Zlatý déšť což je lidový název (převzatý z němčiny – der Goldregen) právě a jen této dřeviny, ačkoliv běžně se tak u nás říká i zlatici z rodu Forsythia.

Pravý zlatý déšť

Štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides) patří mezi nejkrásnější keře. Statné, opadavé, vícekmenné keře nebo menší stromy mají hladké, beztrnné větve se zelenou na letorostech a s šedohnědou borkou na starších kmíncích. Opravdový zázrak jsou však efektní motýlovité, zlatožluté květy vyrůstající v převislých hroznovitých květenstvích dlouhých až 30 cm (u kultivaru L.x watereri ´Vossii´ dosahuje květenství délky dokonce až 50 cm a hrozen má až 80 květů). Hlavní doba kvetení je druhá polovina května.

Plody jsou zelené tenké zaškrcované lusky 5–8 cm dlouhé, stříbrně chlupaté s úzkým křídlatým okrajem. Ale pozor! Všechny části rostliny jsou jedovaté, zvláště lusky se semeny, i nezralé.

Pěstování

  • Volíme slunné až polostinné místo, ve stínu štědřenec špatně kvete.
  • Roste v každé zahradní, středně těžké, propustné, na vápník bohatší půdě.
  • V příliš tuhých zimách ve dřevě namrzá, ale z nepoškozené části rychle znovu doroste.

Sázíme mladé rostliny s dvěma až třemi výhony nejlépe pěstované v kontejneru. Vysokokmenné stromky štědřence s kmenem vysokým až dva metry, dvakrát až třikrát přesazované, vysazujeme zásadně s dostatečně velkými zemním balem a s co nejméně poškozenými kořeny.

Štědřenec jako stromek

Kmenný tvar štědřence pěstujeme nejlépe z vrcholového pupenu, méně vhodná je metoda střídavého řezu.

  • Vyrůstající postranní posilovací obrost na kmínku zaštipujeme a postupně silnější obrost vyřezáváme na větevní kroužek.
  • Po dosažení výšky nad 2 m koncem léta hladce vyřežeme zbývající obrost u kmínku. Ve výšce korunky ponecháme pouze postranní výhony, které mají vytvořit základ budoucí koruny stromu.
  • Postranní výhony tvořící základ korunky zakrátíme tak, aby byly růstem podřízeny hlavní ose kmínku. Na vysokokmenném tvaru totiž lépe vynikají nápadná, převislá, hroznovitá květenství.

Řez je vhodný pouze u mladých sazenic

Štědřence řežeme v prvních dvou letech, abychom vytvarovali korunu, pak už – pokud to není nutné – neřežeme vůbec. Zmlazování přestárlých rostlin není vhodné, protože po hlubokém řezu již neobrostou novými výhony, naopak seřezané větve napadá dřevokazná houba, která vniká do dřeva a způsobuje odumírání celých větví.

kresby autor