obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pěstování broskvoní v nížinách i v podhůří: půda, výsadba, ochrana před mrazy

Broskve jsou výjimečně chutné ovoce. Díky moderním odrůdám a chytré výsadbě si broskvoně můžeme vysadit a úspěšně pěstovat i na zahradách do 500 m.n.m.

Málokterý ovocný druh zaznamenal u nás takový rozvoj jako broskvoně. Zatímco ještě v polovině minulého století se u nás pěstovaly jen v teplých oblastech, a to ještě jen méně kvalitní, převážně bělomasé odrůdy nebo vinohradnické semenáče, v pozdějších letech se výrazně změnila kvalita zahraničních i našich odrůd a pěstování se u nás výrazně rozšířilo. Broskvoně řadíme mezi teplomilné ovocné druhy, což klade určitá omezení v pěstování vzhledem k vyšším nárokům na podnebí a stanoviště. Díky malým pěstitelům se však pěstování broskvoní posunulo i do chladnějších a vyšších oblastí.
květy broskvoně květy broskvoně Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vhodné stanoviště zmírní dopady chladného klimatu

Stále nejlépe se broskvoním daří v nižších a teplejších oblastech s nadmořskou výškou do 250 m. Na zahrádkách jsme však svědky, že i ve vyšších polohách (350–500 m n. m.) můžeme najít vhodné chráněné lokality, ve kterých lze broskvoně s úspěchem pěstovat. Mohou to být jižní stěny domů a různá zákoutí, kde jsou stromy chráněny před severními větry a jarními mrazy. Důležité jsou také zimní minimální teploty, které by neměly na daném stanovišti dlouhodobě klesnout pod –22 až –24 °C. Nejcitlivější jsou plody v nejranější fázi svého vývoje, kdy je může poškodit teplota již –2 °C. Při výběru podnoží se proto soustředíme na takové odrůdy, které mají krátkou vegetační dobu a ovlivňují včasné vyzrávaní dřeva i pupenů, čímž snižují možnost poškození nízkými teplotami: například ’Lesiberian’, ’BD–SU–1’, ’B–VA–2’.

Skupina – Peento Skupina – Peento Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak zamezit praskání kůry?

Náhlé tepelné změny mezi mrazivou nocí a slunečním dnem vedou ke vzniku mrazových desek a trhlin na kmeni a silnějších větvích. Toto nebezpečí můžeme zmírnit nátěrem kmenů vápenným mlékem nebo zastíněním kmenů před jarním sluníčkem různými obaly (papírem, chvojím apod.).

Nektarinky se hodí pouze do nížin

K dalšímu preventivnímu opatření pro zdraví broskvoní patří správná agrotechnika, vhodná výživa, závlaha a optimální doba řezu (těsně před rašením pupenů, letní řez). A velmi důležitý je samozřejmě výběr vhodné odrůdy. Pokud srovnáváme jednotlivé odrůdy broskvoní, pak nektarinky patří mezi nejnáročnější.

Tříletá korunka broskvoně Tříletá korunka broskvoně Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výsadba

Broskvoně je nejvhodnější vysazovat na jaře. Vzdálenosti jednotlivých stromků při výsadbě určuje kvalita půdy, tvar, v jakém budeme nově vysazený stromek pěstovat, a také velikost zahrádky. Nejvíce pěstovaným tvarem je nízkokmen s dutou korunou, kdy kmínek má výšku 0,8–1 m se třemi až čtyřmi kosterními větvemi bez terminálu.

Skupiny broskvoní podle vlastností

  • pravé broskve mají plstnatou slupku a oddělitelnou dužninu od pecky

  • tvrdky (cling) mají plstnatou slupku a neoddělitelnou dužninu od pecky

  • nektarinky mají lysou slupku a dužninu oddělitelnou od pecky

  • bryňonky mají lysou slupku a neoddělitelnou dužninu od pecky

  • „Peento“ jsou broskvoně s plochými plody

 

Akční letáky