Antraknóza rybízu (pakustřebka rybízová)

Toto velmi úporné onemocnění vyvolává na listech v počátku žlutozelené skvrny, později od středu hnědnoucí, nekrotizující, velké fleky. Suché listy poté předčasně, často ještě před sklizní, opadávají. Keř je nemocí velmi oslaben. Stejnou chorobou, která se šíří na jaře za vlhkého počasí, trpí angrešty, meruzalka i josta.

Ochrana

Zásadní je pečlivé odstranění opadaných infikovaných listů, které jsou zdrojem infekce. Listy je třeba zlikvidovat, aby se z nich zárodky nemoci znova nešířily.

  • Chemický postřik lze aplikovat krátce před květem, další dva jsou třeba hned po odkvětu. Mezi účinné prostředky patří například Dithane M45 či Novozir MN v koncentraci 0,3%.
  • Nejlepší prevencí je vhodný výběr lokality a udržování keřů dostatečně vzdušných.

Rez vejmutovková

Tato dvojbytná rez potřebuje ke svému životu dva hostitele. Jedním je borovice vejmutovka a příbuzné druhy, druhým pak především černý rybíz, ale i ostatní jeho druhy.

K infekci listů dochází v dubnu za deštivého, teplého počasí. Na líci listů se objevují žlutozelené skvrny. Od července lze na rubu listů zpozorovat nejprve kupky a poté sloupečky rezavých výtrusů. Tyto se větrem přenáší zpět na vejmutovku.

Ochrana

  • Prevencí je nepěstovat rybízy, zejména černé, v blízkosti hostitelských borovic vejmutovek. Zvláště citlivá odrůda je odrůda Öjebin.
  • Chemická ochrana je poměrně obtížná. Spočívá v opakovaných postřicích po odkvětu a v červnu, například prostředkem Beaton 25WP, po sklizni pak Baycorem 25WP.

Mšice rybízová, srstková, schneiderova

Mšice rybízová způsobuje na čerstvě rozvinutých listech nápadné boulovitě deformace, žlutě až červeně zbarvené. Objevují se brzy na jaře a jsou důsledkem sání škůdců. Pod náporem mšice srstkové sevrcholky mladých výhonů rybízů i angreštů se kroutí, zduřují, řapíky listů jsou pokroucené. Mšice Schneiderova vypouští na spodní listy velké množství medovice, která je i plody znečišťuje. Způsobuje také nahlučí listů na koncích výhon. Mšice tohoto druhu jsou pokryté nápadným, bělavým voskovým povlakem

Ochrana

Velkou pomoc v boji proti mšicím nám nabízejí slunéčka a také jejich larvy. Pozor, abychom larvy nezaměnili za škůdce! Zlikvidují ještě více mšic, než dospělí brouci.

  • V době vegetace lze aplikovat postřik proti savým škůdcům, raději ekologicky nezávadný, například Neudosan, Biool apod. Postřik je obvykle třeba po týdnu zopakovat.
  • Chemické postřiky aplikované na jaře, ještě před rašením, ničí přezimující vajíčka všech mšic nakladená na podzim. Pro tento účel se používá například Oleoekol v 1% koncentraci.

Pilatky angreštová a rybízová

Zelené a žlutozelené larvy pilatky rybízové ožírají listy tak důkladně, že z nich často zbudou jen žebra. Housenky píďalky angreštové zprvu vykusují okénka v listech, později způsobují požer.

Ochrana

  • Při malém výskytu lze housenky a larvy snadno vysbírat.
  • Při velkém napadení na velkých ošetřovaných plochách lze aplikovat například Sumithion Super.

Vlnovník rybízový

Tento drobný roztoč způsobuje zvláště na černém rybízu nemalé škody tím, že napadá nerozvitá poupata, která kulovitě zduří, nerozvíjejí se, hnědnou a suché opadávají. Keř bývá vlnovníkem silně oslaben.

Ochrana

  • Brzy z jara, ještě před rašením, odstraníme poškozené pupeny, při velkém napadení i celé větve.
  • Před rašením, před květem a po sklizni ošetřujeme například prostředkem Omite 570EW.