tvarování keřů
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Plstnatost a kadeřavost révy vinné způsobují roztoči

Na révě vinné se mohou objevovat bílé plstěné skvrny a puchýře, v nichž žijí drobní roztoči vlnovníci. Roztoči hálčivci zase způsobují deformaci a odumírání listů. Révu můžete chránit chemickými postřiky nebo využít přirozené nepřátele škůdců.

Plstnatost révy vinné (erinózu) způsobuje roztoč vlnovník révový (Colomerus vitis). Na horní straně čepelí listů se tvoří nápadně vypouklé, různě velké, zeleně nebo červeně zbarvené puchýře, na rubu vyplněné hustou plstí (erineum), v níž roztoči žijí. Škodlivost vlnovníka révového je malá, jde spíš o estetickou vadu.

Podstatně více révu poškozuje hálčivec révový (Calepitrimerus vitis), který způsobuje kadeřavost (akarinózu) révy vinné. Letorosty silně napadené kadeřavostí jsou výrazně zpomaleny v růstu, listy jsou deformované (kadeření), děravé, potrhané, jejich části odumírají. Květenství trpí sprcháním, mohou až zasychat.

vlnovník révový (Colomerus vitis) vlnovník révový (Colomerus vitis) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kdy a jak zasáhnout?

Vlnovník (vlnovníkovec) i hálčivec révový jsou velice drobní roztoči (jen 0,16 mm) patrní jen pod mikroskopem. Přezimují ve stadiu dospělců v puklinách kůry nebo pod šupinami pupenů. Révu ošetřujeme jen v místech, kde byly v předcházejícím vegetačním období zaznamenány příznaky erinózy nebo akarinózy. 

hálčivec révový (Calepitrimerus vitis) hálčivec révový (Calepitrimerus vitis) Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Chemická ochrana

Sirnaté přípravky, jako je například Kumulus WG, případně i akaricidy – např. Magus 200 SC, Omite 570 EW, Sanmite 20 WP a další se aplikují na jaře při rašení a po vyrašení révy (jsou plně účinné při teplotách nad 15 °C). Postřik se opakuje podle potřeby ještě dvakrát ve dvoutýdenních intervalech. Postřik omezí i případné napadení sviluškou chmelovou a ovocnou.

postřik vinice postřik vinice Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Biologická ochrana: roztoč proti roztoči

Při ekologickém vinohradnictví a všude tam, kde nechcete prostředí zatěžovat chemickými postřiky, lze s úspěchem využít přirozené nepřátele nevítaných roztočů. Přirozenými nepřáteli hálčivců i svilušek jsou draví roztoči např. Typhlodromus pyri, které obsahuje přípravek Biolaagens – TP.

Akční letáky