Řezem po odkvětu umožníme následujícím keřům, aby do dalšího roku vytvořily dostatečně dlouhé přírůstky, které bohatě pokvetou.

Zlatice

Zlatice (Forsythia), často nesprávně zvaná zlatý déšť, patří k nejčastěji pěstovaným časně kvetoucím keřům u nás. Řez provádíme těsně po odkvětu. Nejvíce kvetou keře s dvouletým dřevem. Aby zlatice časem nevyholovaly a nestárly, pravidelně odstraňujeme nejstarší výhony velmi nízko nad zemí (přibližně 5 cm).

Kdoulovec japonský

Červené květy kdoulovce japonského (Chaenomeles japonica) se objevují v době, kdy rozkvétá zlatice. Řez po odkvětu provádíme pouze mírný. Odstraníme spíše větvičky, které zahušťují střed keře, případně poškozené a slabé. Větve s květy ponecháme, abychom se na podzim mohli těšit z dekorativních plodů.

Čilimník časný

Čilimník časný (Citisus x preacox) kvete již od dubna na loňských výhonech. Proto před květem odstraníme pouze zimou poškozené suché větve. Zkracujeme jej teprve po odkvětu – větve seřízneme pod zavadlými květy o jednu až dvě třetiny. Bez řezu dochází u těchto keřů k vyholování výhonů. Podobná péče platí i pro janovec metlatý (Cytisus scoparius), který kvete od května.

Okrasné mandloně

Mandloň trojlaločná (Prunus triloba) je drobný keřík či nízký strom původem z Číny, který v době květu (duben - květen) zdobí nápadné květy, nejčastěji sytě růžové. Zvlášť atraktivně působí plnokvěté kultivary, které připomínají květy sakur. Často se pěstuje i mandloň nízká (Prunus tenella) s jednoduchými růžovými květy. Ve volné přírodě se u nás vyskytuje ojediněle a patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny.

Kolkvície krásná

Kolkvície krásná (Kolkwitzia amabilis) je v době květu skutečně nádherný keř, jehož větve jsou bohatě obsypané množstvím narůžovělých květů. Proto je třeba s řezem tohoto keře vyčkat až po odkvětu.

Trojpuk

Trojpuky (Deutzia) kvetou sice až začátkem léta, ale podobně jako předchozí keře na loňských výhonech. Trojpuk drsný (Deutzia scabra) – kultivary s bílými a narůžovělými květy, trojpuk něžný (Deutzia gracilis) a trojpuk skvělý (Deutzia magnifica) kvetou bíle. Bohaté kvetení podpoříme řezem po odkvětu tak, že ostříháme odkvetlé stonky až k mladým postranním výhonům.