obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Palmy, atraktivní pokojové a přenosné rostliny

V bytě můžeme pěstovat i exotické palmy, i když ve zmenšené podobě. Stačí vědět, jak na to.

Pro úspěšné pěstování platí několik obecných zásad. Palmy mají dlouhý kůlový kořen, proto je vysazujeme do úzkých vysokých květináčů. Odtokový otvor vždy přikryjeme hliněným střepem a nezapomeneme na drenážní vrstvu, aby mohla přebytečná voda nerušené odtékat. Především v létě vyžadují rostliny dostatek vody.

Od jara do pozdního podzimu každý týden hnojíme nejlépe plnými tekutými hnojivy. Mladší rostliny se vyplatí každým rokem na jaře přesadit, starší přesazujeme jen tehdy, když je bal silně prorostlý kořeny.

V zimě palmy potřebují nižší teplotu, dostatek světla a méně vody. V příliš teplé místnosti často lákají škůdce (puklice, štítenky), jejichž likvidace je poměrně obtížná a dlouho dobá. Palmám velmi prospívá letnění.

Při přesazování dáváme pozor, abychom nezlomili hlavní kořen.

palmy palmy Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vhodné druhy

Palma nízká (Chamaerops humilis) , palma nízká var. lusitanica (Ch. lusitanica) , datlovník kanárský (Phoenix canariensis) , palma konopná (Trachycarpus fortunei) , žumara stromová (Ch. arborescens) , žu - mara jemná (Ch. gracilis) , žumara stříbřitá (Ch. argentea) , žumara ztepilá (Trachycar - pus fortunei) , livistona čínská (Livistona chinensis) , livistona okrouhlolistá (Livisto - na rotundifolia) , washingtonie mohutná (Washingtonia robusta) .

Akční letáky