Květenství svazenky je velmi atraktivní.

Polem nepolem, aneb fialově kvete svazenka

Možná jste se při letních toulkách zastavili u nádherně modrofialově rozkvetlého lánu a marně dumali, co že za krásnou květinu tu kvete a proč. Ona kráska se jmenuje svazenka vratičolistá a je nejen krásná, ale také užitečná. A to jak v polním hospodářství tak i pro zahrádkáře.

Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia) je jednoletá rostlina. Je nenáročná na půdu, roste i ve vyšších polohách, vyhovují jí slunná stanoviště a dobře snáší sucho. Kvete od května do září modrým až fialovým květenstvím a v okrasné zahradě se velmi hezky vyjímá. Čerstvá i sušená se používá do dekorativních květinových vazeb. Hlavní význam má však jako zelené hnojení, medonosná rostlina nebo pícnina.

Pole s kvetoucí svazenkou můžete i u nás obdivovat stále častěji.Pole s kvetoucí svazenkou můžete i u nás obdivovat stále častěji.Autor: Shutterstock.com / Filip Fuxa

Důležitá na poli i v zahradě

Květenství svazenky je velmi atraktivní.Květenství svazenky je velmi atraktivní.Autor: Shutterstock.com / hofhauser

Se svazenkou se potkáme hlavně na polích, kde se vysazuje po sklizni hlavní plodiny. Má krátkou vegetační dobu, vyrůstá do šesti týdnů. Rychle tedy pokryje obnaženou zeminu a chrání ji před vysycháním a erozí, kořenový systém půdu zpevňuje a zabraňuje jejímu odplavování při deštích. Hustý propletenec listů také stíní zem a zabraňuje nárůstu plevele na užitkové půdě.

Svazenka u nás není domácí. Pochází ze Severní Ameriky. U nás se pěstuje od konce 19. století, místy zplaňuje. Jak zemědělci, tak zahrádkáři využívají skutečnosti, že svazenka s našimi kulturními plodinami není příbuzná. Tím odpadá nebezpečí přenosu rostlinných chorob. Mladé rostlinky zimu v našich podmínkách nepřečkají, nehrozí tedy nadměrné rozšíření svazenky a zaplevelení polí a zahrad. Rozmělněním a zaoráním biomasy svazenky se zlepší kvalita půdy a zvýší objem humusu i potřebných živin. Zelené hnojení pomocí svazenky je levný a ekologický způsob, jak zkvalitnit půdu i na zahrádce.

Medonosná rostlina

obrázek z archivu ireceptar.czU polí se svazenkou často stávají včelíny.Autor: Archiv ireceptar.cz

Svazenka je ale také rostlinou krásně kvetoucí a vůní připomínající lilie, osazují se s ní květinové záhony i obruby. Přestože má krátké vegetační období, kvést začíná již 50 až 60 dní po vysetí a tak můžeme mít záhonky rozkvetlé po celé léto. Stačí průběžně vysévat semena přibližně v třítýdenních intervalech, rychle vzejdou a vyrostou v nové kvetoucí krásky. Kromě potěchy smyslů pro člověka jsou však její květy také důležitou včelí pastvou. Produkují velké množství nektaru s vysokým obsahem cukrů (až 40%) a jsou přitažlivým zdrojem potravy pro včely i jiný hmyz. Svazenkový med je velmi aromatický, výrazné chutí, hnědožluté barvy a vcelku pomalu krystalizuje. Včely svazenku milují a hojně ji navštěvují, výnosy medu ze svazenkového pole jsou poměrně vysoké (200-500 kg na hektar).

Svazenka patří mezi oblíbené medonosné byliny.Svazenka patří mezi oblíbené medonosné byliny.Autor: Shutterstock.com / images72

Svazenka jako krmivo

Svazenku poznáte nejen podle květů, ale i podle charakteristických listů.Svazenku poznáte nejen podle květů, ale i podle charakteristických listů.Autor: Archiv ireceptar.cz

Svůj význam, přestože ne tak důležitý, má pěstění svazenky ke krmným účelů, podobně jako například jetele nebo vojtěšky. Píce svazenky je však vcelku průměrná a využívá se spíše jako doplňkové krmivo. Rostliny se musí sklízet ještě před květem nebo krátce po rozkvetení, jinak stonky dřevnatí a zhořknou. Tím se bohužel pěstitelé připraví o možnost využít tuto rostlinu jako medonosnou a poskytnou potravu včelám a dalším opylovačům. Po vykvetení je svazenka pro krmné účely nevhodná a zaorává se jako zelené hnojivo.


Svazenka je vhodná i pro drobné pěstitele na zahrádkách. Můžete jí využít jako protierozní plodinu například na svažitých pozemcích, k potlačení růstu nežádoucích plevelů, prokypření půdy a obohacení o kvalitní humus. V neposlední řadě vaši zahradu zkrášlí a přiláká hmyzí opylovače.

Pole kvetoucí svazenky upoutá už z dálky.Pole kvetoucí svazenky upoutá už z dálky.Autor: Shutterstock.com / hofhauser

Svazenka vratičolistá

  • Vědecký název Phacelia (z řeckého fákelos: svazek) tanacetifolia (vratičolistá, podle listů připomínajících listy vratiče obecného). Jan Svatopluk Presl svazenku ve svém díle Všeobecný rostlinopis (1846) uvádí jako čečorku. 
  • Jednoletá bylina, může dorůst až 80 cm výšky.
  • Vysévá se obvykle od dubna do červena. Pozdější výsevy nevykvetou, ale můžeme je využít pro zelené hnojení.
  • Kvete od května do září.
  • Vegetační doba 50-60 dnů.

video