.

Výměny hnacích řemenů

Je to jednoduchá oprava, která nám zabere jen několik minut. Nevyhovující řemen se pozná podle značného prodloužení, prokluzu v zátěži nebo podle popraskaných hran. Vždy pořizujeme pouze originální řemeny, které mají správné vlastnosti podle požadavků výrobce stroje.

Původní řemen po odejmutí krytů vyjmeme a nasadíme nový, zároveň dbáme na to, aby byl veden ve správné dráze napínacích kladek a přídržných válečků. Po namontování ještě nezapomeneme na seřízení chodu pák napínacích kladek tak, aby řemenový převod správně pracoval. Volný řemen v zátěži klouže a zahřívá řemenice, jeho přílišné napnutí zase poškozuje ložiska velkým tlakem. Napínací mechanismus nesmí zadrhávat, proto jej promažeme několika kapkami oleje do místa upnutí páky kladky do šasi stroje.

Výměny ložisek

Tyto opravy již patří k mírně náročnějším. Musíme znát postup, jak se k ložisku dostat, abychom při výměně nepoškodili ostatní komponenty. Nejjednodušší jsou výměny ložisek v napínacích kladkách. K těmto opravám přistupujeme často z důvodu zvýšené hlučnosti nebo zadrhávání. Speciálními kleštěmi vyjmeme pojistné kroužky a pak původní ložisko vyjmeme.

Někteří výrobci se z důvodu snížení nákladů na výrobu odhodlali k používání méně kvalitních ložisek, původem z Číny. Proto bychom je měli nahradit při výměně produktem evropské provenience, který mívá vyšší životnost. Montáž provádíme v opačném pořadí. Pokud je ložisko volnější svým vnějším průměrem, pro zafixování použijeme některé ze speciálních lepidel.

Opravy nátěrů

Tyto práce provádíme především u starších sekaček, kde dojde k poškození původního nástřiku. Místo, kde lak není, důkladně očistíme, odmastíme benzínem a naneseme základovou barvu. Po několika dnech, kdy nátěr dokonale zaschne, jej můžeme zopakovat a následně ještě zatřít odstínem původní barvy, která je z výroby.