Kdy nejlépe přesazovat pokojovky?

Ideální termín pro přesazování většiny pokojových rostlin je jaro (začít můžeme od konce února), popř. po odkvětu. Dalším ukazatelem, že je vhodné rostliny přesadit je skutečnost, že je půda prorostlá kořeny. Vhodnou chvíli poznáme také podle tvrdé krusty nebo bílého povlaku - ten se tvoří především při intenzivním používání různých umělých hnojiv nebo když příliš zaléváme a substrát je tedy zamokřený a málo vzdušný.

Kupované substráty nám nedoporučí používat ani jeden z dobrých zahradníků, Ti jej nejčastěji míchají v poměru 1:1 se středně těžkou zahradní hlínou. Důvodů je hned několik, kupovaný substrát je velice lehký a tak rychle slehává, následně zadržuje vodu a brání jejímu odparu. Smícháním dojde k vytvoření podmínek pro zdravý a silný růst, protože půda je poté prodyšná, lépe a po delší dobu drží živiny a při správném zalévání se na ní netvoří plísně. Vždy bychom měli zohlednit nároky konkrétní rostliny. Například kaktusy nebo azalky vyžadují speciální zeminu.

Více místa pro kořeny

Pro přesazování vždy volíme květináč, který má průměr alespoň o 2-3 cm větší než stávající. Uprostřed by neměl chybět otvor pro odtok přebytečné vody, což znamená, že musíme myslet i na podmisky. Velmi módní záležitostí jsou různé okrasné plastové nebo kameninové nádoby, u nich ale musíme hlídat, aby v nich nestála voda.

Vyšší stupeň komfortu při pěstování nabízí i samozávlahové nádoby, určené především pro velmi zaneprázdněné majitele. Tím, že vláha je dopravována do spodního rezervoáru přes vtokový kanálek, nedochází k negativním jevům, jako je přemokření.

Vlastní přesazení je jednoduché

Rostliny nejprve důkladně zalijeme nebo přes noc namočíme i s květináčem do vody. Díky tomu celý bal s kořeny změkne a snadněji se bude z nádoby vyjímat. Dno nového květináče vyplníme drenážním materiálem. Nejčastěji se používá červenohnědé keramické kamenivo Liaflor (známé jako keramzit), což jsou zrna spečených cyprisových jílů nepravidelných tvarů. Pro drenážní účely se používají nejčastěji frakce 8–16 a 4–8 mm. Použít můžeme také trlučené cihly nebo drcený polystyrén. Aby tato drenáž řádně fungovala, musíme vyplnit dno do výšky cca 3 cm.

Následně se přesvědčíme, zda srdéčko rostliny nebo kmínek neutopíme příliš v zemině, pokud ano, pak keramzitovou vrstvu zasypeme menší vrstvou zeminy, následně vsadíme rostlinu s balem, obsypeme připravenou zeminou a mírně přitlačíme.

Tím máme přesazení hotové, nyní můžeme rostlinu mírně zalít. S přihnojováním počkáme, provedeme jej za dva týdny až měsíc po přesazení. S tekutými hnojivy zacházíme velmi opatrně, pokud jej použijeme moc, může to vyústit až ve spálení kořenů a tedy úhyn rostlin.

U velkých rostlin bývá přesazování z důvodu místa obtížné až nemožné. V takovém případě postačí, když obnovíme horní vrstu zeminy.