Větvička borovice.
Zdroj: lek2481 / Shutterstock.com

Sypavka, houbové onemocnění borovic, způsobuje hnědnutí a opad jehličí

Jehličí našich dříve krásně zelených borovic žloutne, hnědne a předčasně opadává. Pokud se jedná o chorobu, co je její příčinou a jak stromy vyléčit? Ptá se Lukáš Noha z Rumburku

Zmíněná poškození způsobuje parazitická houba sypavka borová. Sypavkou trpí především borovice lesní (Pinus silvestris), vyskytuje se však i na dalších dvoujehličkových borovicích. Rozvoj choroby podporuje zvýšená vlhkost prostředí. V našich podmínkách se vyskytuje především v nižších a středních polohách.

Prvními symptomy infekce sypavkou borovou (Lophodermium pinastri) jsou drobné žluté skvrny na jehlicích, které se v našich podmínkách začínají projevovat od září a jsou zjevným znakem infekce až do počátku zimy. Nejvýraznějším projevem je pak náhlé, masové zhnědnutí jehlic prakticky všech ročníků v předjaří a jarních měsících. Odumřelé jehlice vytrvávají na větvičkách zhruba do května až června a poté opadávají.

borovice napadená sypavkou borovou borovice napadená sypavkou borovou Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Životní cyklus sypavky

  • Na hnědnoucích jehlicích se formují drobné černé pyknidy, které produkují konidie bez většího epidemického významu, když infikují již odumřelá pletiva jehlic.
  • K infekci dochází od června do počátku října uvolněnými askosporami.
  • Doba počátku infekce je závislá na klimatu dané oblasti. Zatímco ve vyšších polohách je dobou vzniku infekce polovina července až září, v níže položených a teplejších oblastech vzniká infekce již v červnu.

Ochranu poskytují fngicidy

Na ochranu se doporučuje používat fungicidní postřiky ve čtrnáctidenních intervalech od poloviny července do října. Teplý průběh počasí posledních let ovšem posunuje počátek postřiku již do poloviny června. Vhodné jsou například fungicidy Dithane nebo Champion.

Akční letáky